04.01.2023

Generali Česká pojišťovna obhájila rating finanční síly na úrovni „A“ se stabilním výhledem

Rating na této úrovni vydala ratingová agentura AM BEST opakovaně. Jeho aktuální hodnoty odráží silný provozní výkon, příznivý obchodní profil a vhodné řízení rizik.

Mezinárodní ratingová agentura AM Best, specializující se na sektor pojišťovnictví, potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ a dlouhodobý úvěrový rating na úrovni „a+“. Oba udělené ratingy byly navíc potvrzeny se stabilním výhledem.

Stejně jako v uplynulých letech  je dosažený rating potvrzením síly a stability největší tuzemské pojišťovny.

Hodnocení ratingové agentury je založeno na vyhodnocení čtyř základních pilířů, které představují: majetková síla hodnocená jako stabilní, vysoká provozní výkonnost, obchodní profil klasifikovaný jako velmi příznivý a náležité řízení rizik.

Ve všech uvedených bodech obhájila pojišťovna hodnocení dosažené v loňském roce a i nadále je tak pro klienty a obchodní partnery přesvědčivě vysokou zárukou, že je schopna dostát všem svým závazkům.

Vysoká provozní výkonnost je podpořena technickým výsledkem především v neživotním pojištění skupiny Generali, kde průměrný kombinovaný poměr za pětileté období končící v roce 2021 dosáhl 91,7 % podle výpočtu AM Best. Velmi příznivý obchodní profil skupiny Generali je jednoznačně podpořen vedoucími pozicemi na jejích klíčových trzích.

Skupina má solidní franšízu, posílenou vynikajícím přístupem k trhům prostřednictvím vlastní sítě a vícekanálové distribuční strategie. Skupina pokračovala v rozvoji své pozice na klíčových trzích prostřednictvím akvizic i v roce 2021, zejména akvizicí společnosti Cattolica, která má přímo podpořit vedoucí postavení Generali na domácím pojistném trhu.

Zpět na tiskové zprávy