06.10.2020

Na trh vstupuje ProfiPlán - pojištění pro podnikatele a právnické osoby v novém, významně ho podporují digitalizované služby

Novinka přináší nejširší pojistnou ochranu na trhu, výrazné zjednodušení struktury, zrychlení sjednání a přehlednější pojistnou smlouvu. Charakteristickým rysem je nebývale vysoká variabilita a modularita jednotlivých pojištění. Díky vysoké míře digitalizace (vč. biometrického podpisu) lze pojištění sjednat na dálku.

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny dostává kompletně novou podobu – netýká se to jen samotného produktu, ale také procesu sjednání. „ProfiPlán jsme pečlivě připravovali s ohledem na požadavky nejen klientů, ale také obchodníků a makléřů. Výsledkem je tak produkt, který plně obstojí v požadavcích současného trhu a je připravený na budoucí vývoj. A to zejména vysokou mírou digitalizace procesů nejen během sjednání, dokumentace, ale také v oblasti řešení pojistných událostí,“ vysvětluje Karel Bláha, člen představenstva Generali České pojišťovny zodpovědný za korporátní obchod. 
 
NEJŠIRŠÍ KRYTÍ NA TRHU
 
Novinka přichází s řešením pro nejširší základnu klientů: pro malé, střední i větší firmy, právnické osoby, ale také municipality, veřejnou správu, nadace či spolky. 
 
Pojištění ProfiPlán disponuje v případě pojištění odpovědnosti velmi atraktivním krytí. Zvláštní důraz byl přitom u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik (např. strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí) a také úpravy i odstranění celé řady výluk i nutnosti zvláštních ujednání. Výsledkem je zjednodušený produkt, který ale kryje vše podstatné.
 
Nová struktura pojištění pro podnikatele i jeho procesu sjednání navíc pomáhá klientům s momenty, které by mohly při rozhodování o rozsahu pojistných rizik opomenout. Některá připojištění jsou tak automaticky sjednána se sublimity zdarma - např. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných a převzatých nebo čisté finanční škody. V případě pojištění staveb se pod pojistnou ochranu dostávají rizika přepětí či zatečení atmosférických srážek či náraz vozidla. 
 
Navýšená variabilita a modularita nastavení ProfiPlánu plně respektuje požadavky klientů z oblasti SME a umožňuje sjednat pojištění, které na nejvyšší možnou míru odpovídá individuálním požadavkům klientů. To se týká jak typů pojištění, tak pojistných limitů. 
 
BIOMETRICKÝ PODPIS I VIDEOPROHLÍDKY ŠKOD
 
„Zásadním způsobem jsme přepracovali celý ekosystém sjednání pojištění. ProfiPlán je tak nyní sjednávaný v online režimu. Díky pouhému IČO klienta jsme schopni do smlouvy doplnit automaticky celou řadu informací. Proces sjednání se tak urychluje, ale díky novému prostředí je rovněž přehlednější jak pro obchodníka, tak také pro klienta,“ doplňuje Karel Bláha. 
Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít na dálku (podepisuje se v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon či tablet). Další možností vzniku pojistné smlouvy je jejím zaplacením. V době složité epidemiologické situace tak jde o další příspěvek ke komfortu a ochraně zdraví na straně klienta i pojišťovny. 
 
Digitální technologie se propisují také do oblasti likvidace pojistných událostí z podnikatelského pojištění. 
Kromě využívání dronů pro skutečně rychlou dokumentaci škod a elektronický zápis z prohlídky mobilního technika (vč. automatického načtení fotografií do složky pojistné události) umožňuje Generali Česká pojišťovna klientům zdokumentovat vybrané škody také přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem na e-mail zápis o prohlídce. 
Využít pro následné přikládání dokumentů či fotografií ke škodě mohou klienti také speciálního chatbota. 
 
ROZŠÍŘENÍ VE 2021
 
Struktura ProfiPlánu se představuje v první fázi a šíře jeho pojistné ochrany v současné době odpovídá zhruba potřebám téměř 90 % klientů. Postupné a mnohdy nevyhnutelné změny na trhu podnikatelského pojištění ale znamenají, že produkt prochází v podstatě kontinuálním vývojem. Na jaře 2021 tak bude následovat druhá fáze. ProfiPlán se rozšíří o pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění kybernetických rizik, stavebních montáží, zdravotnických zařízení i asistenčních služeb. 
 
PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNY V KOSTCE
  • Nejdelší a bohaté zkušenosti – historicky první pojišťovna na území ČR
  • Nejširší síť SME obchodníků a makléřů prodávajících pojištění (1 700 specialistů)
  • Největší počet specializovaných odborníků v likvidaci
  • Téměř 150 tisíc klientů počet klientů 
  • Nejširší produktové portfolio
  • Zázemí mezinárodní skupiny Generali
  • Opakovaně perfektní připravenost a úspěšnost řešení škod při kalamitách
 
Společně s ProfiPlánem byl spuštěn i webový portál o SME pojištění na www.generaliceskaprofi.cz
Zpět na tiskové zprávy