Nahlásit škodu / událost

Čeho se to týká?

Vozidlo

Událost na vozidle

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Datum, čas a místo vzniku škodní události.
 • Číslo pojistné smlouvy (ze které bude uplatněna škoda, tj. smlouva viníka)
 • Registrační značku (SPZ) vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • Identifikační údaje o poškozeném (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, případně název a sídlo firmy, IČ)
 • Identifikační údaje o vašem poškozeném vozidle (SPZ/RZ, tovární značka a typ vozidla, číslo TP, VIN, počet ujetých km)
Život, úraz, nemoc

Událost život, úraz, nemoc

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Lékařská zpráva z prvního ošetření
 • Lékařská zpráva z kontrolního vyšetření případně další lékařské zprávy o průběhu léčení úrazu či další doklady související s úrazem – toto platí zejména v případě oznámení události až po skončení léčení. Přiložením dokumentů výrazně usnadníte vyřízení události
 • Propouštěcí zpráva z hospitalizace (pokud jste byl/a pro léčení úrazu hospitalizován/a)
 • Doklad o sjednaném pojištění (pokud máte sjednáno cestovní pojištění)
 • Lékařské zprávy, ve kterých jsou definovány diagnózy poranění (platí pouze pro pojistné smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou, je-li sjednáno plnění za Závažná poranění následkem úrazu)
 • Potvrzení o školní docházce/studiu (platí pouze pro pojistné smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou od 1. 1. 2014 a novější, je-li sjednáno pojištění dítěte nebo je pojištěný zařazen v rizikové skupině JUNIOR (J) nebo DĚTI A MLÁDEŽ (M) a k úrazu došlo ve věku 15-26 let)

 

Úraz nám můžete oznámit již po prvním lékařském ošetření (v případě úrazového pojištění DNL-MAX sjednaného u České pojišťovny můžete úraz oznámit až po kontrolním vyšetření a v případě úrazového pojištění DNL 30 u pojistných smluv uzavřených s Českou pojišťovnou od 1. 1. 2014 nejdříve po uplynutí doby léčení v délce 30 dnů a přiložením lékařské zprávy potvrzující dobu léčení)
Majetek
(byt, dům, věc)

Událost na majetku

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
 • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody, včetně předpokládané výše

Oznámení škody / události

Odpovědnost

Událost z odpovědnosti

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude hrazena škoda
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody včetně předpokládané výše
 • Identifikační údaje pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Identifikační údaje poškozeného, svědků (včetně jejich kontaktních údajů)
 • V případě poškození motorového vozidla tovární značku, typ vozidla a registrační značku
Cesta a dovolená

Událost z cesty a dovolené

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
 • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody, včetně předpokládané výše
Mazlíček

Událost Mazlíček

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
 • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody, včetně předpokládané výše

Oznámení škody / události

Ostatní

Událost - ostatní

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
 • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody, včetně předpokládané výše