Výpočet půjčovného za náhradní vozidlo

Poškozené vozidlo

Pronajímané vozidlo

Kalendar
Náhrada za 1 den za pronájem do 14 dnů
Náhrada za 1 den za pronájem nad 14 dnů

Stropní cena (bez DPH) za zapůjčení náhradního vozidla je stanovena s ohledem na celkovou dobu pronájmu a odpovídá ceně obvyklé a přiměřené tak, jak to vyžadují zákonné předpisy. Od celkové částky za půjčovné (počet dnů x náhrada za 1 den pronájmu vozidla) je nutné následně odečíst pevné náklady za každý ujetý kilometr. Pro výpočet pevných nákladů jsou použity zásady publikované ve Znaleckém standardu č. I, pro oceňování silničních a zvláštních vozidel. Uvedený ceník zvažuje pravidelnou obměnu vozového parku poskytovatele náhradního vozidla, tj. do stáří 6-ti let. V případě zapůjčení staršího vozidla, může být ze strany pojišťovny zohledněna i jeho obvyklá cena. Pro bližší informace se prosím obracejte na likvidátora Vaší pojistné události, případně kontaktujte infolinku na telefonním čísle 241 114 114.