26.09.2023

Generali Česká pojišťovna navázala dlouhodobou spolupráci s SOS dětskými vesničkami

Celosvětová iniciativa The Human Safety Net, jejíž součástí jsou i CSR aktivity Generali České pojišťovny, se v Česku věnuje podpoře znevýhodněných rodin s dětmi do 6 let a zlepšování podmínek porodnictví. Pojišťovna bude dlouhodobě podporovat využívání unikátního modelu Velká pětka. Cílem společných aktivit je v Česku během pěti let pomoci až 5000 dětí a rodin.

Generali Česká pojišťovna má v rámci celosvětové iniciativy The Human Safety Net nového významného partnera v oblasti CSR, a tím jsou SOS dětské vesničky. „Dlouhodobé vztahy jsou v životě ty nejcennější. Právě proto je naším cílem být celoživotním partnerem nejen pro naše klienty a zaměstnance, ale také pro naše komunity. Velice mě těší, že jsme navázali silné partnerství s SOS dětskými vesničkami. Díky tomu můžeme ještě více pomáhat těm nejzranitelnějším a jejich rodinám. Děti jsou naší budoucností, neměli bychom na to zapomínat,“ komentoval spolupráci Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

Kooperace se zaměří na pomoc ohroženým rodinám s dětmi ve věku do 6 let, kterým SOS dětské vesničky pomáhají v rámci programu SOS Kompas. Jeho cílem je zabránit odebrání dětí do náhradní péče a je postaven na roli sociální pracovnice, která dochází za rodinou do jejího domácího prostředí a pomáhá primárně s řešením sociální či materiální situace, aby ti nejmenší mohli vyrůstat doma. 
Při práci s rodinami používají sociální pracovnice unikátní model Velká pětka (Five to Thrive), jehož realizaci a využívání bude Generali Česká pojišťovna přímo podporovat v 17 lokalitách v Čechách i na Moravě. Tento model vychází z poznatků neurovědy a poskytuje pečujícím osobám účinné nástroje k tomu, aby věděly, jak správně rozvíjet traumatizované děti. SOS dětské vesničky jsou jedinou neziskovou organizací v České republice, která tento přístup praktikuje v praxi. 

„Díky významné finanční podpoře a navázání dlouhodobé spolupráce s Generali a Generali Českou pojišťovnou dokážeme posunout naší práci tak, abychom podpořili jak ohrožené děti, tak i jejich rodiče a pomohli jim vyrovnat se s jejich traumatizujícími zážitky. Chceme vytvořit lepší rodinné zázemí, které bude plné bezpečí, lásky a péče, aby ti nejmenší naši pomoc v dospělosti již nepotřebovali. Do budoucna plánujeme rozvíjet naše partnerství prostřednictvím různých expertních dobrovolnických aktivit a materiálních sbírek. Těším se, že společně budeme hledat, jak dále rozvíjet naše partnerství a zlepšovat životy lidí,“ sdělila Jindra Šalátová, výkonná ředitelka SOS dětských vesniček. 
Kromě finanční podpory bude součástí spolupráce i dlouhodobá podpora a pomoc v rámci realizace dobrovolnických aktivit, rozvoj expertního dobrovolnictví, případně další materiální pomoc a taktéž síťování, sdílení zkušeností a know how s dalšími neziskovými organizacemi, které jsou součástí celosvětové sítě pomoci v rámci iniciativy THSN.

VELKÁ PĚTKA – SVĚT JAKO JISTOTA 
Model Velká pětka (Five to Thrive) využívá poznatky z neurovědy a funguje na pěti principech: reakce, zapojení, uvolnění, hraní si a mluvení. Tento přístup využívají odborníci napříč obory například při práci s lidmi v různých odvětvích, s rodiči, pečovateli i samotnými dětmi. Také jej používají různé organizace po celém světě nejen k rozvíjení dětí, ale i lidí, kteří zažili traumatický zážitek. Odborníci z řad neurologů i psychologů tuto metodu kvitují. 
V České republice jsou SOS dětské vesničky první organizací, která metodu Velká pětka zavádí do sociální práce s rodinami ohroženými odebráním dětí. Soustředí se hlavně na děti, které zažily zneužívání, týrání, zanedbávání nebo ztratily nejbližšího člověka a s tím veškerou jistotu a víru, že svět kolem nich může být přátelský a vstřícný. Metody založené na modelu Velká pětka mohou umožnit nápravu poškození způsobeného raným traumatem, které je často považováno za nevratné. 

Projekt se zaměřuje na kojence a děti předškolního věku ohrožené odloučením od rodiny bez řádné vazby na svého primárního pečovatele a také na rodiče s nedostatečnými rodičovskými dovednostmi, kteří nejsou schopni vytvořit mezi nimi a těmi nejmenšími potřebné bezpečné pouto.


SOS dětské vesničky
SOS dětské vesničky jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Počátky jejich působení na českém území se datují již od 60. let 20. století, kdy někteří dětští lékaři a psychologové začali upozorňovat na nedostatky ústavní péče o děti bez rodiny a problém emocionální deprivace těchto dětí. Inspirace k řešení problému pak byly v té době již existující nebo se rozvíjející SOS dětské vesničky v dalších zemích západní Evropy, které vznikly jako pomoc dětem, jež přišly během 2. světové války o rodiče a domov. 
V současnosti SOS dětské vesničky pomáhají v celkem 135 zemích světa. V České republice SOS dětské vesničky zajišťují preventivní terénní sociální služby pro rodiny ohrožené odebráním dětí, 24hodinové krizové centrum pro děti, které se ocitly v ohrožení, zázemí pěstounům a dětem, o které se starají, podporu mladým lidem z pěstounské péče nebo v neposlední řadě tréninkové bydlení pro ohrožené rodiny s dětmi. 

The Human Safety Net
Celosvětová iniciativa The Human Safety Net (THSN) je organizace skupiny Generali pomáhající komunitám. Zaměřuje se na podporu znevýhodněných rodin s dětmi, ale také napomáhá integraci uprchlíků. Podporuje jejich uplatnění na trhu práce, díky realizaci jejich nápadu a plánu na vlastní podnikání. 
Více o iniciativě: www.thehumansafetynet.org

V České republice směřují aktivity THSN k podpoře rodin s dětmi ve věku 0–6 roků, které bojují s různými problémy (sociální, materiální apod.) anebo se jejich děti potýkají se závažnými následky po předčasném porodu. Kromě toho podporuje i rozvoj porodnictví a neonatologie.
Hlavními partnery v Česku jsou již zmíněné SOS vesničky, Nadace Leontinka a Nadační fond Vita et Futura. 
Nadace Leontinka pomáhá dětem a mladým lidem se zrakovým handicapem. Naše pomoc míří především do sféry sociálních služeb rané péče, která poskytuje podporu, poradenství a vedení více než 1 000 rodinám s dětmi se zrakovým postižením.
Nadační fond Vita et Futura se zaměřuje na podporu v oblasti neonatologie, především pak pracovišť poskytujících nejvyšší stupeň péče o novorozence, a to v plném rozsahu, vyjma chirurgické korekce závažných vrozených vývojových vad. 

Zpět na tiskové zprávy