20.03.2020

Generali Česká pojišťovna se připojuje ke kampani #ChránímTebe

  • Generali Česká pojišťovna se stává součástí důležité celorepublikové informační kampaně #ChránímTebe
  • Pojišťovna věnovala svůj reklamní čas na televizních stanicích Prima a Nova na podporu potřeby nošení roušek
  • Cílem kampaně #ChránímTebe je apelovat na veřejnost a informovat ji o nutnosti a důležitosti používání ochrany dýchacích cest v době vládou vyhlášených karanténních opatření

V současné obtížné době se jako pojišťovna soustředíme především na to, abychom i nadále fungovali v co největším rozsahu. Víme, že život se v Česku nezastavil a nad rámec našich povinností chceme i my přispět k tomu, abychom situaci společně zvládli.

Významným krokem nad rámec již realizovaných opatření je naše zapojení do kampaně #ChránímTebe, protože si uvědomujeme, jakou sílu televizní reklama má. V případě záměru, který tato kampaň přináší, ji vnímáme jako zásadně důležitou a užitečnou.

Byť je používání roušek a jiných prostředků k zakrytí dýchacích cest od 19. 3. 2020 povinné, považujeme za důležité informovat veřejnost o tom, že je třeba toto nařízení plně respektovat. Nošení roušky je v zásadě jednoduchý akt, pro Čechy však v takto plošné podobě věcí spíše netypickou. Proto se hodí ji připomínat a podpořit lidi v jejich odpovědném chování.

V rámci kampaně #ChránímTebe jsme tedy nabídli k využití již nakoupený mediální prostor v televizi. Konkrétně se jedná o kanály TV Prima a TV Nova. Na těchto televizních kanálech tak dojde k nahrazení všech našich původních spotů informačními spoty kampaně #ChránímTebe. Pokud to situace bude vyžadovat, jsme okamžitě připraveni poskytnout náš mediální prostor pro tyto spoty až do konce března.

Zpět na tiskové zprávy