19.06.2022

Klinika Generali České - na trh přichází nová platforma komplexní péče o zdraví klientů v podobě speciálního pojištění

Pojištění Klinika Generali České představuje interaktivního průvodce v oblasti zdraví a zdravotnictví pro všechny věkové skupiny od dětí, přes dospělé po seniory. K dispozici jsou vzdálené služby sestřiček a lékařů z pojišťovny, stejně tak i specialistů v oblasti sociálních služeb, nechybí ani asistence určená pro specifické potřeby seniorů. Speciální portál soustředí na jednom místě všechny důležité informace o zdravotním stavu a aktivně nabídne přehled v oblasti prevence formou služeb (např. objednání k lékaři, hlídání termínů) či konzultací.

Generali Česká pojišťovna právě uvádí novinku, která na českém pojistném trhu zatím nemá co do záměru i rozsahu konkurenci. Nové pojištění se jmenuje Klinika Generali České – jde o specializovaný koncept služeb a technických řešení, která se týkají zdraví a která zároveň rozšiřují životní pojištění o oblast zdravotní péče a vhodně doplňují služby veřejného zdravotního systému. Klientům tak umožňuje čerpat zdravotní péči pravidelně a bez starostí. 
„Díky Klinice Generali České naši klienti nevstoupí jen do světa moderních zdravotních služeb, které budou moci čerpat neomezeně, 24 hodin 7 dní v týdnu. Naší ambicí bylo vytvořit nad klientem komplexní ochranu a provázet ho životem hned po vstupu do pojištění a nečekat až na chvíli, kdy se stane něco fatálního,“ vysvětluje Markéta Filová, senior manažerka produktů zdravotního pojištění Generali České pojišťovny, a doplňuje: „Jsem ráda, že našim klientům i obchodním partnerům můžeme dát do ruky produkt s okamžitým a snadno představitelným užitkem.
Věřím, že Klinika Generali České je přesně tím, co naplňuje náš cíl - být skutečným celoživotním partnerem našich klientů.“
 
SESTŘIČKA I LÉKAŘ Z POJIŠŤOVNY
V případě změny zdravotního stavu klienta má díky pojištění Klinika k dispozici široký rozsah služeb, které zajišťují profesionálové v oblasti zdraví, skuteční lékaři a specialisté ve svých oborech:
 
- Sestřička z pojišťovny
o aktivně komunikuje s klienty, ti ji mohou žádat o poskytnutí informací z oblasti zdraví a zdravotnictví,
o po domluvě zařídí objednání k lékařům klienta,
o v případě potřeby vyhledá relevantního lékaře. 
 
- Lékař z pojišťovny
o klienti mohou využívat konzultace s lékařem, a to zejména nad lékařskou zprávou a nad výsledky zdravotních vyšetření,
o zajišťuje lékovou poradnu, 
o praktikuje tzv. telemedicínu vč. vystavení lékařské zprávy, e-receptu nebo žádanky,
o k dispozici jsou i konzultace s psychologem určené k zorientování se v problému, sdělení možností další léčby a nasměrování na správného odborníka,
o možnost spojení prostřednictvím zdravotního portálu přes videohovor, chat i telefonicky. 
 
- Medicínský chatbot Leo
o on-line aplikace, která dokáže rychle zjistit pravděpodobnou příčinu toho, proč se klient necítí dobře a určit pravděpodobnou diagnózu. Aktuálně chatbot dokáže určit 600 diagnóz s úspěšností 93 %. 
Sestra s lékařem jsou dostupní v pracovní dny od 8 do 18 h. Telemedicína a konzultace s psychologem pak funguje v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 
ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
Klienti-senioři v rámci Kliniky Generali České dostávají k dispozici specifické asistenční služby, které pomohou v případě změny zdravotního stavu s následkem nutnosti hospitalizace, klidového režimu na lůžku doporučeného ošetřujícím lékařem a také v případě fyzického omezení mobility. 
Služby se soustředí na dvě oblasti: 
- obecné telefonické poradenství z oblasti sociálních a zdravotních služeb, 
- konkrétní praktická pomoc v podobě
  • osobní a zdravotní péče v domácím prostředí, 
  • doprava k a od poskytovatele zdravotní péče, 
  • asistence v domácnosti (např. zařízení nákupu, úklid, venčení psů),
  • rodinného průvodce (např. vypracování individuálního plánu péče, jednání s úřady). 
„Asistenční služby pro seniory jsme koncipovali tak, abychom je mohli zahájit velmi rychle, protože jsou určeny pro překlenutí doby, než může být poskytnuta péče ze strany veřejného systému, pečovatelských nebo charitativních služeb,“ upřesňuje Markéta Filová. Pojistné plnění je přitom poskytováno až po dobu 12 týdnů.
Na seniorské asistenční služby je k dispozici 20 000 Kč na všechny události dohromady během pojistného roku. Klienti nejsou limitováni tím, kolikrát jednotlivé asistence mohou využít jako u jiných podobných pojištění, ale mohou si zvolit ve spolupráci s lékařem z pojišťovny, které asistence jsou s ohledem na zdravotní stav relevantní a ty čerpat až do pojistného limitu (20 000 Kč nebo po dobu 12 po sobě jdoucích týdnů). 
Během poskytování těchto asistenčních služeb je s klienty aktivně hledáno dlouhodobé řešení díky službám telefonického poradenství či rodinného průvodce, tak aby klienti i poté, co jsou asistenční služby ukončeny, měli veškerou péči o sebe zajištěnou např. ze strany veřejného systému. 
 
ZDRAVOTNÍ PORTÁL
Hlavní součástí pojištění Klinika Generali České je on-line zdravotní portál, který díky jednoduchému a přehlednému menu umožňuje plnohodnotné využívání všech služeb a benefitů nového produktu. Přístup na něj je výhradně přes zabezpečenou Klientskou zónu Generali České pojišťovny
 
Zdravotní portál klientům slouží k těmto účelům a nabízí: 
- přehled benefitů, které nabízí veřejná zdravotní pojišťovna klienta, 
- doporučení státem hrazených preventivních vyšetření, ale i dalších vyšetřeních hrazených klientem, 
- evidenci termínů preventivních vyšetření i očkování (vč. jejich „pohlídání“), 
- přehled o lékařích klienta, 
- náhled do kalendáře nejbližších událostí týkajících se zdraví klienta, 
- připomínání termínů vyšetření, očkování atp. (e-mailem i SMS), 
- konzultace zdravotního stavu s lékařem, 
- využití telemedicíny či konzultace s psychologem. 
 
TROJICE VARIANT POJIŠTĚNÍ
Pojištění Klinika Generali České je koncipováno tak, aby nabídlo služby využitelné pro všechny věkové skupiny. S ohledem na to je možné sjednat ho ve třech variantách, které se liší svým rozsahem: 
 
Klinika
- sjednat mohou osoby starší 18 let,
- k dispozici služby Sestřička z pojišťovna a Lékař z pojišťovny (viz výše),
- poskytování informací o zdravotních benefitech veřejných zdravotních pojišťoven,
- doporučení preventivních vyšetření (a očkování) a hlídání těchto termínů. 
 
Klinika rodič s dětmi
- nad rámec základní varianty je pojištění sjednané pro vlastní děti mladší 18 let (jejich počet není omezen), 
- k dispozici jsou konzultace pediatra. 
 
Klinika senior
- sjednat mohou osoby mladší 75 let, které jsou ve starobním důchodu,
- nad rámec základní varianty navíc rozsáhlé asistenční služby pro seniory. 
 
Pojištění Klinika Generali České je možné uzavřít ke všem stávajícím smlouvám životní pojištění Generali České pojišťovny, stejně jakou v rámci sjednání nové smlouvy. Ceny za tento nový koncept služeb se pohybují od 140 Kč měsíčně.
Zpět na tiskové zprávy