Nahlásit škodu / událost

Čeho se to týká?

  Život, úraz, nemoc
Vozidlo

Událost na vozidle

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Datum, čas a místo vzniku škodní události.
 • Číslo pojistné smlouvy (ze které bude uplatněna škoda, tj. smlouva viníka)
 • Registrační značku (SPZ) vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • Identifikační údaje o poškozeném (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, případně název a sídlo firmy, IČ)
 • Identifikační údaje o vašem poškozeném vozidle (SPZ/RZ, tovární značka a typ vozidla, číslo TP, VIN, počet ujetých km)
Majetek
(byt, dům, věc)

Událost na majetku

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
 • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody, včetně předpokládané výše
Odpovědnost

Událost z odpovědnosti

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude hrazena škoda
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody včetně předpokládané výše
 • Identifikační údaje pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Identifikační údaje poškozeného, svědků (včetně jejich kontaktních údajů)
 • V případě poškození motorového vozidla tovární značku, typ vozidla a registrační značku
Cesta a dovolená

Událost z cesty a dovolené

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
 • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody, včetně předpokládané výše
Mazlíček

Událost Mazlíček

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
 • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody, včetně předpokládané výše

Oznámení škody / události

Ostatní

Událost - ostatní

Co se stalo:

Co budete potřebovat:

 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude způsobená škoda uplatněna
 • Identifikační údaje pojistníka/pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • Datum, čas a místo vzniku škodní události
 • Příčinu škody (popis škodního děje)
 • Rozsah škody, včetně předpokládané výše