Novinky nejen v povinném ručení

S námi se řidiči na cestě plné změn neztratí

Abychom i nadále mohli být spolehlivým partnerem v oblasti autopojištění, připravili jsme nejen pro naše klienty, ale pro všechny řidiče souhrn hlavních novinek vyplývajících z chystaných legislativních změn zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Zákon o povinném ručení nabyl účinnosti od 1.4.2024. Pravidelně pro vás budeme informace na této naší stránce aktualizovat a rozšiřovat.

Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2024


Důležité změny v povinném ručení

Datum účinnosti: 1. 4. 2024

Zvýšení minimálního limitu

Minimální limit povinného ručení se zvýšil z 35/35 mil. na 50/50 mil Kč. Změna se týká nových i stávajících smluv. Nemusíte nikam chodit ani o nic žádat. Limit jsme již nyní navýšili 50/50 mil Kč.

Povinné ručení i pro neregistrovaná vozidla

Jedná se o elektrokoloběžky, segwaye či jiná vozidla poháněná výhradně mechanickou silou s vyšší konstrukční rychlostí než 25 km/h nebo 14 km/h v případě hmotnosti větší než 25 kg. Povinnost se netýká elektrokol či invalidních vozíků.

Povinné ručení sjednává provozovatel vozidla

Nově má povinnost zajistit sjednání POV provozovatel vozidla, kterým je zejména provozovatel uvedený v technickém průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla. Zákon ale nijak neomezuje možnost rozdílného pojistníka od provozovatele (i vlastníka), pokud má na pojištění prokazatelný pojistný zájem.

Důležité změny pro řidiče

Datum účinnosti: 1. 1. 2024

Digitalizace dokladů dorazila i na silnice

Na českých silnicích stačí mít zelenou kartu v mobilu a do budoucna pravděpodobně vůbec. Přesto doporučujeme mít doklad po ruce. V zahraničí stále platí povinnost tištěné verze. Od 1. 1. 2024 v tuzemsku dále nemusí řidiči předkládat řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla. Postačí občanský průkaz či pas.

Místo technického průkazu jen osvědčení

Od 1. 1. 2024 není k novým vozidlům vydáván technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák). Údaje, které dříve obsahoval, jsou nadále evidovány elektronicky. Část z nich se přesunula na osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý techničák), které je díky tomu nově rozšířeno o více informací.

Možnost usednout za volant již od 17 let

Po absolvování klasického výcviku v autoškole včetně složení závěrečných zkoušek je možné řídit osobní automobil již od 17 let, avšak pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče (tzv. mentora). Mentor musí splňovat kvalifikační předpoklady, při jízdě sedět na místě spolujezdce a nebýt pod vlivem alkoholu.

Zákony a vyhlášky

V případě, že budete hledat podrobnější informace a přesné formulace, můžete nahlédnout do znění následujících právních předpisů.

Aktuálně je od 1. 4. 2024 v účinnosti nový zákon č. 30/2024 Sb., Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho aktualizace k 1. 1. 2024.

Další pravidla pak vycházejí obecně ze zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.Na co se nás často ptáte

Musím potvrdit nebo změnit svou stávající smlouvu povinného ručení u GČP kvůli novému zákonu?

Nemusíte dělat nic. Pokud jste měli sjednané limity povinného ručení ve výši 35/35 mil. Kč, tak vám byly automaticky navýšeny na 50/50 mil. Kč.

Musím si sjednat povinné ručení pro elektrokolo?

Pro elektrokola platí obecná výjimka ze Zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a proto nemají povinnost sjednat povinné ručení v České republice.

Musím si pojistit svoji elektrokoloběžku?

To snadno zjistíte. Je její konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h nebo 14 km/h v případě hmotnosti větší než 25 kg? Pokud je vaše odpověď ne, povinné ručení nepotřebujete. Pokud ano, rádi vám se vším pomůžeme. Můžete kontaktovat našeho poradce, dojít na nejbližší pobočku či zavolat na naši zákaznickou linku.

Musím si sjednat pojištění pro zahradní traktor/zahradní sekačku?

Pokud vozidlo nesplňuje povinnost POV (často se jedná o vozidla s rychlostí do 14 km/hod), tak pro vozidlo nelze POV sjednat. Pokud vozidlo má povinnost POV a není provozován výhradně v uzavřeném prostoru (tedy například Vaše zahrada), tak je povinnost POV sjednat.

Lze pojistit elektrokoloběžku sezonně nebo je nutné sjednat pojištění celoroční?

Je možné sjednat si krátkodobé pojištění na vozidlo, např. na 2 měsíce.

Jak zjistím, že si musím pro vozidlo sjednat POV?

Je potřeba uvést co nejvíce informací, zejména o jaké vozidlo se jedná, max. rychlost vozidla, provozní hmotnost a případně výkon. Tyto údaje byste měli nalézt na vozidle, v manuálu nebo zkuste dohledat informace u výrobce vozidla. Na základě těchto údajů je možné zjistit, zda má vozidlo povinnost POV sjednat.

Nemůžu na své elektrokoloběžce apod. najít žádné výrobní číslo, jak mám postupovat?

Je ve Vašem zájmu dohledat EČV (sériové číslo) vozidla, z důvodu prokázání sjednání POV pro toto vozidlo. Očíslované jsou i podstatné komponenty = elektromotor/spalovací motor, baterie, rám. Použijte tedy jakékoli číslo komponentu, které najdete.

Jak mám postupovat při dopravní nehodě u těchto nově pojišťovaných vozidel, musím sepsat záznam o dopravní nehodě?

Při dopravní nehodě postupujte stejně tak jak jste zvyklí u osobních vozidel. Tedy vyplňte jednotný vzor záznamu o dopravní nehodě. Zde se nic nemění.

Lze sjednat nějaká další pojištění pro elektrokoloběžky apod. vyjma POV?

Ano, je možné zvolit připojištění, například asistenční služby, úrazové pojištění nebo pojištění právní ochrany.

Co se změní na mém stávajícím pojištění?  

Nemusíte nikam chodit ani o nic žádat. Již nyní jsme na všech smlouvách navýšili limity povinného ručení z 35/35 mil. na 50/50 mil. Kč.