Informace a rady pro cestovatele

Pobyt v zahraničí a situace spojená s onemocněním COVID-19

Cestovní pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19 hradí náklady spojené s léčbou pouze za předpokladu, že k nákaze došlo v zahraničí v tzv. bezproblémové lokalitě. Jde tedy o místo, kam MZV ČR nevydalo varování nebo doporučení necestovat z důvodu onemocnění COVID-19.

V lokalitě, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat i nadále pojištění léčebných výloh (a všechna ostatní pojištění) kryjí ostatní situace, které se netýkají nákazy onemocněním COVID-19, a to v rozsahu pojistných podmínek.

 

Kdy nelze cestovní pojištění uplatnit?

Pokud vycestujete do lokality, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat, pak se vám cestovní pojištění nevztahuje na škodní události, které nastaly v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Taková cesta do dané země či regionu/provincie je tzv. na vlastní nebezpečí. Doporučujeme se takovému jednání vyhnout. Náklady na léčbu, hospitalizaci atd. by si za těchto okolností cestovatel řešil z vlastních zdrojů!

 

Pojištění storno cesty – nenastoupení na cestu z důvodu onemocnění COVID-19

Pojištění stornovacích poplatků nelze uplatnit na zrušení cesty v situaci, kdy vláda zakázala cestovat do zahraničí respektive příslušné destinace, nebo došlo k uzavření oblasti místními úřady. Doporučujeme se obrátit na CK, prodejce letenek, dopravce či hotely a domluvit se na vrácení ceny služby, změně destinace či termínu.

U smluv sjednaných od 9. března 2020 se pojištění storna cesty nevztahuje na případy, když pojištěný zruší cestu z důvodu, kdy MZV ČR vydá varování před cestou (resp. doporučení necestovat do cílové destinace cesty) z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. ta preventivního či karanténního charakteru) nebo z důvodu postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií.

U pojištění sjednaných do 8. března 2020 platí pojistné podmínky z doby uzavření pojistné smlouvy. Znamená to, že pojištění storna cesty je možné uplatnit na ty situace, kdy nebylo možné nastoupit cestu z důvodu vydání varování MZV ČR před takovou cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace cesty. Ministerstvo zároveň toto varování uveřejnilo na svých webových stránkách www.mzv.cz.

Podle sjednané varianty mohou klienti žádat o výplatu 80 % nebo 100 % nákladů, které museli nenávratně vynaložit v souvislosti se zrušením své cesty, kterou organizovala cestovní kancelář či dopravce. Platí to rovněž pro náklady, které v této souvislosti nenávratně vynaložili pojištění na svá ubytování.

Samotná obava z nákazy onemocněním COVID-19 v zemích či oblastech, do kterých nebylo vydáno varování nebo doporučení necestovat, není důvodem pro vznik pojistné události.

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na situaci šířícího se onemocnění COVID-19 ve světě jsme u smluv sjednaných od 9. března 2020 přistoupili k úpravám pojistných podmínek u individuálního cestovního pojištění. A to takto:

Nově do obecných výluk (článek 13 všeobecných pojistných podmínek VPP-CH-01/2020) přibyl bod, kdy se cestovní pojištění nevztahuje na škodní událost, která nastala v souvislosti s onemocněním, kvůli kterému MZV ČR vydalo varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií. A dále na škodní událost, která by nastala zásahem státní nebo úřední moci.

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Když onemocním COVID-19 v zemi, pro kterou MZV ČR nevydalo varování nebo doporučení necestovat, jak mi pomůže cestovní pojištění?

V takovém případě hradíme veškeré náklady, které s léčbou onemocnění COVID-19 v dané zemi nebo lokalitě vzniknou. Toto riziko za výše zmíněných podmínek naše pojištění léčebných výloh (ale i dalších pojištění) zcela kryje.

Co když se mi stane něco v místě, kam MZV ČR doporučuje necestovat, ale nesouvisí to s koronavirem COVID-19?

Pro tyto případy vás cestovní pojištění, respektive pojištění léčebných výloh a další pojištění kryje. Příkladem může být situace, kdy si při lyžování v Rakousku pohmoždíte kolenní vazy nebo se jinak zraníte.

Které země nebo lokality jsou aktuálně problematické?

Aktuální doporučení necestovat, které vydalo MZV ČR, se průběžně aktualizují na jeho oficiálním webu. Doporučujeme ho průběžně sledovat.

Jaké základní pravidlo platí pro pojištění storna cesty?

Pojištění musí být uzavřeno před nebo nejpozději tři dny po úplném zaplacení cesty, respektive nákupu letenek, jízdenek, zaplacení poplatku za ubytování nebo dokončení závazné rezervace samostatného ubytování. Podrobněji viz všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění.

Je možné si v případě potřeby sjednat cestovní pojištění i ze zahraničí?

Cestovní pojištění je možné si prodloužit i ze zahraničí, sjednat ho lze i přes webové stránky, které jsou přizpůsobeny pro využití mobilními telefony. Pojištění začíná platit momentem odeslání peněz na účet Generali České pojišťovny.

Jaké varianty pojištění storna cesty nabízíte?

Pojištění storna cesty je možné sjednat zcela samostatně nebo jako připojištění v rámci cestovního pojištění. V obou případech je možné sjednat variantu s výší plnění 80 nebo 100 % nákladů, které pojištěnému vznikly v souvislosti s nenastoupením cesty.