Pomáhat je naše práce

Jako pojišťovna stojíme při lidech v nepříznivých životních situacích a chceme při nich stát i v této aktuální. Ať už se jedná o naše klienty, zaměstnance nebo o ty, kteří k nám v těchto dnech přicházejí s nadějí záchrany svého života a života svých blízkých. Jejich osudy nám nejsou lhostejné a chceme jim pomoci. 

Jak pomáháme?

Spojili jsme síly

Skupina Generali přispěje na humanitární pomoc Ukrajině
3 miliony eur (v přepočtu téměř 77 milionů korun). Česká a slovenská pobočka navíc věnuje dalších
15 milionů korun.

 

Skupina Generali se rozhodla podpořit lidi prchající před válkou v domovské Ukrajině. Organizaci spojených národů pro uprchlíky (UNHCR), která je aktuálně v popředí humanitární pomoci Ukrajině, věnuje 3 miliony eur (to je v přepočtu téměř 77 milionů korun). Navíc se Generali Česká pojišťovna a slovenská Generali rozhodly společně rozdělit mezi organizace pomáhající ukrajinským uprchlíkům na území Česka a Slovenska dalších 15 milionů korun.

Přispívají i naši zaměstnanci

Spustili jsme dobročinnou sbírku, do které se mohou zapojit zaměstnanci celé skupiny Generali. Vybranou částku navíc ještě zdvojnásobíme.

 

Kromě jednorázového finančního daru jsme zorganizovali také dobročinnou sbírku zaměstnanců skupiny Generali. Jejich štědrá peněžní pomoc, kterou navíc zdvojnásobíme, poputuje prostřednictvím iniciativy The Human Safety Net organizaci UNICEF. V následujících týdnech a měsících se tak touto cestou dostane pomoc především k rodinám s dětmi, které konflikt na Ukrajině zasáhl. 

Držíme pospolu

Situace našich kolegů pocházejících z Ukrajiny nám není lhostejná. Kromě finanční pomoci jejich rodinám
na Ukrajině jsme připraveni podpořit i je.

 

Chápeme, jak bolestné musí být pro naše kolegy pocházející z Ukrajiny sledovat současnou situaci v jejich domovské zemi. Každému z nich jsme připraveni individuálně pomoci nejen materiálně, ale i psychicky, například zajištěním odborné psychologické pomoci. Protože nyní je více než kdy jindy důležité držet pospolu.

Jsme shovívaví k motoristům

Obyvatelé Ukrajiny prchající před válkou ve svém vozidle ho mohou v Česku využívat
i přesto, že nemají povinné ručení (zelenou kartu).

 

Chápeme, že Ukrajinci prchající před válkou řeší důležitější věci než zařizování povinného ručení. Proto se jim Česká kancelář pojistitelů (ČKP), jejíž členem je i Generali Česká pojišťovna, rozhodla vyjít vstříc. Ze svého garančního fondu bude hradit škody způsobené ukrajinskými vozidly po dobu dvou měsíců od opuštění Ukrajiny. 

Ukrajinští uprchlíci tak budou moci využívat své vozidlo v Česku i bez zelené karty, aniž by se museli obávat postihu.

Platnost cestovního pojištění na Ukrajinu

Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) svým občanům bezodkladně opustit území Ukrajiny a cestě na Ukrajinu se vyhnout

Jaký dopad má toto doporučení na cestovní pojištění?

  • Pokud se chystáte jet na Ukrajinu, naše cestovní pojištění vás nemůže krýt. Vycestovat tak lze jen na vlastní riziko.
  • Cestující, kteří aktuálně jsou na Ukrajině, chrání jejich cestovní pojištění maximálně 14 dní od vyhlášení tohoto cestovního doporučení a měli by se do této doby vrátit zpět.
  • Na škody, které jsou přímým či nepřímým důsledkem válečných událostí, se pojištění nevztahuje.
  • V případě, že by došlo ke zranění při boji apod., nemají cestující nárok na peníze z pojistky.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky aktuálně doporučuje občanům ČR necestovat ani do:
  • Ruska
  • Moldavska
  • Běloruska

Klienti, kteří se chystají vycestovat do těchto zemí, nebudou krytí cestovním pojištěním. Cestují na vlastní riziko.

Klienti, kteří se v době vyhlášení doporučení necestovat už nacházeli v těchto zemích, jsou povinni se do 14 dní od tohoto vyhlášení cestovního doporučení vrátit zpět. Jejich pojistná ochrana platí nejvýše po dobu 14 dní, pokud se nemohou vrátit z objektivních příčin. 

Podmínky cestovního pojištění se doporučeními MZV ČR obecně omezují. Proto doporučujeme vždy před cestou i během pobytu v zahraničí sledovat tato aktuální cestovní doporučení MZV ČR. 

Máte k cestovnímu pojištění nějaké otázky? Kontaktujte nás přes webový formulář, zákaznický chat, linku 241 114 114 nebo se obraťte na správce své pojistné smlouvy.