Nahlášení škodní události z léčebných výloh a asistenčních služeb

Vítejte na stránce Europ Assistance, asistenční služby Generali České pojišťovny, pro nahlášení škodní události z léčebných výloh a asistenčních služeb.

Pro on-line hlášení škodních událostí použijte tuto stránku.

Níže naleznete formulář, který prosím používejte v případě nefunkčního on-line hlášení. Formulář vyplňte, podepište a společně s potřebnými doklady, zašlete elektronicky na emailovou adresu claims.medical@europ-assistance.cz. Upozorňujeme, že pro úspěšné nahlášení je potřeba všechny požadované informace a dokumenty kompletně vyplnit. V opačném případě Vás budeme zpětně kontaktovat. Prosíme, pečlivě uschovejte veškeré dokumenty související s Vaší pojistnou událostí v případě, že bychom Vás požádali o zaslání jejich originálů doporučenou poštou.

Tým Europ Assistance

 

Nahlášení škodní události
Nahlášení škodní události z léčebných výloh, pojištění následné lékařské péče, nadstandardní asistenční a právní služby, přerušení nastoupené cesty, přivolání opatrovníka / psychologa / sociálního pracovníka a pojištění pobytu v nemocnici

AutoCare

Škodu nahlásíte na telefonním čísle +420 221 586 658

Doklady můžete poslat na email claims.technical@europ-assistance.cz