Novinky nejen v povinném ručení

S námi se řidiči na cestě plné změn neztratí

Abychom i nadále mohli být spolehlivým partnerem v oblasti autopojištění, připravili jsme nejen pro naše klienty, ale pro všechny řidiče souhrn hlavních novinek vyplývajících z chystaných legislativních změn zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Zákon o povinném ručení by měl nabýt účinnosti na jaře 2024. Nicméně návrh zákona je stále v legislativním procesu a může tak dojít ke změnám. Informace na naší stránce pro vás budeme pravidelně aktualizovat.

Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2023


Důležité změny v povinném ručení

Očekávané datum účinnosti: jaro 2024

Zvýšení minimálního limitu

Minimální limit povinného ručení se zvyšuje z 35/35 mil. na 50/50 mil. Změna se týká nových i stávajících smluv. Nemusíte nikam chodit ani o nic žádat. Aktualizaci pojištění dle nových pravidel za vás provedeme automaticky.

Povinné ručení i pro neregistrovaná vozidla

Jedná se o elektrokoloběžky, segwaye či jiná vozidla poháněná výhradně mechanickou silou s vyšší konstrukční rychlostí než 25 km/h nebo 14 km/h v případě hmotnosti větší než 25 kg. Povinnost se netýká elektrokol či invalidních vozíků.

Povinné ručení sjednává provozovatel vozidla

Nově bude mít povinnost zajistit sjednání POV provozovatel vozidla, kterým je zejména provozovatel uvedený v technickém průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla. Zákon ale nijak neomezuje možnost rozdílného pojistníka od provozovatele (i vlastníka), pokud má na pojištění prokazatelný pojistný zájem.

Důležité změny pro řidiče

Očekávané datum účinnosti: 1. 1. 2024

Digitalizace dokladů dorazila i na silnice

Na českých silnicích stačí mít zelenou kartu v mobilu a do budoucna pravděpodobně vůbec. Přesto doporučujeme mít doklad po ruce. V zahraničí stále platí povinnost tištěné verze. Od 1. 1. 2024 v tuzemsku dále nebudou muset řidiči předkládat řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla. Postačí občanský průkaz či pas.

Místo technického průkazu jen osvědčení

Od 1. 1. 2024 nebude k novým vozidlům vydáván technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák). Údaje, které dříve obsahoval, budou nadále evidovány elektronicky. Část z nich se přesune na osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý techničák), které bude díky tomu nově rozšířeno o více informací.

Možnost usednout za volant již od 17 let

Po absolvování klasického výcviku v autoškole včetně složení závěrečných zkoušek bude možné řídit osobní automobil již od 17 let, avšak pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče (tzv. mentora). Mentor bude muset splňovat kvalifikační předpoklady, při jízdě sedět na místě spolujezdce a nebýt pod vlivem alkoholu.

Zákony a vyhlášky

V případě, že budete hledat podrobnější informace a přesné formulace, můžete nahlédnout do znění následujících právních předpisů.

Právní předpis nově upravující povinné ručení je stále v legislativním procesu a může dojít k drobným změnám. Účinnost bude mít od 23. 12. 2023. Aktuálně je tedy v účinnosti stávající zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho aktualizace k 1. 1. 2024.

Další pravidla pak vycházejí obecně ze zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.Na co se nás často ptáte

Musím potvrdit nebo změnit svou stávající smlouvu povinného ručení u GČP kvůli novému zákonu?

Nemusíte dělat nic. Nové náležitosti za vás automaticky zpracujeme do vaší smlouvy povinného ručení. Pokud máte sjednané minimální limity povinného ručení ve výši 35/35 mil., tak vám je automaticky navýšíme.

Musím si pojistit svoje elektrokolo? 

Nemusíte. Elektrokolo je z povinnosti vyjmuto, protože není poháněno výhradně mechanickou silou. Zjednodušeně, když nešlapete, nejedete.

Musím si pojistit svoji elektrokoloběžku?

To snadno zjistíte. Je její konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h nebo 14 km/h v případě hmotnosti větší než 25 kg? Pokud je vaše odpověď ne, povinné ručení nepotřebujete. Pokud ano, rádi vám se vším pomůžeme. Můžete kontaktovat našeho poradce, dojít na nejbližší pobočku či zavolat na naši zákaznickou linku.

Co se změní na mém stávajícím pojištění?  

Minimální limit povinného ručení zvyšujeme nejpozději od data platnosti zákona z 35/35 mil. Kč na 50/50 mil. Kč. Pokud u nás máte sjednané povinné ručení, aktualizaci pojištění za vás provedeme automaticky. Nemusíte nikam chodit ani o nic žádat.

Budu muset stále vozit vytištěnou ZK ve vozidle?

Na českých silnicích stačí mít zelenou kartu například v mobilu a do budoucna pravděpodobně vůbec. Přesto doporučujeme mít doklad po ruce, abyste předešli případným nedorozuměním. Nezapomeňte ale, že v zahraničí stále platí povinnost mít ve vozidle tištěnou verzi.

Od kdy platí nový zákon, vztahuje se na moji smlouvu? 

Předpokládané datum účinnosti je na jaře 2024 a vztahuje se i na smlouvy sjednané před platností tohoto zákona. Nově tak nahradí stávající zákon č. 168/1999 Sb.

Budu muset přihlásit v registru vozidel svou elektrokoloběžku, jednokolku nebo jiné nově zařazené vozidlo?  

Ne. Zákon říká, že musím sjednat pojištění, ale jedná se o tzv. neregistrované vozidlo.