04.05.2023

Mazlíček – pojištění psů a koček prošlo po 15 letech zásadní obměnou a nabízí dosud nevídaný rozsah pojistné ochrany i služeb

Kompletně nové parametry a pojistné limity v případě pojištění léčení úrazů a nemocí. Nově pojištění kryje i nadstandardní náklady na léčení – např. hospitalizaci, rehabilitaci, alternativní léčbu nebo speciální potravu. Premiéru v segmentu pojištění domácích mazlíčků představují rozsáhlé asistenční služby. Pojištění platí po celé Evropě.

Generali Česká pojišťovna nabídla pojištění Mazlíček klientům poprvé v roce 2007. Od té doby má v portfoliu tisíce pojištěných zvířat (z 98 % jde o psy) a s jejich majiteli řešila přes 40 tis. pojistných událostí. 
Na základě dlouholetých zkušeností, rozsáhlého kvalitativního průzkumu mezi chovateli a konzultací s veterináři nyní představuje další generaci tohoto oblíbeného pojištění. „Jméno Mazlíček zůstává, vše ostatní ale prošlo rozsáhlou proměnou a zásadním vylepšením. Výsledkem je produkt, který dokáže díky předdefinovaným balíčkům a současně i široké možnosti připojištění vyjít vstříc běžným chovatelům i těm, kteří mají velmi specifické představy o pojistné ochraně svého psa či kočky,“ vysvětluje Jana Krepčíková, produktová manažerka pojištění Mazlíček. Do pojištění lze přijmou pouze jasně identifikovatelné zvíře – tedy s čipem či tetováním. V žádném případě neplatí, že by pojištění bylo určené pouze pro psy či kočky s průkazem původu, jak se často mylně chovatelé domnívají. 
 
VELKÉ MNOŽSTVÍ INOVACÍ
Nová podoba Mazlíčka přináší proti předchozí variantě významná vylepšení, která ale nastavují parametry tohoto pojištění i na trhu celkově. 
Základní přehled vypadá takto: 
- minimální vstupní věk zvířete pro přijetí do pojištění činí pouze 50 dnů;
- maximální vstupní věk pro přijetí do pojištění je u velkých plemen psů 6 let, u malých plemen pak 10 let. U koček 8 let; 
- čekací doba byla zmírněna na 20 dnů v případě nemoci, úhynu či utracení, v případě úrazu je čekací doba zcela zrušena;
- území platnost pojištění se automaticky vztahuje na celou Evropu;
- zrušení spoluúčasti u pojištění léčení úrazu či nemoci na principu „čím starší zvíře, tím vyšší spoluúčast“, nově výhradně spoluúčast na úrovni 10 %, min. 500 Kč;
- prodloužena doba léčení, na které se pojištění vztahuje – nyní neomezeně (až do ročního limitu pojistného plnění); 
- na jedné smlouvě je možné mít pojištěno až 5 zvířat.
 
ZÁSADNĚ VYLEPŠENÝ ZÁKLADNÍ ROZSAH
Základní rozsah pojištění Mazlíček představuje pojištění léčení úrazu nebo nemoci (vztahuje se na bezodkladné ošetření nebo vyšetření zvířete). 
U něj byly výrazně navýšené limity pojistého plnění. U psa nově činí 40 000 Kč a lze ho zvýšit až do 120 000 Kč. U koček tato částka začíná na 20 000 Kč a končí na 100 000 Kč. To představuje cca čtyřnásobný nárůst proti původnímu stavu.
„Pojistné částky odrážejí praxi ve veterinárních ordinacích. Majitelé mají nyní možnost zvolit si takové limity, které kryjí i složité zdravotní případy. Základní limit se do maxima navyšuje v krocích po 10 000 Kč podle uvážení,“ upřesňuje Jana Krepčíková. 
 
NADSTANDARDNÍ ROZSAH LÉČENÍ
V pojištění Mazlíček se nově objevuje i pojištění nadstandardních nákladů na léčení úrazů a onemocnění. „Je to něco, co v průzkumu mezi chovateli psů i koček rezonovalo velmi silně. Ochota poskytnout domácím mazlíčkům špičkovou léčbu rozhodně není okrajovým tématem,“ vysvětluje Jana Krepčíková. 
Podle toho bylo také připraveno toto konkrétní pojištění. Zahrnuje krytí pojistných nebezpečí, která dříve hrazena z pojištění nebyla: 
- kožní onemocnění,
- akutní onemocnění dutiny ústní,
- gravidita a porod,
- hospitalizace,
- alternativní léčba (např. hydroterapie, akupunktura),
- rehabilitace,
- speciální potrava.
Pojistné limity jsou nastaveny u psů i koček shodně v základu na 10 000 Kč a je možné je zvýšit až trojnásobně. Na jednotlivá pojistná nebezpečí je přitom limit na jednu pojistnou událost ve výši 5 000 Kč (u speciální potravy pak 3 000 Kč). Počet pojistných událostí přitom není během roku omezen. 
 
POJIŠTĚNÍ I PRO PŘÍPAD ÚHYNU
Součástí pojištění Mazlíček je rovněž pojištění pro případ smrti zvířete. Vztahuje se na situace, kdy dojde k uhynutí nebo utracení psa či kočky v důsledku úrazu, akutní otravy nebo nemoci. „V takovém případě pojišťovna poskytne jednorázové pojistné plnění u zvířat s průkazem původu či speciálním výcvikem ve výši minimálně 10 000 Kč. Tuto částku lze přitom navýšit až do výše 50 000 Kč u psa a 30 000 Kč u kočky. U zvířat bez průkazu původu je možné nově toto pojištění rovněž využít, vyplaceno je vždy 5 000 Kč,“ upřesňuje Jana Krepčíková. 
Rozhodujícím parametrem je zde věk. Pokud dojde k uhynutí nebo utracení psa po dovršení věku 10 let u menších plemen (do 40 kg) nebo 6 let u velkých plemen (nad 40 kg) a u koček 10 let, vztahuje se pojistná ochrana dále pouze na úraz nebo akutní otravu. Adekvátně tomu se automaticky sníží pojistné za pojištění. 
Pojistná částka se u tohoto pojištění doporučuje stanovit podle pořizovací ceny zvířete – zejména u psů či koček s průkazem původu jde mnohdy o částky dosahující několik desítek tisíc korun. 
 
ASISTENCE PRO ZVÍŘATA I JEJICH MAJITELE V ČESKÉ PREMIÉŘE
Asistenční služby, které v případě pojištění psů a koček nemají na českém trhu obdoby, poskytuje Generali Česká pojišťovna u pojištění Mazlíček vůbec poprvé. „Skladbu asistence jsem volili velmi pečlivě tak, aby poskytovala skutečně užitečné služby. Jejich rozsah je opravdu štědrý. To platí i pro výši pojistného plnění,“ potvrzuje Jana Krepčíková. 
 
Pojištění asistence vychází vstříc požadavkům majitelů mazlíčků nabídkou užitečných služeb: 
- konzultace s veterinářem (bez omezení);
- vyhledání veterináře či pohotovosti (bez omezení);
- doprava k veterináři a zpět v případě akutních problémů zvířete (5 000 Kč/ na pojistnou událost);
- doprava k veterináři a zpět po hospitalizaci zvířete (5 000 Kč/ na pojistnou událost);
- zajištění hlídání zvířete nebo zvířecího hotelu v případě indispozice opraváněné osoby vč. dopravy (15 000 Kč/ na pojistnou událost);
- pomoc při hledání ztraceného zvířete (po dobu 4 týdnů od nahlášení ztráty); 
- uhrazení nákladů na nalezení zvířete – např. doprava či nálezné (5 000 Kč/ na pojistnou událost);
- vyhledání zvířecího hotelu a jeho rezervace (bez omezení). 
 
Pojištění pro případ, že psi nebo kočky způsobí škodu někomu jinému, se nově sjednává jako pojištění odpovědnosti z občanského života. A to buď samostatně nebo v rámci majetkového pojištění. V takových případech se pojištění vztahuje také na škody způsobené mazlíčkem, který žije ve společné domácnosti. 
 
DIGITÁLNÍ SJEDNÁNÍ I ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
Pojištění Mazlíček lze sjednat jak na pobočkách a u obchodníků Generali České pojišťovny, tak také přes webový sjednavač na stránkách pojišťovny. 
Kompletně v digitální podobě může být i hlášení či řešení pojistné události. To mohou klienti provést přes webové stránky pojišťovny, ale také za pomocí tzv. likvidačního chatbota. Všechny tyto nástroje jsou přitom připraveny tak, aby maximálně celý proces hlášení škody usnadnily a významně urychlily. 
Pokud je k tomu pojistná událost vhodná, na likvidačního chatbota klient dostane odkaz zaslaný v SMS či e-mailu. Link vede na webové rozhraní s chatbotem. Ten krok za krokem pomůže majiteli zvířete s přikládáním relevantních dokladů ke škodě – ať už jde o lékařské zprávy, faktury od veterináře nebo fotografie. A to způsobem, který eliminuje, že klient na něco zapomene. Škoda se tím pádem vyřeší hladším způsobem, a tedy rychleji. Není nutné přitom instalovat do telefonu či počítače žádnou aplikaci. 
Zpět na tiskové zprávy