Jak přistupujeme k vyléčeným onkologickým pacientům

Kdy zohledňujeme prodělanou onkologickou diagnózu?

U vyléčených onkologických pacientů nebudeme po uplynutí stanovené doby zohledňovat prodělanou diagnózu onkologického onemocnění při sjednání těchto pojištění:

  • životní pojištění pro případ smrti v souvislosti se soukromou hypotékou či spotřebitelským úvěrem
  • životní pojištění pro případ smrti pro děti

Dobu, která musí od ukončení léčby uplynout, uvádíme níže v tomto dokumentu.


O jaké onkologické pacienty se jedná?

Tento přístup uplatníme u vyléčených pacientů, kterým bylo v minulosti diagnostikováno onkologické onemocnění a byla u nich již léčba související s touto diagnózou ukončena s vyhodnocením, že bylo dosaženo jejího cíle. Tj. že u pacienta již vymizely všechny známky přítomnosti nádoru v těle.


Jak dlouhá doba musí od ukončení léčby uplynout?

Pro jednotlivé diagnózy uvádíme v následující tabulce stanovenou dobu, která musí od ukončení léčby uplynout.Typ zhoubného novotvaru Klasifikace Požadovaný počet let od ukončení léčby pro dospělé osoby Požadovaný počet let od ukončení léčby pro děti
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva T1 / T2 / T3 / T4 9 / 9 / 9 / 9 7 / 7 / 9 / 9
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení T1 / T2 / T3 / T4 9 / 9 / 9 / 9 7 / 7 / 9 / 9
C20 Zhoubný novotvar konečníku T1 / T2 / T3 / T4 9 / 9 / 9 / 9 7 / 7 / 9 / 9
C32 Zhoubný novotvar hrtanu T1 / T2 / T3 / T4 9 / 9 / 9 / 9 7 / 7 / 9 / 9
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin T1 / T2 / T3 / T4 8 / 8 / 8 / 8 7 / 7 / 8 / 8
C41 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací T1 / T2 / T3 / T4 8 / 8 / 8 / 8 7 / 7 / 8 / 8
C43 Zhoubný melanom kůže T1 / T2 / T3 / T4 5 / 8 / 9 / 9 5 / 7 / 9 / 9
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy T1 / T2 / T3 / T4 8 / 8 / 8 / 8 7 / 7 / 8 / 8
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea T1 / T2 / T3 / T4 8 / 8 / 8 / 8 7 / 7 / 8 / 8
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně T1 / T2 / T3 / T4 8 / 8 / 8 / 8 7 / 7 / 8 / 8
C50 Zhoubný novotvar prsu T1 / T2 / T3 / T4 8 / 10 / 10 / 10 7 / 7 / 10 / 10
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního (cervicis uteri) T1 / T2 / T3 / T4 7 / 9 / 10 / 10 7 / 7 / 10 / 10
C54 Zhoubný novotvar těla děložního T1 / T2 / T3 / T4 7 / 9 / 10 / 10 7 / 7 / 10 / 10
C56 Zhoubný novotvar vaječníku T1 / T2 / T3 / T4 8 / 8 / 9 / 9 7 / 7 / 9 / 9
C62 Zhoubný novotvar varlete T1 / T2 / T3 / T4 2 / 6 / 9 / 9 2 / 6 / 9 / 9
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku T1 / T2 / T3 / T4 7 / 9 / 10 / 10 7 / 7 / 10 / 10
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy T1 / T2 / T3 / T4 1 / 6 / 8 / 8 1 / 6 / 8 / 8
C81 Hodgkinův lymfom Stadium 1 / 2 / 3 / 4 7 / 7 / 10 / 10 7 / 7 / 10 / 10

 

Co se rozumí ukončením léčby?

V případě chemoterapie nebo radioterapie (případně jejich kombinace) považujeme za datum ukončení léčby poslední den, kdy byla léčba aplikována. Pokud bylo onemocnění řešeno pouze operativně, bez další léčby, pak považujeme za datum ukončení léčby datum provedení operace.


Jaká pojištění umožníme sjednat?

Vyléčeným onkologickým pacientům umožníme po uplynutí stanovené doby od data ukončení léčby sjednat:

  • Pojištění pro případ smrti nebo dožití s investiční složkou (v souvislosti s hypotékou nebo spotřebitelským úvěrem nebo pro děti ve věku 0-17 let v době sjednání pojištění)
  • Pojištění pro případ smrti s pevnou pojistnou částkou (v souvislosti s hypotékou nebo spotřebitelským úvěrem nebo pro děti ve věku 0-17 let v době sjednání pojištění)
  • Pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou (v souvislosti s hypotékou nebo spotřebitelským úvěrem)
  • Pojištění pro případ smrti s výplatou měsíční renty (v souvislosti s hypotékou nebo spotřebitelským úvěrem)

Jak budeme při sjednání pojištění postupovat?

Při sjednání těchto pojištění nebudeme při hodnocení zdravotního stavu v souvislosti s uzavřením životního pojištění zohledňovat dříve prodělané onkologické onemocnění. I nadále ale budeme posuzovat aktuální zdravotní stav zájemce o pojištění, a to včetně případných následků souvisejících s léčbou tohoto onemocnění. Výsledkem zhodnocení zdravotního stavu proto může být stanovení výluk, např. částí těla nebo konkrétních onemocnění, na které se pojištění nebude vztahovat. Výsledkem také může být vyšší pojistné, snížení pojistné částky, zkrácení pojistné doby, anebo v krajním případě pojištění nesjednáme.


Jak sjednat pojištění

Případní zájemci o sjednání pojištění pro případ smrti mohou navštívit jakékoli kontaktní místo Generali České pojišťovny nebo naše externí partnery, kteří naše pojištění nabízejí. Pro sjednání pojištění je kromě standardních náležitostí potřeba vždy doložit i poslední lékařskou zprávu, ve které budou uvedeny informace o onkologickém onemocnění, a to včetně data ukončení léčby.


Jakým standardem se řídíme?

Postupujeme v souladu se standardem České asociace pojišťoven pro přístup k osobám, které prodělaly onkologické onemocnění, v kontextu životního pojištění.


Může se náš přístup k onkologickým pacientům změnit?

Náš přístup je založen na analýze rizik. Budeme sledovat a zohledňovat vývoj vědy, pokroky v medicíně, příp. nové léčebné postupy, zdravotnické informace a statistiky, abychom racionálně a spravedlivě zohledňovali riziko úmrtí u různých druhů onkologických onemocnění. I náš přístup k onkologickým pacientům se proto může v čase měnit.