17.06.2021

Premiérový ročník soutěže SME EnterPRIZE na podporu udržitelného podnikání zná své vítěze

Generali Česká pojišťovna vyhlásila výsledky 1. ročníku soutěže SME EnterPRIZE. Jejím záměrem je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést jejich následky.

  • Udržitelné formy podnikání jsou trendem, který efektivně přispívá v boji s klimatickou krizí
  • Segment malých a středních podniků (SME) patří mezi základní kameny nejen české, ale také evropské ekonomiky
  • 1. ročníku soutěže se zúčastnily přes tři desítky firem z různých oblastí podnikání

Udržitelný způsob fungování malých a středních podniků ale nepomáhá jen životnímu prostředí. Přínos z něj mají i firmy samotné. „Jasně vidíme, že existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích,“ vysvětluje Karel Bláha, ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva Generali České pojišťovny.

Udržitelnost je pro Generali Českou pojišťovnu, stejně jako pro celou skupinu Generali zásadně důležitým tématem. „Soutěž a její účastníci i vítězové nám jasně ukázali, že u nás existuje celá řada špičkových firem, které udržitelnost mají jako hlavní princip svého byznysu,“ doplňuje Karel Bláha.

VÍTĚZOVÉ A FINALISTÉ
Prvního ročníku soutěže SME EnterPRIZE se zúčastnily přes tři desítky firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty. 
Ze dvou kol postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – určila konečné pořadí: 

1. místo: CleverFarm 
2. místo: Stabilplastik
3. místo: Javorník - CZ (ekofarma Javorník)

Vítězové získávají finanční podporu na rozvoj svého podnikání, mediální podporu pro zviditelnění svých aktivit a společně s dalšími účastníky soutěže také přístup na tematické workshopy. Už finále přitom ukázalo, že významným pozitivním efektem soutěže SME EnterPRIZE je také networking mezi účastníky. 

CleverFarm vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

„Vítězství je pro nás a celý náš tým velkým úspěchem a potvrzením toho, že cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. Bude ještě dlouhá a v podstatě nikdy neskončí, ale baví nás po ní jít. Myslím, že všech 10 účastníků finálového kola mělo velmi zajímavý profil a jsme poctěni, že se nám podařilo zvítězit,“ komentoval úspěch Vojtěch Malina, výkonný ředitel CleverFarm. 

Stabilplastik vyrábí ze zbytkových směsných plastových odpadů přepravní palety. Plastové palety se 100% obsahem recyklátu mají několik výhod oproti těm dřevěným – jsou pouze z druhotných surovin, déle vydrží a zároveň se do nich dají instalovat chytrá řešení – například trackery, které pomáhají se sledováním zásilky a optimalizací její cesty. Toto udržitelné řešení tak nejen pomáhá se znovuvyužitím plastového odpadu, ale zároveň snižuje uhlíkovou stopu. 

„V tak pěkné umístění jsme nedoufali a je to pro nás velkým oceněním a určitou satisfakcí za více jak dvě dekády, po které naše společnost prosazuje udržitelné hospodaření. Velice si druhého místa vážíme a jsme moc rádi, že v ČR je takový nárůst společností zabývajících se udržitelným hospodařením,“ říká Patrik Luxemburk, obchodní ředitel Stabilplastiku. 

Ekofarma Javorník v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty na hranicích se Slovenskem od roku 1996 hospodaří v systému ekologického zemědělství s šetrným přístupem k půdě a nadstandardními podmínkami pro ustájení a zacházení se zvířaty.

„Fakt, že jsme byli vybraní, je pro nás poctou – pro všechny ty, kteří tady pracovali nebo pracují. Takže samozřejmě takové ocenění dosavadní práce velmi potěší,“ říká k umístění Josef Tománek, ředitel ekofarmy Javorník.

Kromě finanční výhry a titulu získaly firmy, které se umístily na prvním a druhém místě, možnost reprezentovat české udržitelné podnikání na celoevropském finále soutěže, které proběhne v září v belgickém Bruselu.

Na sdíleném 4.-10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily společnosti: 
CARTHAMUS, 
DIMATEX CS, 
Farma Kožichovice,
JRK Česká republika, 
Plastic One, 
Vinné sklepy Kutná Hora, 
Zemědělské družstvo Všestary.

MEZINÁRODNÍ AMBICE
České kolo soutěže je součástí mezinárodního klání SME EnterPRIZE, které pořádá pojišťovací skupina Generali. V roce 2021 je do něj kromě České republiky zapojeno ještě dalších šest evropských zemí (Maďarsko, Německo, Rakousko, Itálie, Francie a Španělsko). 
Účastníci v jednotlivých zemích přitom mohou soutěžit ve třech kategoriích udržitelného přístupu, kdy má jejich podnikání pozitivní dopad na zdraví a spokojenost zaměstnanců (a jejich rodin), na životní prostředí a dále na rozvoj komunit.

Kompletní informace o mezinárodní soutěži jsou k dispozici na www.sme-enterprize.com 

POROTA SME EnterPRIZE
Helena Továrková – ředitelka Nadace Veronica, předsedkyně poroty
Vilém Třebický – CI2, člen poroty
Renata Kučerová – Mendelova univerzita v Brně, člen poroty
Alena Stiborová – senior manažerka zemědělského pojištění GČP, člen poroty
Martin Flajšar – ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění GČP, člen poroty

Zpět na tiskové zprávy