30.11.2023

Česká firma Biopekárna Zemanka mezi TOP 10 udržitelných podniků v mezinárodním kole soutěže SME EnterPRIZE

Z více než 7 000 mikro, malých a středních podniků v Evropě bylo vybráno 10, které obdržely prestižní ocenění nazvané „Sustainability heroes“. Jednou z oceněných se stala i česká Biopekárna Zemanka z Oříkova u Sedlčan. Výzkum italské SDA Bocconi School of Management ve spolupráci se Skupinou Generali potvrzuje silný růst evropských malých a středních podniků zapojených do udržitelné transformace.

V úterý 28. listopadu se konalo mezinárodní kolo soutěže SME EnterPRIZE, které pořádá pojišťovací skupina Generali. V letošním roce se do třetího ročníku kromě České republiky zapojilo dalších devět evropských zemí (Rakousko, Chorvatsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko). Účastníci v jednotlivých zemích soutěží ve třech kategoriích udržitelného přístupu, kdy má jejich podnikání pozitivní dopad na zdraví a spokojenost zaměstnanců (a jejich rodin), na životní prostředí a dále na rozvoj komunit.

Z více než 7 000 evropských mikro, malých a středních společností, které jednají udržitelně, vybrala porota TOP 10. Ty získaly prestižní ocenění „Sustainability heroes“. V rámci toho skupina Generali představila nové vydání Bílé knihy o udržitelném podnikání firem SME segmentu. Součástí dokumentu je i výzkum italské SDA Bocconi School of Management, který potvrzuje silný růst evropských malých a středních podniků zapojených do udržitelné transformace. Také zdůrazňuje výhody udržitelného podnikání a uvádí, že pro podporu malých a středních podniků, které zaostávají v oblasti udržitelnosti lze udělat více.

„Třetí díl Bílé knihy zdůrazňuje, že počet evropských malých a středních podniků, kteří jednají udržitelně, stále roste. Navzdory tomu, stále existují značné překážky, které brání tomu, aby se stejnou cestou vydalo více společností. Proto je klíčové snižovat byrokracii a zvyšovat informovanost. Velké soukromé firmy by neměly nabízet jen své produkty a služby, ale i know-how. To je složitý proces, který bude trvat dlouho. Avšak nesmíme šetřit našim úsilím, protože je v zájmu nás všech vybudovat silnější, bezpečnější, bohatší a udržitelnější Evropu,“ sdělil Philippe Donnet, generální ředitel skupiny Generali.

Akci si nenechali ujít přední evropští politici včetně Martiny Dlabajové, europoslankyně zabývající se malými a středními podniky, Valdise Dombrovskise, evropského komisaře pro obchod a Paola Gentiloniho, evropského komisaře pro hospodářství. Ročníku 2023 se účastnili i akademičtí lídři a také nejvyšší vedení skupiny Generali společně s vedením Generali České pojišťovny. „Podpora udržitelného podnikání je důležitá pro budoucnost naší společnosti. Proto mě těší, kolik inspirativních malých a středních firem je na evropském trhu a to, že jejich počet neustále roste. Zároveň jsem hrdý, že i Česko má své zastoupení tady v Bruselu. Tyto příklady svědčí o tom, že spojení udržitelného přístupu s běžným provozem je reálné a možné,“ řekl Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny. 

BÍLÁ KNIHA – třetí vydání

Dokument vznikl na základě diskusí s více než 1 000 malými a středními podniky z celé Evropy. Zachycuje výzvy a příležitosti, kterým čelí tyto podniky. Klíčovým cílem je vytvořit větší povědomí mezi malými a středními podniky o přínosech, které může přinést zavedení udržitelného podnikání v jejich firmách. Kniha dále obsahuje nápady na vytvoření rámce udržitelnosti, který by pomohl vést malé a střední podniky na jejich cestě k udržitelnému podnikání.

Celkově lze říci, že přechod k udržitelnosti malých a středních podniků (MSP) v Evropě zůstává pevný, i přes mnoho výzev, kterým tyto společnosti čelí. 44 % MSP uvedlo, že přijímají nebo brzy přijmou udržitelné podnikání, což je nárůst o 3procentní body oproti průzkumu z roku 2022. Avšak mnoho MSP stále čelí výzvám. Malé a střední společnosti uvádějí zejména nedostatek podpory ze strany místních úřadů a legislativy například nadměrnými regulacemi a byrokracií. Tyto překážky se během roku téměř zdvojnásobily z 25 % na 48 % meziročně. Celý dokument naleznete zde.

SUSTAINABILITY HEROES

Mezinárodní porota vybrala z více než 7 000 evropských mikro, malých a středních podniků TOP10 nejlepších podniků, kteří v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na životní prostředí a sociální oblast. Těm udělila prestižní ocenění „Sustainability heroes“.

Mezi vybrané vítěze (v abecedním pořadí) patří:

Biopekárna Zemanka z České republiky – pekárna využívající bioodpad, recyklovatelné obaly a elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Dorfplatz STAW z Rakouska – nabízí co-workingové prostory a možnost pořádat akce, workshopy a kulturní a společenské iniciativy pro místní komunitu.

Humana Nova z Chorvatska – sociální družstvo, které nabízí pracovní příležitosti lidem se zdravotním znevýhodněním, zapojuje je do recyklace oděvů prostřednictvím oprav a úprav a získávání příze z oděvů, které již nejsou použitelné, za účelem vytváření nových oděvů bez použití panenské příze.

La Conciergerie Solidaire z Francie – podporuje zaměstnatelnost a sociální integraci tím, že nabízí asistenční služby společnostem, komunitám v sousedství a dalším místům k setkávání.

Lumar ze Slovinska – rodinná firma s 30letou zkušeností v oblasti montovaných dřevostaveb a vývoje řešení pro „pasivní domy“ (tj. energeticky úsporné budovy).

Maximiliana ze Španělska – vyvinula chytré telefony s operačním systémem určeným pro starší lidi, který mohou na dálku spravovat členové rodiny prostřednictvím speciální aplikace, což umožňuje příbuzným zůstat v kontaktu se svými blízkými a bojovat proti osamělosti a izolaci starších lidí.

Miranda Bike z Portugalska – výrobce originálního vybavení, který přispívá k udržitelné mobilitě tím, že dodává přizpůsobené komponenty pro výrobce jízdních kol s využitím obnovitelné elektřiny a recyklovaných materiálů.

Pervormance International z Německa – navrhla bezemisní chladicí systém vhodný nejen pro budovy a vozidla, ale také pro oděvy, aby se zabránilo přehřátí u sportovců, pro zdravotní potřeby a pro bezpečnost na pracovišti.

Planetek Italia z Itálie – nabízí řešení pro využití geoprostorových dat a zároveň přispívá k udržitelnému rozvoji leteckého průmyslu.

Sudár Birtok z Maďarska – rodinná firma specializující se na pěstování a zpracování bio koření a bylinek.

ČESKÝ HRDINA UDRŽITELNOSTI

Biopekárna Zemanka, která se dostala mezi tři nejlepší v tuzemském kole soutěže SME EnterPRIZE 2023, byla vybrána do mezinárodního kola, kde jí porota udělila titul „Sustainability heroes“. Firma působí na českém trhu s potravinami již 17 let. V současné době vyváží své produkty do deseti zahraničních zemí. Vyrábí sušenky a oplatky z biopotravin, ale i z bioodpadu. Našla totiž způsob, jak využít pivovarské mláto, ovocnou dužinu nebo kávovou sedlinu. První cirkulární spolupráci navázala v roce 2020 s Plzeňským Prazdrojem. „V té době jsme byli první firmou v Česku, která s tímto nápadem přišla.  Pro mě osobně to ale byl logický krok — naše podnikání je na udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě založené od samého začátku,” vysvětluje přístup zakladatel pekárny Jan Zeman. V roce 2022 dokonce Zemanka zpracovala celkem 3,2 tun zbytkových surovin a předešla tak vyhazování kvalitních a výživných surovin. Z nich poté vytvořila nové a chutné produkty.

 

Veškeré informace o mezinárodní soutěži jsou k dispozici na: www.sme-enterprize.com

 

České stránky soutěže: www.sme-enterprize.cz
Zpět na tiskové zprávy