23.05.2024

SRNA index: Za půl roku 10 000 srážek se zvěří a škody za téměř 400 milionů korun

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV), přináší 10. vydání SRNA indexu, který vždy na jaře (a na podzim) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách dále doplněných o sofistikovaný odhad z dat Jednotného systému dopravních informací (JSDI), výši škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná. Od loňského října do letošního března (včetně) došlo podle policejních dat a údajů z JSDI na českých silnicích k 10 027 srážkám se zvěří. Nehody za sebou zanechaly škody za téměř 400 milionů korun.

Uplynulé pololetí, během kterého sleduje SRNA index počty střetů vozidel se zvěří a odhadovanou výši škod po těchto nehodách, přineslo nový pohled na situaci sražené zvěře na českých silnicích.

„Kromě policejních dat byly do výpočtu SRNA indexu zařazeny rovněž kvalifikované odhady vycházející z dat JSDI. Robustnější datový model nám pomáhá získat přesnější obrázek o střetech vozidel se zvěří, a to zejména v krajích, kde policisté přestali se systematickou evidencí střetů se zvěří,“ vysvětluje Michal Bíl, odborník na problematiku sražené zvěře z Centra dopravního výzkumu.

Aktuální čísla tak ukazují, že počet srážek se zvěří v Česku zůstává stále na velmi vysoké úrovni – konkrétně jde za období říjen 2023 – březen 2024 o 10 027 případů. Celková škoda spojená se sraženou zvěří se vyšplhala na 397 milionů korun.

FINANČNÍ NÁSLEDKY V KRAJÍCH V DESÍTKÁCH MILIONŮ

Uplynulé zimní období potvrdilo, že riziko střetu se zvěří se pro řidiče nijak nesnižuje. Z tohoto pohledu musí být opatrní zejména motoristé pohybující se po Středočeském kraji, kde policie zaznamenala 1845 nehod za téměř 78 milionů korun. Bezesporu na to má vliv i skutečnost, že tento kraj má ze všech v Česku nejdelší silniční síť čítající bezmála 10 tisíc kilometrů. V absolutním počtu střetů se zvěří i výši jejich škod následují Jihočeský (1302 nehod za 51 mil. Kč) a Ústecký kraj (1024 nehod za 40 mil. Kč).

POŠKOZENÝCH VOZIDEL PŘIBÝVÁ

Vysoký počet nehod se zvěří v Česku potvrzuje i Generali Česká pojišťovna, u níž má svoje vozidlo pojištěno přes dva miliony motoristů. Největší domácí pojišťovna denně řeší přes dvě desítky pojistných událostí po střetu se zvěří – jen za rok 2023 šlo celkem o 8149 případů za 382 milionů korun.
Ve sledovaném období od října 2023 do března 2024 bylo ve statistikách Generali České pojišťovny evidováno celkem 4121 pojistných událostí, v nichž figurovala zvěř a které se řešily buď z připojištění střetu se zvěří nebo z havarijního pojištění. Meziročně jde o nárůst o 15 procent. „Klientům jsme za tyto pojistné události vyplatili 188 milionů korun, což je meziročně o 13 % více,“ potvrzuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel z Generali České pojišťovny.

Náklady na pojistné události – tedy opravy vozidel – stále průběžně rostou s tím, jak do cenových kalkulací vstupují dražší náhradní díly, ale i materiály i práce v autoservisech.

Pojištění za takových okolností představuje nejužitečnější nástroj, jak se může motorista vyrovnat se vzniklou škodou na svém vozidle. „Ty se nezřídka pohybují v desítkách tisíc korun, výjimkou nejakou ale ani nehody v řádech stovek tisíc korun. Týká se to především vozidel kategorie SUV, které se při vysoké rychlosti střetnou s těžkým zvířetem – nejčastěji divočákem,“ vysvětluje Patrik Nauš.

DOMINANCE SRNY A DIVOČÁKA

Jaká zvířata na českých silnicích ohrožují motoristy nejčastěji? Pod koly osobních i nákladních automobilů končí nejčastěji srnec či srna, a to až v 80 % případů. Následuje je prase divoké zhruba v 10 % případů. Na zbylé srážky připadají už ve velmi malých počtech ostatní druhy zvířat. „Lze očekávat, že v lesních oblastech jde o jeleny/laně a daňky/daněly. V nížinách a tam, kde jsou příhodné podmínky, půjde o zajíce. V únoru přitom došlo u Mnichova Hradiště ke srážce s vlkem, což je v našich poměrech ojedinělá událost,“ popisuje praxi Michal Bíl z CDV. Podle jeho slov jsou to právě šelmy, které svojí přítomností v krajině dokáží prokazatelně snížit počet střetů kopytníků s auty.

NEJRIZIKOVĚJŠÍ OKRESY

Při pohledu na okresy - nejnižší sledované jednotky u SRNA indexu, se objevují tři, které jsou v rámci Česka z pohledu počtu sražené zvěře vůbec nejhorší.

Za uplynulé sledované období se nejvíce střetů odehrálo v okrese Benešov – konkrétně šlo o 355 srážek, při nichž vznikla škoda přesahující 15 milionů korun. Řidiči projíždějící po zdejších 1209 kilometrech silnic by se měli mít zásadně na pozoru.
Druhá příčka patří okresu České Budějovice, kde SRNA index uvádí 304 srážek se zvěří. Odhadovaná škoda zde mírně překročila 12 milionů korun. I zde přitom délka silnic přesahuje tisícovku, konkrétně jde o 1103 kilometrů.

Na třetím místě se umístil okres Zlín, kde se na jeho 557 kilometrech událo za sledované období 293 srážek se zvěří. Škoda zde přesáhla 11 milionů korun.

Z pohledu SRNA indexu, který se zaměřuje na očekávanou škodu na 1 km silniční sítě, patří mezi nejhorší okres Zlín, kde na 1 km silnic připadá škoda ve výši 20 860 Kč. To je mezi všemi okresy suverénně nejvyšší číslo. Na druhé příčce figuruje okres Most v severních Čechách. Zde na 1 km silnic vychází škoda na 17 331 Kč. Třetí příčku zaujímá okres Uherské Hradiště, kde škoda na 1 km tamější sítě silnic dosahuje 15 000 Kč.

Zpět na tiskové zprávy