12.03.2024

Skupina Generali v roce 2023 dosáhla rekordních výsledků, je v nejlepší kondici v historii

Hrubé předepsané pojistné vzrostlo na 82,5 miliardy EUR (+5,6 %), na výsledku se podílí zejména významný nárůst v segmentu neživotního pojištění (+12 %). Rekordní provozní výsledek ve výši 6,9 miliardy EUR (+7,9 %) byl dosažený díky pozitivnímu přispění všech segmentů pojištění v čele s neživotním. Rekordní upravený čistý zisk má hodnotu 3,575 miliardy EUR (+14,1 %). Solidní kapitálovou pozici vyjadřuje poměr solventnosti na úrovni 220 %. Navržená dividenda na akcii ve výši 1,28 EUR (+10,3 %) potvrzuje silné zaměření skupiny na odměňování akcionářů a splňuje kumulativní cíl pro dividendu na období 2022-2024.

Pojišťovací skupina Generali, jejíž součástí je také Generali Česká pojišťovna, dnes představila hospodářské výsledky za rok 2023. Komentoval je přímo Philippe Donnet, generální ředitel skupiny Generali: „Výborné výsledky Generali za rok 2023, podpořené rekordním provozním a čistým ziskem s pozitivním příspěvkem všech segmentů, dokazují úspěšnou realizaci naší strategie „Lifetime Partner 24: Na cestě k růstu“. Díky naší silné finanční a kapitálové pozici jsme schopni akcelerovat růst dividend pro naše akcionáře. Skupina je nyní v nejlepší kondici v celé své historii jako ziskový a diverzifikovaný hráč v oblasti pojištění a správy aktiv. K budoucímu úspěchu Generali také přispějí akvizice společností Conning a Liberty Seguros. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem našim kolegům a pojišťovacím poradcům za jejich úsilí o dosažení těchto velmi pozitivních výsledků. Jsou základem naší cesty udržitelného růstu a našeho závazku jednat jako odpovědný investor, pojišťovna, zaměstnavatel a společensky odpovědná firma.“

Představenstvo společnosti Assicurazioni Generali schválilo konsolidovanou závěrku a návrh účetní závěrky mateřské společnosti za rok 2023 takto:

Hrubé předepsané pojistné vzrostlo na 82,466 miliardy EUR (+5,6 %), zejména díky výraznému nárůstu v segmentu neživotního pojištění.

Čistý příliv pojistného v životním pojištění činil -1,313 miliardy EUR. Čtvrtý kvartál však zaznamenal celkové zlepšení oproti předchozím čtvrtletím, s nižším čistým odlivem z produktů kapitálového životního pojištění a s kladným čistým přílivem v oblastech investičního životního pojištění a rizikového pojištění. To je v souladu se strategií skupiny proměnit portfolio životního pojištění a odráží také trendy odvětví pozorované v bankovních kanálech v Itálii a Francii.

Provozní zisk výrazně vzrostl na rekordních 6,879 miliardy EUR (+7,9 %) s růstem ve všech oblastech podnikání, což odráží odolnost a diverzifikaci zdrojů zisku. Provozní zisk segmentu neživotního pojištění konkrétně vzrostl na 2,902 miliardy EUR (+15,8 %). Provozní zisk životního pojištění byl solidní a dosáhl 3,735 miliardy EUR (+1,7 %), marže z nového obchodu se zvýšila na 5,78 %. Provozní zisk segmentu správy aktiv a majetku vzrostl na 1,001 miliardy EUR (+4,9 %) díky silnému příspěvku společnosti Banca Generali.

Upravený čistý zisk dosáhl rekordní úrovně 3,575 miliardy EUR (3,133 miliardy EUR v roce 2022). Toho bylo dosaženo především díky zlepšenému provoznímu zisku, který těžil z diverzifikovaných zdrojů zisku, jednorázovému kapitálovému zisku souvisejícímu s prodejem nemovitostí v Londýně a jednorázovému restrukturalizačnímu nákladu v Itálii. Čistý zisk se zlepšil na 3,747 miliardy EUR (2,235 miliardy EUR v roce 2022) a profitoval také z kapitálového zisku ve výši 255 milionů EUR z prodeje společnosti Generali Deutschland Pensionskasse.

Celkové spravované aktivity skupiny vzrostly na 655,8 miliard EUR (+6,6 % oproti roku 2022), což primárně odráží pozitivní vliv trhu.

Skupina potvrdila svou solidní kapitálovou pozici s poměrem solventnosti 220 % (221 % v roce 2022).
 

OBLAST ŽIVOTÍHO POJIŠTĚNÍ

 • Provozní zisk životního pojištění dosáhl 3,735 miliardy EUR (+1,7 %), což je solidní výsledek.
 • Marže z nového obchodu v životním pojištění zůstává na výborné úrovni 5,78 %, s mírným nárůstem o 0,09 procentního bodu.
 • Hodnota nového obchodu (NBV) zaznamenala pokles o 7,7 % na 2,331 miliardy EUR.

Hrubé předepsané pojistné v životním pojištění vzrostlo na 51,346 miliard EUR (+2,0 %). Rizikové životní pojištění potvrdilo zdravý růst (+6,4 %), zejména díky Francii a Itálii. Spořící životní pojištění zaznamenalo také výrazné zlepšení (+10,0 %), především v Itálii a Asii. Investiční životní pojištění pokleslo (-13,1 %), zejména v Itálii a Francii.

Čistý příliv pojistného v životním pojištění činil -1,313 miliardy EUR. Přesto zaznamenaly segmenty rizikového a investičního životního pojištění kladný čistý příliv. Příliv pojistného v rizikovém životním pojištění vzrostl na 4,552 miliardy EUR, zejména díky Itálii, Francii a střední a východní Evropě. Čistý příliv pojistného v investičním životním pojištění dosáhl 4,357 miliardy EUR, což dokazuje jejich odolnost. Odliv pojistného z produktů kapitálového životního pojištění (-10,222 miliardy EUR) je v souladu se strategií skupiny proměnit portfolio životního pojištění, a také odráží trendy odvětví pozorované v bankovních kanálech v Itálii a Francii.

Objem nového obchodu (vyjádřený jako současná hodnota nového pojistného - PVNBP) činil 40,3 miliardy EUR (-9,2 %), což odráží nepříznivé hospodářské prostředí a vyšší úrokové sazby.

OBLAST NEŽIVOTÍHO POJIŠTĚNÍ

 • Hrubé předepsané pojistné vzrostlo na 31,120 miliardy EUR (+12,0 %). To znamená výrazný nárůst objemu pojištěného rizika.
 • Combined Ratio dosáhlo hodnoty 94,0 %.
 • Provozní zisk neživotního pojištění zaznamenal výrazný růst o 2,902 miliardy EUR (+15,8 %).

Hrubé předepsané pojistné v neživotním pojištění vzrostlo na 31,120 miliardy EUR (+12,0 %) díky pozitivnímu výkonu obou produktových linií. Neživotní pojištění bez motorových vozidel zaznamenalo zlepšení o 8,7 %, s růstem ve všech hlavních oblastech, kde skupina působí. Pojištění Europ Assistance rostlo o 23,5 %, což je způsobeno pokračujícím nárůstem objemu cestovního pojištění. Pojištění motorových vozidel vzrostlo o 17,5 % ve všech hlavních regionech, zejména v Itálii, Francii, střední a východní Evropě a Argentině.

Combined Ratio dosáhlo 94,0 %, což je zlepšení o 1,4 procentního bodu oproti roku 2022.

Provozní zisk výrazně vzrostl na 2,902 miliardy EUR (+15,8 %). Zlepšil se také výsledek z technického pojištění na 1,807 miliardy EUR (1,297 miliardy EUR v roce 2022), a to díky diskontu ve výši 814 milionů EUR (463 milionů EUR v roce 2022). Nediskontovaný výsledek z technického pojištění tak činil 993 milionů EUR (834 milionů EUR v roce 2022). Výsledek z investic činil 1, 095 miliardy EUR (1,210 miliardy EUR v roce 2022). Provozní výnosy z investic byly 1,389 miliardy EUR (1,248 miliardy EUR v roce 2022) a náklady na financování pojištění činily -294 milionů EUR (-39 milionů EUR v roce 2022).

UDRŽITELNOST

Udržitelnost je základním principem strategie Generali Lifetime Partner 24: Na cestě k růstu. Mezi úspěchy skupiny v této oblasti za rok 2023 patří:

 • Odpovědný investor: 9,1 miliard EUR nových zelených a udržitelných investic (2021-2023)
 • Odpovědný pojistitel: 20,8 miliard EUR pojistného z pojistných řešení s ESG kritérii
 • Odpovědný zaměstnavatel: 68 % (+33 procentních bodů v roce 2022) zaměstnanců absolvovalo další odborné vzdělávání a 35 % (+5 procentních bodů oproti roku 2022) žen zastává strategické pozice
 • Společensky odpovědná firma: prostřednictvím globálních iniciativ The Human Safety Net se aktivity rozšířily do 26 zemí (+8,3 % oproti roku 2022), a to ve spolupráci se 77 partnerskými neziskovými organizacemi
 • V rámci udržitelného finančního řízení: úspěšné umístění čtvrté a páté zelené obligace v celkové hodnotě 1 miliardy EUR

 

Zpět na tiskové zprávy