08.06.2022

GČP INDEX přichází v nové podobě s ještě realističtějším pohledem na nehody v českých a moravských městech

Po úpravách index bezpečnosti silničního provozu ještě mnohem více odráží realitu dopravních nehod na území měst a obcí v Česku. Nově jsou dostupná data o bezpečnosti provozu pro všech 206 obcí s rozšířenou působností. Index se v premiéře zaměřuje také na nehody výhradně se zranitelnými účastníky provozu – tedy na chodce, cyklisty a motocyklisty.

Generali Česká pojišťovna hodnotí bezpečnost silničního provozu v intravilánech (zastavěné plochy) měst již od roku 2004. Zatímco pod názvem „Index bezpečnosti“ byla doposud hodnocena pouze krajská a okresní města, nový GČP INDEX bezpečnosti silničního provozu detailněji hodnotí nejen aktuální stav, ale také vývoj v jednotlivých obdobích ve všech 206 obcích s rozšířenou působností.  
Kromě celkové bezpečnosti ve městech a obcích se nově speciálně zaměřuje také na zranitelné účastníky silničního provozu - tedy chodce, cyklisty a motocyklisty. 
GČP INDEX bude vycházet opět dvakrát ročně – vždy na jaře a na podzim. Ověřená data pro výpočet indexu tradičně dodává Centrum dopravního výzkumu. 

VÍCE INFORMACÍ VE VĚTŠÍM DETAILU
Nově jsou kompletní historická data popisující bezpečnost na silnicích krajských měst a obcí s rozšířenou působností k dispozici na speciální platformě www.gcpindex.cz. Díky ní je možné data unikátním způsobem filtrovat například podle období, typu města nebo pořadí v indexu. 

„Po 18 letech kontinuálního hodnocení bezpečnosti silničního provozu ve městech máme k dispozici unikátní data o tom, ve kterých městech je bezpečnost na silnicích dobrá a kde nehody komplikují život obyvatelům i řidičům,“ vysvětluje Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny, a dodává: „Velmi dobrou zprávou pro obyvatele českých a moravských měst je fakt, že hodnota indexu během 10 let klesla o 52 procent! V průměru se dnes smrtelné a těžké dopravní nehody podílejí v zastavěných částech měst a obcí na úrovni 1,36 % všech nehod. Před 10 lety to bylo 2,84 %. Stále jsou však města, která mají potenciál k významnému zlepšení.“

V roce 2021 bylo v intravilánech sledovaných 206 měst evidováno 49 701 dopravních nehod, z nichž 617 bylo vážných nebo smrtelných, průměrná hodnota indexu tak činila 1,24 %. V oblasti zranitelných účastníků silničního provozu bylo loni nehod evidováno 5 442, vážných nebo smrtelných bylo 485 z nich. Průměrná hodnota indexu zranitelných účastníků tak činila 8,91 %. Zatímco na všech vloni evidovaných nehodách v intravilánech sledovaných měst se zranitelní účastníci podíleli „pouze“ 10,9 %, na těch vážných nebo smrtelných už 78,6 %! Jedná se tak skutečně o velmi ohroženou skupinu účastníků silničního provozu.

VEDE LIBEREC, NA CHVOSTU BRNO
Podle výsledků GČP INDEXu za rok 2021 se na nejvyšší příčce v bezpečnosti silničního provozu mezi krajskými městy umístil Liberec. Na druhém místě skončily Karlovy Vary, na třetím Praha. 
Naopak nejhorší, 13. místo obsadilo v loňském roce Brno. O patnáct setin před Brnem v uvedeném srovnání skončila Plzeň, na 11. místě pak České Budějovice. 
GČP INDEX nově mimo krajská města srovnává také všechna města se statusem obcí s rozšířenou působností. Pozitivní informací je, že z celkem 206 obcí v 76 z nich nedošlo v uplynulém roce ke smrtelné ani těžké dopravní nehodě. Nejhorší GČP INDEX byl vloni evidován Kostelci nad Orlicí (14,29), ve Vodňanech (12,12) a Vizovicích (10,53).

GČP INDEX obcí s rozšířenou působností v roce 2021 (1. 1. – 31. 12. 2021) dle krajů.
Odkazy naleznete přímo pod názvy jednotlivých krajů:

ZRANITELNÍ ÚČASTNÍCI – NOVÝ POHLED NA NEHODY VE MĚSTECH
GČP INDEX nově umožňuje srovnání měst a obcí podle závažnosti nehod s účastí tzv. zranitelných účastníků silničního provozu, tedy chodců, cyklistů a motocyklistů. Jde tak o sledování výhradně těch nehod, při nichž byli usmrceny či těžce zraněny vyjmenované skupiny.
Hodnota Indexu zranitelných účastníků udává poměr vážných a smrtelných nehod zranitelných účastníků k počtu nehod s účastí zranitelných účastníků. 
Nejbezpečnějším krajským městem v této oblasti se v uplynulém roce stal Liberec, na druhém místě skončil Hradec Králové, na třetím pak Olomouc. 
V celkem 86 městech nedošlo v roce 2021 ke smrtelným a těžkým nehodám zranitelných účastníků silničního provozu. 
Naopak nejhorší, 13. místo obsadilo v loňském roce Ústí nad Labem, kde byly při 65 dopravních nehodách (s účastí zranitelných účastníků) 3 osoby usmrceny a 7 osob těžce zraněno. Předposlední příčka patřila Plzni, na 11. místě pak skončil Zlín.

 

GČP INDEX zranitelných účastníků v obcích s rozšířenou působností v roce 2021 (1. 1. – 31. 12. 2021) podle krajů.
Odkazy naleznete přímo pod názvy jednotlivých krajů:
 
NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PLNÁ DAT
Součástí nového GČP INDEXu je od letošního roku také nová interaktivní webová aplikace na adrese www.gcpindex.cz
V jejím rámci je možné u každého města zobrazit časovou osu s vývojem ať již základního GČP INDEXu, či indexu s důrazem na zranitelné účastníky silničního provozu. Srovnat mezi sebou lze až sedm vybraných měst. 
 
Zpět na tiskové zprávy