20.02.2024

Novinka v zemědělském pojištění: Generali Česká pojišťovna předává data pro podporu pojištění do PGRLF elektronicky

Výměna elektronických dat mezi pojišťovnou a PGRLF představuje pro klienty se zemědělským pojištěním komfort, významné snížení administrativy i rizik spojených s nedodržením rozhodných termínů. Nový přístup k žádostem o dotace mohou využít klienti se sjednaným pojištěním plodin či hospodářských zvířat.

Generali Česká pojišťovna nabízí svým klientům z oblasti zemědělského pojištění důležitou novinku, která se vztahuje k oblasti dotací. Ty poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) mimo jiné na základě doloženého potvrzení o výši zaplaceného pojistného a rovněž dokladu prokazujícího úhradu pojistného.

„Nyní tento proces doložení dat jako jediná pojišťovna nabízíme v plně elektronické podobě. S PGRLF si výše zmíněné dokumenty vyměňujeme čistě digitálně. Výhodou je, že poté, co od klienta získáme patřičný souhlas, tuto administrativu uděláme za něj,“ vysvětluje nový přístup Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně.

Celý proces je pro klienty-zemědělce mimořádně jednoduchý. Na začátku udělí v rámci pojistné smlouvy souhlas s předáním dat potřebných pro nárok na dotaci pojišťovně. Ta následně zajistí předání dat tak, aby byla celá věc kladně a v termínu vyřízena. V pilotním režimu byla tato novinka spuštěna na podzim 2023 a zájem ze strany klientů předčil očekávání – využilo ho více než tisíc z nich, a to s vysokou spokojeností.  

Dosud celý postup fungoval zdlouhavěji: pojišťovna všem klientům, kteří mají sjednané pojištění plodin či zvířat, zasílala v papírově podobě „Potvrzení o výši uhrazeného pojistného“. Klient musel dokument podepsat a společně s doklady prokazující úhradu pojistného doručit do konce října daného roku předepsaným způsobem do PGRLF. Nimcéně tento způsob stále zůstává k dispozici jako alternativa ke zmiňované novince.

„Nový a výrazně jednodušší způsob pro naše klienty znamená bezesporu významné snížení administrativní zátěže, ale také rizik, které jsou spojena s nedodržením rozhodných termínů,“ komentuje novinku Alena Stiborová.

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že se tím také zrychlí celý proces výplaty podpory pojištění.

Zpět na tiskové zprávy