06.03.2024

Zájem malých a středních firem (SME) podnikat udržitelně roste. Motivují je k tomu zaměstnanci i zákazníci

Až 44 % malých a středních firem (tzv. SME) v Evropě uvádí, že už přijali nebo právě přijímají zodpovědnější přístup k udržitelnosti. Tento počet se přitom od roku 2020 zdvojnásobil. Většina z dotázaných zaměstnanců českých SME přiznává, že si velmi cení šetrného přístupu k životnímu prostředí, a proto by podpořili ambice společnosti jít udržitelným přístupem dále. Cílem soutěže SME EnterPRIZE je vyzdvihnout ty společnosti, které mohou být inspirací pro ostatní české firmy.

V posledních letech se zájem malých a středních podniků (tzv. SME) v České republice o udržitelné podnikání značně zvýšil. Tento trend je důsledkem rostoucího zájmu o životní prostředí, postupných změn legislativy, ale zároveň i faktu, že mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností existuje pozitivní vztah. Udržitelné obchodní modely totiž nejen přispívají k dlouhodobému úspěchu, ale také k rychlejšímu zotavení po ekonomicky náročných obdobích. Právě proto si skupina Generali dlouhodobě klade za cíl motivovat přes soutěž SME EnterPRIZE mikro, malé a střední firmy, aby se nebáli podnikat udržitelně.

V Evropě jsme pod průměrem

Podle průzkumu italské SDA Bocconi School of Management, který probíhal ve spolupráci se skupinou Generali, na vzorku 1240 malých a středních společností devíti zemích Evropy, se ukázalo, že v České republice se pouze třetina SME řídí strategií udržitelnosti. Jedná se přitom o druhý nejhorší výsledek v rámci všech zkoumaných zemí. Situace v Česku se obrací k lepšímu, což dokazuje průzkum společnosti Ipsos mezi zaměstnanci malých a středních podniků. Soutěž SME EnterPRIZE si klade za cíl vyzdvihnout ty společnosti, které mohou být inspirací pro ostatní české firmy. Ocenění v soutěži je tak nejen uznáním, ale také podnětem pro další firmy, aby se zaměřily na udržitelné postupy ve svém obchodním modelu. Evropský průzkum z roku 2023 odhaluje ovšem i jiné zajímavé trendy. Zatímco 44 % SME v Evropě uvádí, že už přijali nebo právě přijímají zodpovědnější přístup k udržitelnosti. Tento počet se přitom od roku 2020 zdvojnásobil. To naznačuje, že i přes přetrvávající překážky, jako jsou nadměrné předpisy a byrokracie, se podniky snaží pracovat udržitelněji. Dopomáhají tomu z části i vnější faktory, jako rostoucí ceny energií a sociopolitická situace. „Každé podnikání funguje na ekonomické rovině. Udržitelné podnikání je jiné v tom, že zohledňuje nejen ekonomickou oblast, ale i sociální a enviromentální. Tyto dvě by měly hrát stejnou roli v rozhodování každé firmy, která dbá na ochranu životního prostředí a jedná v souladu s přírodou. Udržitelné podnikání je významné téma – ruku v ruce musí jít to, - jak se k tomu staví firmy jako jsme my, také naši klienti, které v portfoliu máme a jaké produkty jim dokážeme nabídnout. Za poslední roky jsme se díky tomu posunuli velmi dopředu,“ uvádí Martin Flajšar, ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění v Generali České pojišťovně a zároveň porotce soutěže SME EnterPRIZE.

Udržitelnost ve firmách se pro zaměstnance stává tématem

Průzkum mezi českými SME firmami na vzorku 500 respondentů ukázal fakt, kdy téměř 40 % z dotázaných uvádí, že ve svých firmách podporují především recyklaci a šetří materiály. Většina respondentů (80 %) ovšem přiznává, že si velmi cení šetrného přístupu k životnímu prostředí, a proto by podpořili ambice společnosti jít v udržitelném přístupu ještě dále. Například 25 % zaměstnanců by volilo šetrnější přístup ke spotřebě energií a využívání obnovitelných zdrojů. Tyto kroky nejenže snižují ekologickou stopu firem, ale přinášejí i konkrétní ekonomické benefity. Ochota společností adaptovat udržitelné postupy však stále naráží na určité překážky, například v oblasti zvýšené administrativy nebo vyšších investic do vybavení a technologií. „Pro zaměstnance malých a středních podniků je důležitý šetrný přístup k životnímu prostředí a sami ve svém soukromí alespoň něco dělají. Mají i velkou potřebu, aby se jejich firma v oblasti udržitelnosti zlepšila. Proto dává smysl soutěží SME EnterPRIZE podpořit a zviditelnit ty firmy, které jsou v tomto tahouny, ale taky dobrým příkladem, aby mohly inspirovat ostatní,“ říká předsedkyně poroty soutěže Helena Továrková z Nadace Veronica, která podobu soutěže a její průběh odborně zastřešuje.

Příklady udržitelného podnikání

Udržitelnost se může projevit v různých odvětvích toho, čím se jednotlivé firmy zabývají. Příklady těchto společností se objevují od technologií pro čištění odpadních vod, přes šetrné vodní hospodářství, až po nabídku ekologicky šetrnějších produktů. Vítězové soutěže SME EnterPRIZE v minulých letech ukazují široké spektrum inovací v udržitelnosti. Podniky jako IN-EKO Team, Clever Farm nebo start-up Myco se zaměřily na využívání a recyklaci vody či vývoj ekologických produktů a procesů. Kromě environmentálních aspektů se udržitelnost ve firmách týká také sociální odpovědnosti a ekonomické stability. Soutěž SME EnterPRIZE ukazuje, že ESG není jen trendem, ale stává se běžnou praxí. Významné ocenění v soutěži obdržely i firmy, které se věnují produkci udržitelných potravin, jako jsou Ekofarma Javorník, Sonnentor a Sady svatého Prokopa, které pěstují produkty v systému certifikovaného ekologického zemědělství. Nabízejí tak spotřebitelům zdravější a šetrnější alternativy. Významnou roli hrají také firmy zabývající se cirkulární ekonomikou, která představuje efektivní využití zdrojů a minimalizaci odpadu. Biopekárna Zemanka, která se umístila na druhém místě v soutěži, je příkladem společnosti, jež úspěšně implementuje principy cirkulární ekonomiky v potravinářství. Kategorii start-upů v i SME EnterPRIZE navíc od loňského roku podporuje aktivně agentura CzechInvest. Spolupráce s projektem Technologická inkubace má za cíl podpořit zelenou transformaci ekonomiky a poskytnout prostor pro růst nových firem, které staví své podnikání na principech udržitelnosti a inovací. Vítězem v této kategorii se v loňském roce stal start-up Myco, který inovativně využívá podhoubí k výrobě nových materiálů.

Zpět na tiskové zprávy