21.03.2024

Jistota 2.0 - pojištění pro drobné podnikatele a živnostníky přináší vyšší limity, nová pojistná rizika i zjednodušený proces sjednání

Pojištění majetku i odpovědnosti se nově sjednává přehledně v přednastavených balíčcích. Na trhu ojedinělá nabídka: pojištění staveb, movitých věcí či přerušení provozu k dispozici ve variantě ALLRISKS s maximálním pojistným krytím. Pojištění zohledňuje udržitelnost - ať jde o pojištění dřevostaveb či FVE. Součástí pojištěné budovy mohou být i zelené střechy a fasády.

Generali Česká pojišťovna začala nabízet pojištění pro drobné podnikatele a živnostníky v nové podobě, která po sedmi letech přináší zásadní inovace. Týkají se nejen samotných parametrů pojištění, ale také procesu jeho sjednání.

„Jistota představuje úspěšný typ pojištění, které má v Generali České pojišťovně tradici a využívají ho tisíce klientů – typicky z oblastí obchodu, služeb, stavebnictví, pohostinství nebo například ubytování. Novinka s názvem Jistota 2.0 dává na srozuměnou, že jsme v rámci inovací pojištění věnovali velkou péči. Na trh se tak dostává zásadně inovovaný produkt s vysokým potenciálem oslovit podnikatele, kteří volí pojištění reagující na nejnovější trendy i aktuální situaci na trhu,“ vysvětluje Martin Flajšar, ředitel produktového managementu korporátního a SME pojištění v Generali České pojišťovně.  

Pojištění Jistota 2.0 je určena pro podnikatelské subjekty, jejichž příjmy jsou max.15 mil. Kč ročně, mají movitý majetek v ceně až 10 mil. Kč a hodnota jejich staveb dosahuje až 40 mil. Kč.
Jistota 2.0 má jasnou strukturu, která svým rozsahem pokrývá ty nejčastější situace, jimž mohou podnikatelé ve svém provozu čelit:
1/ Pojištění majetku
            - pojištění stavby a movitých věcí
            - pojištění přerušení provozu
            - pojištění elektronických zařízení
            - pojištění strojů
2/ Pojištění odpovědnosti
3/ Asistenční služby

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Množství vylepšení Jistota 2.0 přináší v rámci pojištění majetku. Nejzásadnější novinkou je princip sjednání pojištění výběrem z trojice přednastavených balíčků s názvy Start, Standard a ALLRISKS.
Za pozornost stojí zejména allrisková varianta, která kryje mimo běžná majetková pojistná nebezpečí i případy, na které se pojištění standardně nevztahuje. „Nově tato varianta funguje na principu – co není v pojištění vyloučeno, je pojištěno. V praxi tak ALLRISKS kryje i případy jako jsou pády či nárazy, s nimiž se podnikatelé v praxi setkávají poměrně často a mnohdy se za vzniklými škodami skrývá pouhá neopatrnost. Rozsah této varianty je skutečně štědrý,“ upřesňuje Martin Flajšar.
V případě pojištění staveb Generali Česká pojišťovna reaguje na následky zvýšené inflace v uplynulých obdobích, která se promítla do hodnoty nemovitostí. Stavby tak lze nyní pojistit až do limitu 40 milionů korun. Samozřejmostí je v případě staveb také dostupnost automatické indexace pojistné částky, která zabrání efektu podpojištění.

V rámci dílčích pojištění pak byly rovněž navýšeny limity a rozšířena pojistná ochrana. Příkladem může být pojištění skel, které se vztahuje na pojištění veškerých stavebních součástí budov, tedy nemusí se jednat jen o vnější skla, ale i o vnitřní vč. pojištění markýz či světelných reklam.
Nově se u pojištění přerušení provozu nabízí i pojištění vícenákladů, které se může hodit například pro zaplacení nájmu za provizorní provozovnu.
Elektronika je nově pojištěna automaticky pro celé území Evropy. V rámci pojištění cizí věci převzaté a užívané jsou nově zahrnuty i věci zaměstnanců, a to až do limitu 4 milionů korun.  

Pojištění Jistota 2.0 se věnuje i udržitelnosti, jíž se podnikatelé stále častěji zaobírají. Pojistit tak nyní mohou běžným způsobem i dřevostavby, stejně jako fotovoltaické elektrárny či solární panely umístěné na konstrukcích na zemi i na střechách. V rámci staveb jsou pak pojištěny i živé rostliny, které jsou jejich součástí – zde o tzv. zelené střechy či stěny.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
U pojištění Jistota 2.0 nyní mohou podnikatelé a drobní živnostníci sjednat pojištění odpovědnosti i samostatně. To se vztahuje nejen na obecné případy, ale také na finančí škody, věci převzaté či užívané (např. přístroje na leasing), dále na regresní náhady, nemajetkové újmy, majetkovou propojenost, škody na životním prostředí a rovněž na věci svěřené členům statutárních orgánů.
S novým produktem se proměnila nabídka jak počtu dostupných balíčků pojištění, tak také limitů plnění a spoluúčastí. Zájemci o pojištění odpovědnosti nyní vybírají namísto tří hned ze čtyř balíčků, dostupné jsou jim pojistné limity 5, 10, 15 a 25 milionů korun. Výše spoluúčasti nově nabízí částky 1000, 2500, 5000 a 10 000 Kč. Bez zajímavosti není fakt, že území rozsah tohoto pojištění automaticky platí pro celou Evropu.

ASISTENCE
Dílčí vylepšení se propsaly do oblasti asistenčních služeb, které jsou dostupné ve čtyřech odstupňovaných variantách lišící se svým rozsah. V nabídce asistenčncíh služeb pro drobné podnikatele a řemeslníky je ve všech případech technická asistence. K ní lze zvolit v kombinacích právní a rovněž kyber a IT asistenci. Ta mimo jiné zahrnuje pomoc se zajištěním obnovy dat či asistenci v případě zneužití karty či neúspěšného nákupu na internetu.

DIGITALIZACE A ŠPIČKOVÁ LIKVIDACE
Společně s novým pojištěním výrazně proměnila Generali Česká pojišťovna i celý proces sjednávání. K dispozici je tak nový sjednavač, který je přehledný a srozumitelný a obchodníky tedy velmi intuitivní. „Pro sjednání je od klientů požadován minimální rozsah podkladů. Vysoká je rovněž míra digitalizace celého procesu – fakticky tak od pojišťovacího poradce klient neodchází s fasciklem papírů, ale vše dostává v přehledné podobě do svého e-mailu,“ podotýká Martin Flajšar, ředitel produktového managementu korporátního a SME pojištění v Generali České pojišťovně. Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít na dálku (podepisuje se v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon či tablet). Další možností vzniku pojistné smlouvy je jejím zaplacením.

Výhodou Generali České pojišťovny je v případě podnikatelského pojištění síť specializovaných mobilních techniků a likvidátorů. Digitální technologie se propisují i do této oblasti – kromě elektronického zápisu z prohlídky mobilního technika (vč. automatického načtení fotografií do složky pojistné události) umožňuje Generali Česká pojišťovna klientům zdokumentovat vybrané škody také přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem na e-mail zápis o prohlídce.

Využít pro následné přikládání dokumentů či fotografií ke škodě mohou klienti také speciálního chatbota.

Zpět na tiskové zprávy