27.02.2024

Živly v roce 2023: Generali Česká pojišťovna řešila téměř 34 tisíc pojistných událostí za více než 2 miliardy Kč

Finančně nejničivější události páchaly požáry, krupobití a vichřice. Nejvíce škod za nejvíce peněz řešili likvidátoři pojišťovny z majetkového pojištění. Přírodní živly loni nejničivěji zasáhly Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.

Projevy extrémního počasí, které s sebou každoročně přinášejí zkázu na životech a především majetku, v loňském roce byly meziročně o něco mírnější. Stále však jen klientům Generali České pojišťovny přinesly přes třicet tisíc pojistných událostí. Konkrétně v roce 2023 největšího domácí pojišťovna se svými klienty řešila 33 954 škod, jejich výše dosáhla 2,2 miliardy korun. V předchozím roce to bylo 43 tisíc škod za 3 miliardy korun. „V loňském roce Česká republika nezažila opakující se dramatické kalamity, kterých jsme byli svědky v předchozích letech. Z pohledů živelních událostí byly loni nejvýznamnější silné letní bouřky na konci prázdnin,“ přibližuje Jozef Hrdý, šéf útvaru likvidace pojistných událostí v Generali České pojišťovně.

I loňský rok z pohledu pojišťovny potvrzuje jednoznačný trend – extrémy v počasí jsou něčím, s čím bude třeba velmi vážně počítat. Ať už jde o rodiny, živnostníky, firmy nebo obce. Na významu tak nabývá víc než kdy jindy nutnost být pro takto devastující události vhodně pojištěný. Výběr adekvátních rizik a pojistných částek je pro tyto případy klíčový.

ZKÁZONOSNÉ BOUŘKY

Pohled do statistik Generali České pojišťovny přináší jasné svědectví o tom, které přírodní živly na majetek útočily vůbec nejčastěji. Nepřekvapí, že dominantní jsou následky po bouřkách.

V tomto ohledu si za poslední roky setrvalé prvenství drží vichřice. Následky silného větru přinesly 8269 pojistných událostí. Následují škody způsobené krupobitím, těch bylo loni 4412. Třetí příčku opanovaly následky po intenzivním dešti – konkrétně šlo o 3586 případů.

Co do objemu škod ale jedno značné prvenství patří požárům. Jejich následky v roce 2023 největší domácí pojišťovna vyčíslila na 1,02 miliardy korun. Tedy více než polovinu celkových škod napáchaly plameny. Nejvíce přitom škodily na majetku firem, domácností a u motorových vozidel.  Druhé nejničivější škody mají na svědomí kroupy (405 milionů Kč) a vichřice (282 milionů Kč).

Kromě toho se likvidátoři Generali České pojišťovny vypořádávali rovněž s blesky, záplavami a povodněmi, výbuchy, zemětřesením, ale například i pády několika letadel.

ŠKODY PODLE ODVĚTVÍ

Následky přírodních živlů Generali Česká pojišťovna svým klientům hradila nejčastěji z majetkového pojištění, šlo konkrétně o 28 199 pojistných událostí za 1,06 miliardy korun. U tohoto pojištění suverénně nejvíce škod způsobila jako v předchozích letech vichřice, nejvíce peněz se však vyplácelo za následky požárů.

Následují škody hrazené z podnikatelského pojištění, kde šlo o 3092 pojistných událostí za 770 milionů korun. Dominantním živlem zde byla rovněž vichřice, nejdražší však byly opět škody způsobené požáry.

Na třetí příčce co do četnosti figurují škody vyplacené z havarijního pojištění. Konkrétně se v loňském roce jednalo o 2144 pojistných událostí. Znovu se ukázalo, že krupobití na motorových vozidlech způsobí škody nejen nejčastější ze všech živlů, ale také v nejvyšší finančí výši.

Velmi specifické postavení mají škody způsobené zemědělcům. U nich v loňském roce dominovaly následky způsobené krupobitím. Pro tuto skupinu klientů byl tento živel vůbec nejničivější ze všech typů pojištění – kroupy napáchaly na úrodě 337 pojistných událostí za závratných 222 milionů korun.

ŽIVLY VS. KRAJE

Extrémní projevy počasí a jeho následky nejčastěji pocítili klienti ve středních Čechách. Právě zde přineslo 4381 škod za 327 milionů korun. Co do četnosti pojistných událostí byl druhým nejpostiženějším krajem ten Moravskoslezský, kde likvidátoři pojišťovny řešili 4295 pojistných událostí za 149 milionů korun. Třetí příčku obsadil Jihomoravský kraj s 3605 škodami v úhrnu za 217 milionů korun. Ve všech uvedených krajích přitom zdaleka nejvíce škodila vichřice.

Zpět na tiskové zprávy