Informace pro bývalé klienty pojišťovny Generali a České pojišťovny ZDRAVÍ

Dne 21. 12. 2019 se části pojistného kmene pojišťovny Generali a České pojišťovny ZDRAVÍ staly součástí České pojišťovny. Zároveň došlo k přejmenování České pojišťovny na Generali Česká pojišťovna.

Klienti pojišťovny Generali a České pojišťovny ZDRAVÍ se automaticky stali klienty Generali České pojišťovny. Tato změna se týká veškerých pojistných smluv uzavřených s pojišťovnou Generali a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ, s výjimkou zahraničních pojistných smluv (tj. pojistných smluv s pojistným rizikem či pojistným závazkem mimo území České republiky) a s výjimkou pojistných smluv České pojišťovny ZDRAVÍ uzavřených s Českou pojišťovnou jako pojistníkem, které se týkají pojistných produktů Program Lady, Program proti rakovině a Stříbrné pojištění.

Tato změna pojistitele nemá žádný vliv na trvání pojistné smlouvy, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak si je klienti sjednali. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že bude vše řádně vyřešeno společností Generali Česká pojišťovna.