26.05.2021

Inovace v životním pojištění - online asistent Medik Leo pomůže určit původ zdravotních obtíží

Aplikace na bázi umělé inteligence využívá data od lékařských týmů a datových specialistů k vyhodnocení více než 1 200 symptomů. Na základě symptomů a bližší specifikace zdravotních obtíží od klienta dokáže orientačně identifikovat přes 600 diagnóz s úspěšností 93 %. U těch nejčastějších nabídne uživatelům i lékařsky ověřená fakta o nich bez nutnosti vyhledávat je v jiných zdrojích.

Generali Česká pojišťovna představila a do praxe nasadila chatbota na bázi umělé inteligence s názvem Medik Leo. Služba v podobě online asistenta byla vyvinuta pro český trh společností Europ Assistance a jejím úkolem je pomáhat klientovi orientačně určit původ jeho zdravotních potíží. 
 
„Umělá inteligence tímto krokem vstupuje do oblasti služeb spojených s životním pojištěním klientů Generali Ceské. Stojí za ní kvalitní lékařská data od mezinárodních lékařských týmů, která jsou propojena s prací datových specialistů. Medik Leo byl navíc podroben důslednému testování i lékařů v Česku. Aktuálně je schopen identifikovat na 600 diagnóz, do budoucna ale budou přibývat další,“ popisuje detaily Markéta Filová, senior manažerka životního pojištění Generali České pojišťovny. 
 
ORIENTACE V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ
Medik Leo, jakkoliv je pomocníkem, nenahrazuje regulérní lékařské konzultace ani službu lékařské pohotovosti. „Na tuto skutečnost jsou klienti samozřejmě důsledně upozorněni. A to včetně toho, do jaké procentuální míry jimi zadané odpovědi diagnóze odpovídají. Vše je tedy maximálně transparentní s tím, že u výsledných diagnóz uvádíme i doporučené lékařské oddělení, na které by se měli lidé obrátit,“ doplňuje Markéta Filová. 
Hlavní rolí elektronického asistenta je v případě obtíží pomoci lidem snadnou a srozumitelnou formou pojmenovat zdravotní komplikaci. Aplikace prošla rozsáhlým testováním, na jehož základě bylo potvrzeno, že dokáže určit pravděpodobnou diagnózu v 93 % případů.
 
NA DIAGNÓZU FORMOU CHATU
Online asistent Medik Leo přitom funguje jednoduše na bází online rozhovoru (chatu): 
 
1. Klient je nejdříve požádán o vyplnění základních faktů o své osobě (např. pohlaví, věk, výška, váha, základní údaje o anamnéze)
 
2. V dalším kroku označí na postavě muže nebo ženy oblast příznaků (může jich vybrat i více).  Následně je vyzván ke specifikaci oblasti příznaků a specifikaci potíží.
 
3. Online asistent se poté ptá na konkrétní otázky, na které uživatel odpovídá ANO, NE, NEVÍM. Otázky se vztahují k symptomům označených v předchozím kroku a širšímu kontextu možností jejich vzniku. Počet doplňující otázek není omezen, může jich být až dvacet.
 
4. Na základě odpovědí na základní a doplňující otázky zobrazí Medik Leo pravděpodobnou diagnózu nebo příčiny zdravotních komplikací klienta. 
 
5. Výstup z Medika Lea je také možné si na závěr stáhnout do formátu PDF a následně vytisknout a použít jako vstupní informace při konzultaci s lékařem.
 
K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ AUTOMATICKY
Medika Lea mohou využívat klienti Generali České pojišťovny, kteří již mají sjednané (nebo si sjednají) životní pojištění. Využít tohoto elektronického asistenta mohou kdykoliv přes Klientskou zónu Generali České pojišťovny. 
„Přestože se k Mediku Leo klient dostává prostřednictvím klientské zóny, přímo do něj se jakékoli informace o klientovi nepřenáší. Práce s online asistentem je tedy zcela anonymní,“ vysvětluje otázku bezpečnosti Markéta Filová, senior manažerka životního pojištění Generali České pojišťovny. 
Medik Leo svoje služby poskytuje jak při přístupu z desktopového tak mobilního zařízení. Uživatelé přitom nemusí do svých zařízení stahovat žádnou aplikaci.
Zpět na tiskové zprávy