01.02.2023

Živelní události v roce 2022: Generali Česká pojišťovna řešila téměř 43 tisíc pojistných událostí za 3 miliardy Kč

Finančně nejničivější události páchaly tyto přírodní živly: vichřice – krupobití – záplavy. Suverénně nejvíce škod za nejvíce peněz řešili likvidátoři pojišťovny z majetkového pojištění. Generali Česká pojišťovna kvůli letním živlům loni řešila tři kalamity.

Extrémní projevy počasí ani v loňském roce nijak nepolevily. Jednoznačně to dokazují souhrnné statistiky největší domácí pojišťovny. Ta v minulém roce se svými klienty řešila 42 857 pojistných událostí za téměř 3 miliardy korun. „Počet samotných škod přitom dosáhl velmi podobných hodnot jako v roce 2021, kdy zejména jižní Moravu zasáhlo devastující tornádo. Živly jsou tak něco, s čím se lidé, živnostníci, firmy ale i obce budou potýkat zřejmě stále častěji. Měnit se bude pravděpodobně pouze jejich intenzita či plošnost,“ vysvětluje Jozef Hrdý, šéf útvaru likvidace pojistných událostí v Generali České pojišťovně. 

TROJICE KALAMIT
Byly to právě loňské měsíce červen a červenec, během kterých udeřily živly - nejčastěji v podobě krupobití – vůbec nejničivěji. Výsledkem bylo deset tisíc pojistných událostí jen z majetkového pojištění. Účet za ně přesáhl 350 milionů korun. Už po měsíci bylo díky speciálnímu režimu pojišťovny vyřešeno téměř 90 % škod a pojistné plnění vyplaceno na účty klientům. 
Další dvě velké kalamity se týkaly zemědělců, kde to byly v červnu a červenci znovu krupobití a vichřice, které významným způsobem poničily úrodu řady plodin napříč Českem. Situace byla o to horší, že šlo o sezónu před sklizní. Pojistných události sice bylo pět stovek, jejich výše nicméně přesáhla 550 milionů korun!

DOMINANTNÍ ŽIVLY 
Když se podíváme na ty živly, které na majetek útočily vůbec nejčastěji, pak jde jednoznačně o vichřice. Projevy silného větru daly vzniknout 17 073 pojistných událostí. Následují škody způsobené krupobitím, a to v 7378 případech. Na třetí příčce figuruje velká voda s 3416 případy. Toto pořadí se přitom opakuje, je stejné   jako v letech 2021 a 2020.
Co do vyčíslené částky největší škody v loňském roce způsobily požáry, jde o 1,105 miliardy korun. V závěsu jsou následky krupobití s 914 miliony korun a trojici uzavírá vichřice, která způsobila škody v úhrnu za 434 milionů korun. 

ŠKODY PODLE ODVĚTVÍ
Následky přírodních živlů Generali Česká pojišťovna hradila nejčastěji z majetkového pojištění, šlo konkrétně o 35 703 pojistných událostí za 1,26 miliardy korun. U tohoto pojištění nejvíce škod způsobila vichřice, nejvíce peněz se však vyplácelo za následky požárů. 
Následují škody vyplácené z podnikatelského pojištění, kde šlo o 3578 pojistných událostí za 831 milionů korun. Dominantním živlem zde byla vichřice, nejdražší však byly opět škody způsobené požáry. 
Na třetí příčce co do četnosti figurují škody na motorových vozidlech, které se hradily z havarijiního pojištění – 2690 případů. Zde zcela suverénně nejvíce následků vzniklo po krupobití. 
Speciální skupinou jsou škody způsobené zemědělským subjektům. Ze zemědělského pojištění se nejčastěji hradily následky po kroupách, účet za ně za celý rok 2022 dosáhl 638 milionů korun. 

Zpět na tiskové zprávy