06.08.2020

Průzkum: Letošní léto patří českým chalupám, více času než obvykle na nich tráví třetina lidí

Aktuální data z průzkumu Generali České pojišťovny ukazují, že vlastní rekreační nemovitostí disponuje téměř 1/5 české populace. Dojezdová vzdálenost na chaty a chalupy je pro 64 % Čechů do 50 km od bydliště, téměř 90 % cest proběhne výhradně autem. Veřejnou dopravu využije jen zlomek lidí. Největší hodnotu čeští chalupáři připisují lokalitě, v níž nemovitost mají, velkou roli hraje i citové pouto.

Pandemie koronaviru změnila do značné míry dovolenkové preference Čechů. Zahraniční destinace jsou kvůli obavám o zdraví, přísným karanténním podmínkám nebo komplikované dopravě méně zajímavé. Čas strávený na chalupě proto představuje ideální alternativu – ukázal to aktuální průzkum Generali České pojišťovny, který se věnoval fenoménu chalupaření v Česku. 

NA CHALUPĚ LETOS VÍCE ČASU

Vlastní rekreační nemovitostí podle aktuálních dat disponuje 18,1 % Čechů – ve většině případů jde přitom o chalupu, kterou lidé přímo vlastní (53 %), v ostatních případech ji sdílí s rodinou (47 %). Celkem jde zhruba o 450 tisíc nemovitostí, které slouží ryze pro rekreační účely.

Průzkum odhalil, že letos tráví své volné chvíle na chatě či chalupě mnohem více Čechů než v předchozích letech. Celkem 36 % lidí potvrdilo, že letošní léto stráví na chalupě více času než obvykle. Naopak méně často tam letos plánuje pobývat pouze 13 % respondentů. Pro 51 % chalupářů se nic zásadního nemění. 

Češi rekreační nemovitost nejčastěji využívají ve společnosti nejbližší rodiny (60 %), jen s partnerem či partnerkou na chalupu vyrazí 21 % Čechů. Obliba volného času stráveného na chalupě je menší v případě společnosti rodičů či prarodičů (11 %). Průzkum mezi majiteli chalup překvapivě ukázal, že na nich příliš času netráví s přáteli či kolegy (pouze 1 % odpovědí). 

ZA REKREACÍ NEJČASTĚJI DO 50 KM

Z výsledků průzkumu přesvědčivě vyplynulo, že 64 % Čechů má svoji chalupu v dojezdové vzdálenosti do 50 km od svého bydliště. Do 100 km na svou rekreační nemovitost dojíždí 20 % dotázaných, do 200 km pak na chlupu jezdí 13 % respondentů. Urazit více než 200 km za rekreací ve vlastním musí 3 % majitelů chat a chalup. 

Překvapivým zjištěním je skutečnost, že veřejnou dopravu v podobě vlaku (4 %) a autobusu (3 %) při dopravě na chalupu využívá jen malé množství Čechů. Absolutně preferovanou variantu představuje v 89 % případů automobil. 

CHALUPAŘENÍ HLAVNĚ V SEZÓNĚ A O VÍKENDECH

Průzkum rovněž zjišťoval, jak často lidé svoje chalupy využívají. Polovina z respondentů využívá chalupy k rekreaci především v hlavní sezóně, od jara do podzimu. Výjimkou rozhodně není ani celoroční využití – to uvádí hned 39 % dotázaných. Pro 9 % lidí je pak pobyt na chatě a chalupě záležitostí výhradně léta. 

Nejoblíbenější časový úsek, který Češi na svých chalupách tráví, jsou jednoznačně víkendy (51 %) – ať už pravidelně nebo nepravidelně. Hned 36 % lidí pak za rekreací vyráží příležitostně, využívá k tomu nejen víkendy, ale také běžné dny v týdnu. Do své dovolené pak pobyt na chatě a chalupě zařazuje hned 45 % dotázaných. 

JASNÉ PREFERENCE MAJITELŮ CHALUP

Co má pro majitele rekreačních nemovitostí největší cenu? Preference Čechů ukázal průzkum poměrně jasně – nejvíce si cení lokality, v níž jejich chalupa stojí (67 %). Významnou roli hraje i citové pouto (61 %), následují zahrada (47 %), pozemek (43 %) a samotná nemovitost (36 %). 

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že si lidé hodnotu své chalupy spojují i s lidským elementem – s dobrými sousedy a komunitou lidí na místě (26 %). 

BLESKOVĚ K POJIŠTĚNÍ CHAT A CHALUP

Chatu či chalupu má pojištěnou 67 % Čechů, nejčastěji jde o kombinaci pojištění nemovitosti a domácnosti. 
S poškozením chaty či chalupy má zkušenost více než polovina Čechů (57 %). Nejčastěji ho způsobují přírodní živly (33 %) a zloději (23 %). Výjimkou není ani poškození způsobené hmyzem, se kterým se setkala téměř pětina (19 %) Čechů.

 

Zpět na tiskové zprávy