Dotazy na pojištění odpovědnosti

Mohlo by vás zajímat...

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti z nemovitosti, které je součástí odpovědnosti občana?

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v běžném občanském životě v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou bytu, stavby nebo jiné nemovitosti, včetně vedlejších staveb, stavebních součástí a pozemků tvořících příslušenství k věci hlavní, včetně jejich svépomocné obsluhy a údržby.

Pojištění se vztahuje pouze na byty, stavby nebo jiné nemovitosti, které se, včetně veškerého příslušenství, nacházejí na území ČR, nejsou ve stavbě či v demolici, nejsou veřejně přístupnou pozemní komunikací, neslouží k výrobním či průmyslovým účelům a jsou ve vlastnictví, držbě, nájmu nebo správě pojištěné osoby. Zároveň nesmí přesáhnout podlahovou plochou 450 m² na jeden byt nebo obytnou stavbu, v případě užitkových staveb nepřesáhnou zastavěnou plochou 350 m² na jednu užitkovou stavbu, v případě vodních ploch nepřesáhnou 350 m² na jednu vodní plochu, v případě pozemků nepřesáhnou celkovou plochou 3 500 m² na jeden pozemek a v případě vodních ploch jsou součástí pozemku, na kterém se nachází obytná stavba, která je také předmětem pojištění. Pojištění se vztahuje i na hroby a hrobky, pokud je pojištěný jejich vlastníkem, nájemcem nebo je z jiného důvodu po právu drží.

Vztahuje se pojištění i na odpovědnost vlastníka nemovitosti v případě, že probíhá rekonstrukce?

Ne, odpovědnost je u nemovitostí ve stavbě nebo demolici z pojištění vyloučena. Je však možné sjednat samostatné pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti ve stavbě či demolici.

Studentka vysoké školy bude na stáži v nemocnici, vztahuje se pojištění odpovědnosti občana i na škodu způsobenou při této stáži?

Ano, pojištění odpovědnosti občana se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu v souvislosti s výkonem praxe, stáže nebo rekvalifikačního kurzu na území ČR. 

Pracuji jako řidič, mám uzavřenou dohodu o provedení práce. Vztahuje se toto pojištění na škody, které způsobím na služebním vozidle při jeho řízení?

Nikoliv, pojištění odpovědnosti občana se nevztahuje na škody způsobené v souvislosti s pracovněprávními či služebními vztahy. Je však možné sjednat samostatné pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání.

Syn nechtěně rozsedne brýle svojí mamince, když je u ní na nedělním obědě. Vztahuje se pojištění i na tento případ?

Ne, ve výluce z pojištění jsou všechny škody způsobené osobám blízkým pojištěnému.

Nenašli jste odpověď? Zkuste ji vyhledat

Napište nám

Napište nám zprávu nebo zahajte online chat.

Najít pobočku

Vyhledejte nejbližší pobočky nebo se podívejte na mapu.

Zavolejte nám

Zavolejte nám nebo si nechte zavolat od nás.

Zavolejte nám

241 114 114
Asistenční služba

Volejte kdykoliv

Klientská linka Po - Pá: 8-19 h
So - Ne: 9-17 h
Svátky - zavreno
Nebo zavoláme zpět