13.06.2024

Můj majetek 2.0: významně vylepšené pojištění přináší dosud nevídané možnosti pojistné ochrany i benefitů

Nový balíček „All risk“ kryje u pojištění stavby všechna pojistná nebezpečí do plné pojistné částky. Nejširší rozsah pojistné ochrany na trhu pro zelené technologie. Unikátní řešení pojištění chytrých spotřebičů v domácnosti.

Dynamický rozvoj technologií, a to i v oblasti udržitelnosti a životního prostředí, významně ovlivnil životní styl ve společnosti. Tyto události se staly inspirací pro zásadní inovaci pojištění Můj majetek 2.0.

„Na facelift majetkového pojištění jsme nahlíželi skutečně inovativním a komplexním pohledem. Přinášíme unikátní rozsahy na trhu, nová rizika nebo jejich vylepšené parametry, nové benefity, rozšířenou územní platnost nebo navýšené pojistné limity,“ vysvětlila Jana Flajšarová, senior manažerka produktového managementu občanského neživotního pojištění v Generali České pojišťovně.

V rámci pojištění Můj majetek 2.0 lze pojistit běžné situace občanského života. Kromě pojištění majetku a odpovědnosti nabízí možnost sjednat v jedné smlouvě i dlouhodobé cestovní pojištění nebo pojištění nákladů léčení nemoci a úrazu psů a koček. Pojištění se díky své modulární podobě, a tedy snadné personalizaci, dokáže přizpůsobit potřebám každého klienta.

Stavby s nejširším pojistným krytím na trhu

U pojištění stavby přichází Generali České pojišťovna s novým balíčkem All risk, který aktuálně představuje nejvyšší pojistnou ochranu pro pojištění retailových staveb poskytovanou na českém trhu. Tato varianta zahrnuje kompletní výčet pojistných nebezpečí do plné pojistné částky. Navíc přináší allriskové pojištění stavebních součástí včetně technické poruchy strojních a elektronických zařízení.
Speciálním bonusem nového balíčku All risk je krytí finančních ztrát, ke kterým dojde v důsledku nefunkčnosti fotovoltaické elektrárny. Dále jsou kryty i estetické škody na pojištěných stavbách, a to až do limitu 100 tisíc korun.

„Nový balíček All risk znamená nejjednodušší možný přístup v rámci pojištění stavby – z pojistné smlouvy totiž plníme vše, co není striktně vyloučeno. Jedná se tak o rozsah pojistného krytí, který je na českém trhu svojí pojistnou ochranou skutečně jedinečný,“ upřesňuje Jana Flajšarová, senior manažerka produktového managementu občanského neživotního pojištění Generali České pojišťovny.

Štědrý rozsah pojištění fotovoltaických elektráren (FVE)

Generali Česká pojišťovna, pro níž je téma udržitelnosti zásadně důležité napříč celou firmou a jejím fungováním, jako odpovědný pojistitel významným způsobem reaguje na trendy v oblasti tzv. zelených technologií.

Další novinku tak představuje Generali Česká v oblasti FVE – umožní sjednat pojištění samostatné FVE bez vazby na pojištění stavby nebo domácnosti. Pojištění FVE tak nově mohou sjednat i ti klienti, kteří realizují FVE na střeše činžovního domu, na balkónu panelového domu nebo např. na střeše garáže.

Pojištění samostatné FVE kromě standardně sjednávaných pojistných nebezpečí obsahuje možnost sjednat i krytí škod, ke kterým dojde v důsledku technické poruchy.

Pokud je FVE součástí pojištěné stavby, tak je pojištěna proti všem sjednaným nebezpečím, a navíc s možností sjednat připojištění strojních a elektronických škod, včetně finančních ztrát FVE po pojistné události. V případě využití balíčku All risk je kryto vše automaticky.  

Zaměřeno na zelené střechy

Pojištění staveb už v základu automaticky řeší rovněž zelené střechy realizované odbornou firmou. Podle dostupných informací se plocha zelených střech v Česku pohybuje na úrovni 3 milionů m², přičemž téměř polovina z nich je instalována na rodinných domech.
Pojistná ochrana v pojištění Můj majetek 2.0 se přitom vztahuje na všechna pojistná nebezpečí, na která je pojištěna stavba, a jsou pojištěny všechny vrstvy zelené střechy (tedy vegetaci, substrát, filtraci, drenáž apod.) vč. rostlin.

Vylepšené náklady nad pojistnou částku

Další inovaci představuje fakt, že dojde-li u pojištění stavby ke škodě velkého rozsahu, Generali Česká pojišťovna uhradí nad sjednanou pojistnou částku i náklady na realizaci ekologických opatření, které souvisí s evropskou politikou spojenou s energetickou náročností staveb. Tyto náklady muže klient čerpat na nákup FVE, tepelného čerpadla nebo zásobníku na sběr dešťových vod, a to až do výše 500 tisíc Kč.   

Pojištění chytré domácnosti

Spotřebiče, které lze pro běžný provoz ovládat například mobilním telefonem, počítačem nebo jiným chytrým zařízením, jsou stále samozřejmější součástí českých domácností. Generali Česká pojišťovna právě pro tento typ spotřebičů (lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky apod.) připravila allriskové pojištění s plněním do plné pojistné částky v případě jejich poškození nebo zničení.

U spotřebičů do 5 let stáří se přitom vzniklé škody hradí v nových cenách – tedy v takových, za jaké je možné pořídit stejný spotřebič v obchodě jako nový.

Řešení pro milovníky freestyle životního stylu

V rámci pojištění Můj majetek 2.0 se nově nabízí i speciální pojištění s názvem Freestyle. Toto pojištění je určeno pro dobrodruhy, digitální nomády nebo ty, kteří často cestují (nejen) do zahraničí. Pojištění Freestyle umožňuje sjednat pojištění věci osobní potřeby pro případy poškození, zničení nebo ztráty v důsledku základních živlů nebo např. odcizení. Pojištěna jsou i vlastněná zvířata. Do balíčku je možné extra zahrnout také sportovní vybavení, přenosnou elektroniku nebo pojištění věcí v zavazadlovém prostoru auta.

Vybírat je možné z pojistných limitů 50 až 200 tisíc korun. Balíček Freestyle přitom platí po celém světě. „Tento typ pojištění představuje zajímavou alternativu pro aktivní lidi, kteří vyráží za hranice a mají část svého majetku neustále sbalenou s sebou. Tento produkt chceme primárně nabídnout mladé generaci - lidem, kteří buď nemají stálou, nebo využívají sdílenou domácnost. Další skupinou jsou aktivní lidé, kteří často vyráží za hranice cestovat, studovat nebo pracovat. Velkou výhodou tohoto balíčku je územní rozsah s platností pro celý svět, kdy klient nemusí uvádět, kde se právě nachází jeho domácnost a jeho věci jsou pojištěny stále i přes časté stěhování. Pojištění s limitem 100 tisíc Kč vyjde přibližně na 150 korun za měsíc, což je velmi příznivá cena,“ upřesňuje Jana Flajšarová.

Nové benefity

Klienti, kteří budou udržovat své pojistné smlouvy aktuální a vyhnou se tak podpojištění, mohou počítat s vybranými benefity, které jim Generali Česká pojišťovna nově a automaticky poskytne:

•           Divoká karta garantuje, že pojištěný bude mít vždy nejširší rozsah pojistného krytí na trhu. Jak? Klientovi je uhrazena škoda z pojistného nebezpečí, které má konkurenční pojišťovna ve standardním rozsahu, aniž by jím Generali Česká disponovala.

•           Zmařená akce představuje situaci, kdy klientům pojišťovna finančně kompenzuje plánovanou akci, kterou překazí nečekaná pojistná událost na pojištěném domě či bytě – typicky se může jednat o svatbu, rodinnou oslovu, dovolenou, lázeňský pobyt nebo kulturní a sportovní akci. V takový moment pojišťovna hradí za přesně stanovených podmínek prokazatelně vynaložené náklady spojené s neuskutečněnou akcí až do limitu 50 000 Kč.

•           Stres benefit přináší finanční injekci v případě vzniku rozsáhlé škody na pojištěné stavbě. Formou paušálu 50 000 Kč klient dostane peníze na nákup osobních věcí, taxi, útratu za stravu apod. bez nutnosti dokládání účtů.

Chytré cestovní pojištění je unikát na trhu 

Generali Česká pojišťovna v rámci pojištění Můj majetek 2.0 nově nabízí rozšířené Chytré cestovní pojištění. Pojištění lze sjednat na dobu neurčitou a platí na území celého světa včetně ČR. Doba jednoho výjezdu je 60 dní a vztahuje se až na 7 osob. Klienti nemusí řešit účel cesty, pojištění se vztahuje na turistickou i pracovní cestu.

 

Pojištění Můj majetek 2.0 je za zvýhodněných podmínek možné aktuálně sjednávat na obchodních místech u všech poradců Generali České, na pobočkách nebo u smluvních partnerů pojišťovny.

Zpět na tiskové zprávy