03.02.2023

Změny v představenstvu Generali České pojišťovny

Marián Zelko se stane novým členem představenstva a obchodním ředitelem pro Českou republiku. Pavol Pitoňák se stane novým vedoucím pobočky Generali na Slovensku a obchodním ředitelem pro Slovensko. Katarína Bobotová se nově stane ředitelkou transformace, marketingu a zákaznického rozvoje.

Od 1. března 2023 dochází v představenstvu Generali České pojišťovny a.s. k personálním změnám.

Pavel Pitoňák, člen představenstva a obchodní ředitel pro Českou republiku, bude zastávat od března pozici vedoucího pobočky Generali na Slovensku a současně obchodního ředitele pro Slovensko. Zároveň nadále vést útvary bankopojištění a autopojištění a cestovního pojištění v České republice. Pavel Pitoňák je úspěšným manažerem s dlouholetými zkušenostmi z pojistného sektoru jak v České republice, tak na Slovensku. Má na kontě skvělé obchodní výsledky dosažené na českém trhu, kde řídil jednu z největších transformací distribučních sítí.

Pavel Pitoňák převezme svou novou roli po Juraji Jurčíkovi, který je nyní členem představenstva a zároveň vedoucím pobočky Generali na Slovensku. Juraj i nadále zůstává součástí Generali, v níž více než 25 let zastával různé pozice jak na Slovensku, tak i v zahraničí.

Novým členem představenstva a obchodním ředitelem pro retail v České republice se stane Marián Zelko, který více než tři roky úspěšně řídil Útvar zákaznického rozvoje a marketingu. Pro Generali pracuje více než 11 let, před příchodem do České republiky byl zodpovědný za externí distribuci, inovační a strategický tým na Slovensku.

Útvar Zákaznického rozvoje a marketingu převezme členka představenstva Katarína Bobotová, která bude nově zastávat pozici ředitelky transformace, marketingu a zákaznického rozvoje. Kateřina Bobotová pracuje pro Generali od roku 2016, přičemž jak na Slovensku, tak v České republice odpovídala za HR, strategii a řídila procesy transformace společnosti.

„Rok 2022 byl náročný z několika hledisek. O to víc si vážím, že jsme v obou zemích obhájili pozici úspěšného a silného hráče, kterému se velmi dobře dařilo. Za tímto úspěchem je náš silný československý tým. Děkuji Jurajovi, který byl součástí slovenské Generali od jejího začátku a významně přispěl k jejím úspěchům. Aktuální změny v našem představenstvu poukazují na význam propojení slovenských a českých aktivit. Mým kolegyním a kolegům z představenstva přeji v jejich nových rolích mnoho úspěchů a těším se na další skvělou spolupráci. Jsem přesvědčen, že nové uspořádání nám pomůže v naplňování naší strategie celoživotního partnera klientů,“ řekl Roman Juráš předseda představenstva, generální ředitel Generali České pojišťovny a country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko. 

Shora uvedené změny jsou ještě předmětem nezbytných řízení před dohledovými orgány.

Zpět na tiskové zprávy