28.08.2023

Sezóna rostlinné výroby ovlivněna rozmary počasí: velmi teplá zima, studené a morké jaro i letní bouřky zkomplikovaly zemědělcům život

Největší domácí pojišťovna, která pojišťuje 2/3 českých zemědělců, registruje od začátku roku škody na plodinách za více než 230 milionů korun, číslo zatím není konečné. Letošní rok ve znamení neobvyklého počasí, které ovlivnilo průběh celé plodinové sezóny – nejvíce poškozené zůstaly obilniny a olejniny. Novinka na trhu - pojištění ztráty cukernatosti u cukrové řepy vlivem krupobití.

České Budějovice - Extrémy počasí, které se i letošní rok opět objevily napříč Českem, se přímo podepsaly na zemědělské produkci. Nejhorší následky co do rozsahu poškozené plochy a výše škody přineslo krupobití. Rostoucím fenoménem vlivem sucha a vysokých teplot jsou požáry.

„V průběhu letošního roku jsme s klienty řešili 473 pojistných událostí, které se týkaly výhradně plodin. Výše škod se zatím zastavila na částce 232 milionů korun. Naši likvidátoři prohlédli více než 23 tisíc poškozených hektarů porostů. Výjimkou nebyly případy, kdy šlo o totální škody – ať už za nimi stály mrazy, krupobití nebo vichřice,“ přibližuje detaily letošní sezóny Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění Generali České pojišťovny. 
Ačkoliv letošní průběh zemědělské sezóny v případě plodin nepatří mezi ty s nejvyšší škodovostí, výsledný účet za poškozené plodiny není stále konečný. „Sklizeno je aktuálně zhruba 87 % sklizňových ploch, přesto na polích stále zbývají porosty cukrovky, kukuřice, soji, brambor, slunečnice ale i chmele a ovoce,“ dodává Alena Stiborová.  

DEVASTUJÍCÍ KRUPOBITÍ
Pokud jde o živly, které zemědělcům v rostlinné výrobě způsobily nejvíce škod, jednoznačně v roce 2023 dominuje krupobití. Plocha, kterou kroupy zasáhly, přesáhla 18 tisíc hektarů. Očekávaná škoda dosahuje téměř 170 milionů korun. Projevy silných bouřek devastují úrodu i vlivem vichřice. Z této příčiny Generali Česká pojišťovna eviduje u svých klientů 1215 hektarů poničených ploch a účet za škody na plodinách přesahuje 7 milionů korun. Mnohdy šlo doslova o zmulčované porosty. Absolutně nejhorší byl 24. červenec, kdy bylo registrováno za jediný den 55 pojistných událostí s účtem přes 70 milionů korun. 

POŽÁRY JAKO ROSTOUCÍ FENOMÉN
Kvůli suchému období v červnu a červenci a za přispění vysokých teplot se objevily požáry, a to de facto hned po odstartování žní. „Jen v průběhu července tak naši likvidátoři s klienty řešili pět desítek požárů na obilovinách i řepce, a to za 6 milionů korun. Zasaženy přitom byly všechny regiony – nejvíce však střední a jižní Čechy a jižní Morava,“ upřesňuje Alena Stiborová. Pojištění požáru stejně jako krupobití jsou základními riziky, které jsou sjednané v každé pojistné smlouvě. V případě požáru stojícího porostu je přitom hrazena současně i sláma. Tento benefit je rovněž součástí všech sjednaných smluv u Generali České pojišťovny. 

NOVINKA V POJIŠTĚNÍ
Pojištění plodin a jeho výrazná volatilita jasně ukazuje, že v době hojných projevů extrémního počasí, které se v Česku objevují nahodile a mnohdy se kvůli své hyperlokálnosti nedají včas a jasně předpodívat, má zemědělské pojištění na trhu své důležité místo. 
Generali Česká pojišťovna této oblasti věnuje značnou pozornost a péči, proto i v letošním roce přichází s novinkou v podobě pojištění ztráty cukernatosti u cukrové řepy vlivem krupobití. Pojištění se vztahuje na události, které se stanou v období mezi 1. srpnem a 15. zářím v závislosti na poškození chrástu. Po stanovení ztráty na množství dostane pojištěný klient také kompenzaci za ztrátu cukernatosti. 

Zpět na tiskové zprávy