Jaký dopad má převod pojistného kmene na nahlášené a doposud nevyřešené nebo nevyplacené škody?

Škody, které jste nahlásili společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., budou řádně dořešeny v souladu s vaší pojistnou aktuální smlouvou společností Generali Česká pojišťovna a.s.
Škody, které budou nahlášeny po 21. 12. 2020, budete hlásit Generali České pojišťovně a.s., která je bude řešit v souladu s vašimi pojistnými smlouvami.


Jaký dopad na pojistné smlouvy má pojistného kmene České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. na Generali Českou pojišťovnou a.s.?

Převod pojistného kmene České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. na Generali Českou pojišťovnou a.s. nemá žádný dopad na trvání vašich pojistných smluv ani na rozsah sjednaného pojištění. Všechny pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak jste si je sjednali. V případě škody se samozřejmě můžete spolehnout, že bude vyřešena plně v souladu s vaší pojistnou smlouvou.
Veškeré požadavky, které v souvislosti s vaší pojistnou smlouvou budete od 21. 12. 2020 mít, s vámi bude řešit Generali Česká pojišťovna a.s.


Změní se mi likvidátor?

Převod pojistného kmene není důvodem ke změně vašeho likvidátora. V případě dotazů se na likvidátora, který vaší škodu řeší, můžete i nadále s důvěrou obrátit. Převod pojistného kmene nemá negativní vliv na dobu likvidace pojistných událostí. V případě škody se samozřejmě můžete spolehnout, že bude vyřešena plně v souladu s Vaší pojistnou smlouvou a v zákonem stanovených lhůtách. Veškeré požadavky, které v souvislosti s vaší škodou budete od 21. 12. 2020 mít, s vámi vyřeší Generali Česká pojišťovna a.s.


Prodlouží se doba likvidace?

Převod pojistného kmene nemá negativní vliv na dobu likvidace pojistných událostí.


Jak mohu od 21. 12. 2020 nahlásit škodu?

On-line:
Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.
Své škody budete moci hlásit prostřednictvím formuláře, který bude od 21. 12. 2020 k dispozici na webových stránkách Generali České pojišťovny a.s.

Telefonicky:
Své škody můžete hlásit na klientské lince 241 114 114 každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Písemně:
Své škody můžete hlásit i písemně. Příslušné formuláře ke každému typu pojištění naleznete  na webových stránkách Generali České pojišťovny a.s.
Vyplněný formulář můžete odevzdat na kterékoliv pobočce případně zaslat poštou na adresu:
Generali Česká pojišťovna a.s.
P. O. BOX 305
659 05 Brno