12.06.2023

Výhercem soutěže na podporu udržitelného podnikání SME EnterPRIZE je firma z jižní Moravy, která ekologicky zpracovává byliny a koření

Již třetím rokem Generali Česká pojišťovna soutěží SME EnterPRIZE podporuje udržitelné podnikání u mikro, malých a středních podniků. Vůbec poprvé také u živnostníků a startupů. První místo si v letošním ročníku aktuálně odnesla společnost Sonnentor s.r.o., která na jihu Moravy ekologicky pěstuje a zpracovává byliny k výrobě čajů a koření. Na druhém místě se umístila Biopekárna Zemanka s.r.o., angažující se ve výrobě cirkulárních produktů. Třetí místo obsadil podnik Progres Ekotech, s.r.o., který z hutních odpadů vyrábí novou vstupní surovinu. V kategorii startupů zvítězila firma myco s.r.o. Ta zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu.

Generali Česká pojišťovna vyhlásila výsledky 3. ročníku soutěže SME EnterPRIZE. Jejím záměrem je oceňovat a zviditelňovat mikro, malé a střední společnosti, živnostníky i startupy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na životní prostředí. 
„Chceme-li zachovat svět, který známe, i pro naše další generace, musíme všichni přiložit ruku k dílu. Pro nás všechny je vynikající zprávou, že na českém trhu jsme i letos našli mnoho inspirativních příkladů firem. Ty jasně dokazují, že udržitelnost se dá přetavit do každodenního fungování. V letošním ročníku jsme poprvé podpořili i podnikatele z řad startupů, kteří jsou pro růst naší ekonomiky nesmírně důležití,“ komentuje výsledky soutěže Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

VÍTĚZOVÉ A FINALISTÉ SME
Do letošního ročníku se přihlásila téměř stovka podniků a startupů z celého Česka. Ti se snažili přesvědčit odbornou porotu soutěže svou udržitelnou obchodní strategií, inovacemi a udržitelným podnikáním. 

Ze dvou předkol postoupila do finále desítka společností, z nichž porota po osobních pohovorech vybrala následující finálové pořadí:

1. místo: Sonnentor s.r.o.

2. místo: Biopekárna Zemanka s.r.o.

3. místo: Progres Ekotech, s.r.o.

Vítězové získali finanční prostředky na podporu svého podnikání, mediální zviditelnění svých aktivit a díky mezinárodnímu rozměru soutěže i příležitost k networkingu a rozvíjení svého byznysu na zahraničních trzích. 
V premiéře budou moci využít poradenství od organizací CIRAA Advisory – poradenské a konzultační společnosti zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty, a INCIEN – institutu cirkulární ekonomiky. 
Kromě toho bude jedna z prvních tří společností reprezentovat české udržitelné podnikání na celoevropském finále soutěže, které proběhne v listopadu v belgickém Bruselu. O její účasti rozhodne mezinárodní porota soutěže. 

Nejvíce odbornou porotu přesvědčil jihomoravský Sonnentor, který se zabývá ekologickým zpracováním bylin do čajů, koření a jiných pochutin. Na českém trhu působí přes 30 let a řídí se jednotlivými pilíři, jako jsou udržitelnost, férovost, inovace a další. Pracují s ohledem na životní prostředí, zaměstnávají znevýhodněné lidi, zakládají si na lokálních surovinách a transparentním podnikání. „Sonnentor začínal s prodejem bio čajů a koření v době, kdy u nás o ekologickém zemědělství a biopotravinách neměl nikdo ani ponětí. Podařilo se jim vybudovat opravdu ukázkovou firmu, kde se udržitelnost promítá do všech oblastí. Dokonce i budovy, kde sídlí, přizpůsobují maximálně environmentálním požadavkům,“ vysvětluje předsedkyně poroty Helena Továrková rozhodnutí o vítězi.

Druhé místo obsadila Biopekárna Zemanka. Ta na českém trhu s potravinami působí již 17 let. V současné době vyváží své produkty do deseti zahraničních zemí. Vyrábí sušenky a oplatky z biopotravin, ale i z bioodpadu. „Pekárna je pionýrem v oblasti biopotravin u nás. Ocenili jsme především odvahu, se kterou se pustili do nového segmentu – cirkulárního potravinářství. Přes legislativní a výrobní překážky se jim podařilo využít pivovarské mláto, zeleninové a ovocné výlisky nebo kávovou sedlinu od řady velkých podniků a vytvořit z nich chutné a kvalitní potraviny postavené na cirkulárním principu,“ upřesňuje Helena Továrková.

Na třetím místě skončil rodinný podnik Progres Ekotech ze severní Moravy. Podnik zpracovává hutní odpady, ze kterých vyrábí novou vstupní surovinu, čímž naplňuje ideu cirkulárního hospodaření. „Firma nás zaujala unikátní, patentově chráněnou technologií a zaměřením na odvětví s obrovskou uhlíkovou stopou – hutní průmysl. Odpad z hutí, sléváren a podobných provozů umí proměnit v briketu, která vrací cenné vstupní suroviny zpět do výroby, a ty tak nekončí na skládce. Zároveň je jejich technologie výrazně méně energeticky náročná a má nižší uhlíkovou stopu než jiné alternativy zpracování,“ popisuje Helena Továrková.

Na sdíleném 4.–10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily tyto společnosti:
Bamboolik s.r.o.

Cambodian s.r.o. – projekt .pepper..field

CERVUS s.r.o.

HERUFEK s.r.o.

rPET InWaste, s.r.o.

Selekta Pacov, a.s.

Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

STARTUPY JAKO NOVÁ KATEGORIE
Letošní ročník byl obohacen vůbec poprvé o novou kategorii. Soutěž se otevřela i startupům. Tato oblast vznikla pod záštitou agentury CzechInvest, která se věnuje podpoře startupů více než 10 let. „V Česku působí obrovské množství podniků, které udržitelným podnikáním dosahují velkých úspěchů a jsou ve svých oborech velmi inspirativní. Máme radost, že se soutěž rozšířila i o startupy a CzechInvest toho mohl být součástí,“ říká Filip Krůta, manažer EkoTech hubu projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest a jeden z porotců startupové soutěže. 

Do soutěže se přihlásily desítky startupů s rozmanitými udržitelnými projekty. Z nich odborná porota zvolila pětici nejlepších a následně vybrala vítěze této kategorie. Na první příčce se umístila firma myco s. r.o., z jižní Moravy. Tento startup zkoumá, vyrábí a vyvíjí přírodní materiál z podhoubí a odpadů ze zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu. Materiál vyrobený z mycelia je inovativní a do budoucna má velký potenciál ve stavebnictví. Uplatnění materiálů z podhoubí je široké, dokážou například nahradit polystyren jako výplňový materiál.

Dalšími společnostmi, které se dostaly mezi top 5 startupů, byly: ARBO Technologies, s.r.o., která skrze data zefektivňuje péči o městskou zeleň, Grig Distribuce s.r.o., která vyrábí potraviny z hmyzu, iEcoHaus CZ, s.r.o., produkující prací papírky a V pytli s.r.o., s projektem „vo.bal“, která vyrábí znovupoužitelné látkové obaly na potraviny.

MEZINÁRODNÍ ROZMĚR
České kolo soutěže je součástí mezinárodního klání SME EnterPRIZE, které pořádá pojišťovací skupina Generali. V roce 2023 je do něj kromě České republiky zapojeno ještě dalších devět evropských zemí (Rakousko, Chorvatsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko).
Účastníci v jednotlivých zemích mohou soutěžit ve třech kategoriích udržitelného přístupu, kdy má jejich podnikání pozitivní dopad na zdraví a spokojenost zaměstnanců (a jejich rodin), na životní prostředí a dále na rozvoj komunit. 

Veškeré informace o mezinárodní soutěži jsou k dispozici na: www.sme-enterprize.com
Detaily o české soutěži jsou pak na: www.sme-enterprize.cz 

Zpět na tiskové zprávy