Co je to indexace?

Základním principem Indexace je udržení pojistné ochrany klienta, vyjádřené vztahem výše pojistného plnění vypláceného za pojistnou událost vůči kupní síle peněz. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (indexační procento) a adekvátního navýšení pojistných částek s ohledem na vývoj cenové a mzdové hladiny za uplynulý rok.

Více informací o indexaci pojištění a vývoji indexačního procenta se dozvíte na naší stránce.


Slyšel/a jsem, že pojišťovny budou zelenou kartu vystavovat již pouze na bílý papír. Je to pravda?

Ano, od července roku 2020 již mohou pojišťovny tento dokument vydávat vytištěný na bílém papíře.


Jaké jsou výhody pojištění GAP, které nabízíte?

Toto pojištění lze sjednat pro nové i ojeté vozy až do 6 let stáří, kdy jejich cena může během let klesnout až na polovinu. Pojištění GAP ochrání hodnotu auta až na tři roky.


Je u havarijního pojištění spoluúčast?

Volitelná spoluúčast je buď v procentech od 1 % (min. 1 000 Kč) do 30 % (min. 30 000 Kč), nebo fixní bez procent od 1 000 Kč do 30 000 Kč.


Jaké limity pojistného krytí je možné zvolit?

U nás si můžete vybrat z 5 možných limitů až do výše 300 mil. Kč