18.04.2024

Skupina Generali má novou organizační strukturu pro oblasti pojištění a správy aktiv

Zjednodušením prošla geografická struktura pro divizi Pojištění. Woody Bradford bude jmenován jako CEO nové společnosti Generali Investments Holding, předsedou jejího představenstva se stane Philippe Donnet.

Správní rada Generali schválila na dnešním zasedání novou organizační strukturu, která odráží hlavní aktivity Skupiny tak, jak je navrhl její generální ředitel Philippe Donnet.
Od 1. června 2024 bude skupina Generali, jejíž součástí je také Generali Česká pojišťovna, fungovat jako diverzifikovaná finanční skupina zaměřená na dvě hlavní oblasti: pojištění a správa aktiv. 

Tato transformační změna struktury je navržena tak, aby ještě více urychlila růst a efektivněji řešila klíčové obchodní priority, a to plně v souladu s ambicemi strategického plánu Skupiny "LifeTime Partner 24: Na cestě k růstu". 
Nová struktura vytváří pevný základ pro další úspěch a inovace, zajišťuje schopnost skupiny účinněji využívat obchodní příležitosti a připravuje ji na budoucí strategie. 

Divize Pojištění, kterou na úrovni CEO povede Giulio Terzariol, bude řídit výkonnost pojišťovacího byznysu napříč světem, zlepšovat koordinaci, strategické sladění a těsnější propojení s trhy prostřednictvím zjednodušené organizační struktury. 
Nynější dvě obchodní jednotky „Německo, Rakousko a Švýcarsko“ a rovněž „International“ budou jako součást nové divize reorganizovány a budou se skládat z následujících pěti obchodních jednotek a tří regionů, které budou přímo podřízeny CEO divize Pojištění: 

• Zeměpisné obchodní jednotky na úrovni států: Itálie, Francie a globální obchodní aktivity, Německo, Rakousko, Švýcarsko 
• Regiony: Středomoří a Latinská Amerika, Střední a Východní Evropa a dále pak Asie

Jaime Anchústegui, současný CEO jednotky International, byl jmenován zástupcem CEO divize Pojištění. Bude tak přímo podřízen Giuliovi Terzariolovi a současně ho bude zastupovat v místních správních orgánech, řídit strategická partnerství a společné podniky a rovněž řídit globální pojišťovací projekty v rámci divize. Giovanni Liverani, současný CEO obchodní jednotky „Německo, Rakousko a Švýcarsko“ převezme nové odpovědnosti. 

Generali Investments Holding (GIH), který nahradí stávající obchodní jednotku pro správu aktiv a majetku, bude řídit všechny globální aktivity správy aktiv ve Skupině s výjimkou vybraných operací, a to zejména těch v Číně. Povede ho Carlo Trabattoni jako CEO. Ten si současně zachová pozici CEO a předsedy představenstva společnosti Conning Holdings Limited.
GIH se bude zaměřovat na poskytování služeb stávajícím klientům a zároveň na rozvoj obchodu s klienty třetích stran na celosvětové úrovni. Stane se tak pomocí stávajících i nových investičních dovedností, rovněž využitím akvizice společnosti Conning Holdings Limited vč. jejích poboček a také díky dlouhodobému partnerství s Cathay Life.

Generální ředitel skupiny Generali, Philippe Donnet, k nové organizační struktuře uvedl: 
"Skupina Generali úspěšně rozšířila svou činnost na globální úrovni a stala se integrovaným hráčem v oblasti pojištění a správy aktiv, disponuje solidní finanční pozicí a silným zaměřením na inovace a udržitelnost. V oblasti správy aktiv nám nedávné převzetí společnosti Conning Holdings Limited a dlouhodobé partnerství s Cathay Life umožňují rozšířit naši nabídku investic, mezinárodní klientelu, zaměřit se na rozvoj obchodu s třetími stranami a také investovat do distribučních dovedností. 
Divize Pojištění bude nadále posilovat přítomnost Skupiny na našich klíčových trzích, a to za využití technické excelence našeho podnikání, nových technologií a schopnosti přizpůsobit naši nabídku potřebám klientů v neustále se měnícím světě. Díky jednoduššímu a efektivnějšímu přístupu bude nová organizační struktura skupiny Generali se zaměřením na pojištění a správu aktiv urychlovat transformaci Skupiny a podpoří definici plánu pro budoucí strategie."

Zpět na tiskové zprávy