09.01.2024

Generali Česká pojišťovna znovu ohodnocena ratingem finanční síly na úrovni „A“ se stabilním výhledem

Hodnocení odráží stabilní majetkovou sílu, vysokou provozní výkonnost, velmi příznivý obchodní profil a náležité řízení rizik.

Mezinárodní ratingová agentura AM Best, specializující se na sektor pojišťovnictví, potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ a dlouhodobý úvěrový rating na úrovni „a+“. Oba udělené ratingy byly znovu potvrzeny se stabilním výhledem.

„Stejně jako v předešlých letech prokazuje aktuálně dosažený rating sílu a stabilitu největší tuzemské pojišťovny. Je to přesvědčivý signál vysoké záruky pro klienty i naše obchodní partnery , že jsme spolehlivě schopni dostát všem závazkům,“ komentuje výsledky Milan Novotný, finanční ředitel Generali České pojišťovny.

Hodnocení ratingové agentury je založeno na vyhodnocení čtyř základních pilířů, konkrétně: stabilní majetková síla, vysoká provozní výkonnost, velmi příznivý obchodní profil a náležité řízení rizik. Ve všech uvedených bodech obhájila pojišťovna hodnocení dosažené již v loňském roce.

Vysoká provozní výkonnost je podpořena technickým výsledkem především v neživotním pojištění skupiny Generali, kde průměrný kombinovaný poměr za pětileté období končící v roce 2022 mírně narostl a dosáhl 91,9 % podle výpočtu AM Best. Velmi příznivý obchodní profil skupiny Generali je jednoznačně podpořen vedoucími pozicemi na jejích klíčových trzích.

Podle hodnocení AM Best má skupina Generali pevný obchodní model, posílený vynikajícím přístupem k trhům prostřednictvím vlastní sítě a vícekanálové distribuční strategie. Skupina Generali pak pokračovala v rozvoji své pozice na klíčových trzích prostřednictvím akvizic, zejména převzetím skupiny Liberty Seguros (operující ve Španělsku, Portugalsku, Irsku a Severním Irsku) v roce 2023.

Zpět na tiskové zprávy