12.12.2023

Povinné ručení Generali České pojišťovny: pojištění nových rizik, přelomový přístup ke skladbě pojištění i připravenost na novelu zákona

Nové povinné ručení je již nyní plně kompatibilní s připravenou novelou příslušného zákona. Premiéru mají bezlimitní pojištění skel, pojištění škod způsobených nerovností vozovky a specializované připojištění pro případ vandalismu. Elektromobily získávají varianty pojištění se speciálně přizpůsobenými parametry i asistencemi.

Generali Česká pojišťovna představuje novinky v povinném ručení pro následující období. “Přípravu na novelu zákona o odpovědnosti z provozu vozidla jsme využili jako příležitost vytvořit pro motoristy nový produkt, který přináší celou řadu novinek i vylepšení. Především jsme však zvolili dosud nevídaný přístup k tomu, jak si lze povinné ručení poskládat. V hlavní roli je maximální možná flexibilita a přizpůsobení se představám klientů,” vysvětluje Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně.

PŘIPRAVENO NA NOVINKY V ZÁKONĚ
Nové povinné ručení bude v prodeji bez ohledu na schválení novely zákona o tzv. povinném ručení, a to od 23. 12. 2023. Veškeré jeho parametry i procesy spojené s reportingem pojistných smluv, stejně jako produktová nabídka pro nové druhy vozidel s povinností mít sjednané povinné ručení, jsou nedílnou součástí nového produktu a Generali Česká pojišťovna je tak již nyní plně připravena na příchod této zákonné normy.
“Klienti s původními pojistnými limity 35/35 mil. Kč automaticky získávají navýšený základní limit 50/50 mil. Kč. V rámci pojistných limitů jsme pak rozšířili nabídku celkem nově na pět možností: 50, 100, 150, 200 a 300 mil. Kč, z nich motoristé mohou volit,” upozorňuje Tomáš Kabele.

PŘELOMOVÝ POHLED NA POVINNÉ RUČENÍ
Motoristé, kteří budou vybírat povinné ručení u General České pojišťovny, se setkají s novou koncepcí toho, jak si vybrat ideální pojištění pro jejich potřeby. Ta byla zvolena s ohledem na to, aby vycházela z logických kroků výběru pojištění tak, jak ho vyžadují klienti.
Výběr povinného ručení je tak nyní přehlednější a výrazně snadnější nejen na orientaci v nabídce jako takové, ale hladší a přívětivější je i proces jeho sjednání. Výsledkem je povinné ručení přizpůsobené v maximální možné míře představám motoristy.

Jak to funguje? Motoristé v několika krocích vybírají následovně:

- Volí si povinné ručení, které v sobě zahrnuje výhradně pojistný limit a žádná další doplňková pojištění. Tedy nutný a zákonem daný rozměr pojistné ochrany.
- Následně přistupují k výběru doplňkových pojištění, která jsou nabízena vždy za zvýhodněné ceny ve čtyřech připravených balíčcích. Základní balíček včetně asistencí pro případ nehody i poruchy vozidla začíná na roční ceně 199 Kč.  
- Tyto balíčky jsou doplněny variantou, kde si motorista pojištění jednotlivých rizik volí zcela podle svého uvážení. To představuje maximální možnou individualizaci výběru povinného ručení.

Jednotlivé balíčky doplňkových pojištění mají nastavený rozsah, který ale může motorista dále rozšiřovat podle uvážení. I zde se hledělo na variabilitu.
Součástí balíčků s doplňkovým pojištění jsou samozřejmě asistenční služby. I u nich může motorista volit jejich rozsah dle svého přání. Např. u balíčku jen s minimem připojištění může mít sjednanou maximální asistenci. “Z praxe víme, že motoristé u asistenčních služeb volí ty, které jim zajistí široký rámec pomoci, když se něco stane. Jinými slovy – v praxi jsou oblíbené ty varianty, které mají štědřejší rozsah i pojistné částky. V nabídce máme ostatně i verzi asistence s bezlimitními odtahy,” doplňuje pohled z praxe Tomáš Kabele.

ZAOSTŘENO NA ELEKTROMOBILITU
Generali Česká pojišťovna má připraveno povinné ručení a jeho připojištění ve variantách, které zohledňují specifika elektrických vozidel. Konkrétně to znamená například vyšší pojistné limity u pojištění poškození vozidla zvířetem. Zde byl limit automaticky navýšen ze 30 na 50 tisíc Kč. Pojistná ochrana se přitom vztahuje nejen na běžný motorový prostor, ale i kabelové svazky či další díly umístěné v dílčích elektromotorech.
Změny se odehrály logicky také u asistenčních služeb. V jejich rámci mají majitelé elektrických vozidel k dispozici odtah na nejbližší nabíjecí stanici.
V absolutní premiéře pak asistenční služby Generali České pojišťovny rovněž zajistí příjezd a práci technika v souvislosti s opravou domácího wallboxu.

Zásadně důležitá informace u přístupu největší domácí pojišťovny k elektromobilům se týká řešení pojistné události. V případě poškození baterie není zohledňován její kapacitní stav v době nehody. Jinými slovy pokud měla baterie kapacitu např. 70 %, uhrazena bude kompletní cena nové baterie.

POJIŠTĚNÍ NOVÝCH RIZIK
Generali Česká pojišťovna na trh přináší trojici nových rizik, které si mohou motoristé pojistit:

1. Bezlimitní pojištění skel doplňuje nabídku v Česku suverénně nejoblíbenějšího připojištění o verzi, kde není nutné volit limit vycházející obvykle z ceny čelního skla. Pojistná ochrana se samozřejmě týká všech vnějších skel na vozidle. Jako u jediné pojišťovna na trhu klienti nemusí u tohoto připojištění počítat se spoluúčastí.

2. Pojištění Vandal se vztahuje na úmyslné poškození zaparkovaných vozidel na území Česka. Pojištění ošetřuje exponované části vozidla jako jsou zpětná zrcátka, stěrače a antény. Avšak v případě, že motorista doloží kamerový záznam, který zachycuje vznik a průběh pojistné události aby bylo zřejmé úmyslné jednání pachatele, pak se pojištění vztahuje i na další části – lak, díly karoserie, pneumatiky, disky, ozdobné kryty kol či okenní výplně. Pojistný limit je nastavený na 100 000 Kč, spoluúčast pak na 1000 Kč. Vzniklá pojistná událost přitom nemá vliv na případnou slevu za bezeškodní průběh pojištění (dříve označováno jako “bonus”).  

3. Pojištění Nerovnost vozovky se vztahuje na momenty, kdy dojde k poškození či zničení pneumatiky nebo disku (případně obojího) vjetím do té části vozovky, na kterou nebyl řidič předem upozorněný dopravním značením. A to na území Česka.
V takovém případě má motorista k dispozici nejvyšší pojistný limit na trhu ve výši 15 000 Kč se spoluúčastí 1000 Kč. Opět bez vlivu na slevu za bezeškodní průběh pojištění.

“Všechna tyto doplňková pojištění mají velký potenciál v tom, aby motoristy zaujaly, ale především jim přinesly pojistnou ochranu, která jim v každodenním provozu jejich vozidel přijde užitečná,” komentuje Tomáš Kabele.

VYLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍCH PARAMETRŮ
Nové povinné ručení dostalo kromě absolutních novinek také vylepšení stávajících parametrů. Konkrétně to znamená:

Pojištění právních nákladů pojištěného získalo pojistný limit navýšený z 10 na 50 000 Kč
Pojištění střetu se zvěří, Pojištění odcizení vozidla a Pojištění živlu mají nově sníženou spoluúčast z 5000 na 1000 Kč
Pojištění garance ceny na 3 roky a první pojistná událost bez vlivu na pojistné lze sjednat na celou smlouvu

Nové povinné ručení bude možné od 23. prosince 2023 sjednat jak u pojišťovacích poradců, na pobočkách tak také na webu Generali České pojišťovny.

Zpět na tiskové zprávy