27.06.2021

Škody klientů Generali České pojišťovny po bouřkách a tornádu přesáhnou 1 miliardu korun

Generali Česká pojišťovna očekává 15 tisíc pojistných událostí způsobených extrémními bouřkami v uplynulém týdnu. Desítky pracovníků pojišťovny od pátku poskytují pomoc a poradenství přímo v obcích Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice – přes 600 prohlídek již provedeno. Díky zrychlené likvidaci a vysokému nasazení bylo dosud klientům vyplaceno již 18 mil. Kč a 22 % nahlášených škod bylo již vyřešeno.

Generali Česká pojišťovna (GČP) poté, co již třetí den operuje přímo na Hodonínsku a Břeclavsku, upřesnila odhad škod po extrémních bouřkách a ničivém tornádu. „Na základě aktuální situace jsme přistoupili k navýšení odhadu škod. Očekáváme, že přesáhnout 1 miliardu korun. Další dny ukáží, zda a jak toto číslo poroste. Škody nejen na jižní Moravě, ale i v dalších lokalitách v Česku jsou skutečně masivní,“ vysvětluje Jiří Doubravský, provozní ředitel Generali České pojišťovny. 
 
JIŽNÍ MORAVA
Generali Česká pojišťovna od pátku funguje v kalamitním režimu. To znamená aktivaci celé řady opatření, která vedou ke zrychlení všech nutných procesů v takto mimořádné situaci. 
Nejdramatičtější okolnosti jsou na jižní Moravě, kde bylo do nedělního oběda nahlášeno bezmála 2400 škod za 335 milionů korun. Provedeno bylo více než 600 prohlídek poškozeného či zcela zničeného majetku. 
Očekáváme, že počet škod jen v této lokalitě dosáhne 5000, jejich finanční vyčíslení se bude pohybovat ve stovkách milionů korun. 
 
Do čtveřice obcí na Hodonínsku a Břeclavsku (Hrušky, Moravská Nová ves, Lužice a Mikulčice) GČP vyslala odborníky, kteří lidem přímo na místě v mobilních stáncích pomáhají řešit veškeré nutné záležitosti. Vzhledem ke komplikované situaci v nejvíce zasažených obcích – přerušené dodávky elektřiny, výpadky mobilního signálu - je přítomnost pracovníků pojišťovny na místě klíčová.
 
 Na stáncích pojišťovny (jsou většinou umístěné poblíž obecních úřadů) je poskytována tato pomoc: 
- hlášení a registrace pojistných událostí,
- poradenství,
- dobíjení přenosné elektroniky,
- občerstvení a další pomoc (baterky na svícení v noci, opalovací krémy atd.).
Pracovníci pojišťovny jsou na stáncích k dispozici od 8 do 20 h, případně podle potřeby. V tomto režimu budou fungovat i následující týden. 
 
 „U velkých a fatálních škod lidé ve většině nemají během víkendu čas škodu hlásit, věnují se odklízecím pracím a úklidu. Očekáváme, že tyto škody nám budou hlásit v dalších dnech. Již nyní evidujeme jednotlivé pojistné události za miliony ale také desítky milionů korun – jak z řad občanů, tak firem. Na vysoký nápor hlášení škod jsme připraveni,“ upozorňuje Jiří Doubravský. 
Navýšena byla kapacita klientského centra (hlášení škod po telefonu), které funguje v non-stop režimu. Mobilní technici i likvidátoři pracují i o víkendech.  
Lokalitu Hodonínska a Břeclavska od pondělí posílí 20 dalších mobilních techniků, kterých napříč republikou pracuje přes 150. 
 
Fakta za Jihomoravský kraj (zejména Břeclavsko a Hodonínsko)
Odhad počtu škod: 5000
Již nahlášené škody: 2400
Provedené prohlídky: 634
Vyřešené škody: bezmála 20 %
Odhadovaná výše škod: 335 milionů Kč
 
AKTIVNÍ KOMUNIKACE
Generali Česká pojišťovna obsluhuje na Hodonínsku a Břeclavsku několik tisíc klientů, kteří mají uzavřeno majetkové pojištění či pojištění motorových vozidel. 
„Nečekáme na zprovoznění elektrické a mobilní sítě. Aktivně se klientům sami ozýváme telefonicky nebo přímo návštěvou na místě, abychom jim nabídli pomoc, poradili a případné škody rovnou zaregistrovali. Tak, aby mohly být co nejdříve vyplaceny,“ upřesňuje Jiří Doubravský.
Vybrané škody na majetku je možné vyplatit obratem po nahlášení po telefonu. Peníze na účet klientů tak odcházejí v  řádech minut. Jen za uplynulé dny takto bylo vyplaceno přes 17 milionů korun. 
U větších škod GČP poskytuje zálohy na pojistná plnění, a to až do 50 % odhadované škody. Rovněž zálohy odcházejí v podstatě okamžitě po nahlášení škody.
 
SITUACE V ČESKU
Extrémní bouřková činnost nezasáhla jen jižní Moravu, s jejími následky se potýkají lidé napříč celým Českem. Generali Česká pojišťovna odhaduje, že z celé ČR klienti nahlásí na o 15 tisíc škod v celkovém úhrnu za přibližně 1 miliardu korun. 
Aktuálně je nahlášeno přes 4700 škod za téměř 450 milionů korun. Třetinu těch, které nahlásili lidé, již pojišťovna vyřešila.  
Nejvíce škod je způsobeno na majetku obyvatel, na jejich nemovitostech a automobilech, četné škody hlásí také zemědělci a velké podniky. 
Co do počtu nejvíce ničily kroupy (2400 škod), vichřice vč. tornáda (1200 škod) a velká voda (700 škod).
 
Co do množství evidovaných škod je podle aktuálních čísel nejpostiženějším regionem samozřejmě jižní Morava (2400 škod za 335 mil. Kč), následovaná s velkým odstupem Jihočeským krajem (500 škod za 17,5 mil. Kč) a Zlínským krajem (400 škod za 17,5mil. Kč). 
 
 
Odhady i počet nahlášených škod budeme průběžně aktualizovat. 
Zpět na tiskové zprávy