25.02.2020

Ratingová agentura A. M. BEST potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“

Mezinárodní ratingová agentura A. M. Best, specializující se na sektor pojišťovnictví, potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ a dlouhodobý úvěrový rating na úrovni „a+“. Oba udělené ratingy byly potvrzeny se stabilním výhledem. Stejně jako minulý rok je tak rozhodnutí agentury potvrzením síly a stability pojišťovny.

Hodnocení ratingové agentury je i letos založeno na majetkové síle a stabilitě Generali České pojišťovny, velmi dobrém obchodním profilu, vysoké provozní výkonnosti a náležitém řízení rizik.

Dosažený rating je výbornou zprávou také pro klienty a obchodní partnery pojišťovny. Stabilita Generali České pojišťovny garantuje, že je schopna dostát všem svým závazkům, a to i v případě přírodních kalamit, které se v posledních letech v České republice objevují stále častěji.

Zpět na tiskové zprávy