Informace o převodu části pojistného kmene spol. Generali Pojišťovna a.s. a spol. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Převod kmene

Dne 21. 12. 2019 došlo k převzetí části pojistného kmene společnosti Generali Pojišťovna a.s., IČO: 61859869, a společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., IČO: 49240749, společností Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, která se zároveň přejmenovala a začala působit na českém trhu pod názvem Generali Česká pojišťovna a.s.

Po převzetí části pojistného kmene se klienti společnosti Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. automaticky stali klienty společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., která se tak stala novým pojistitelem namísto Generali Pojišťovny a.s. a společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Tato změna vám dala i možnost vaši aktuální pojistnou smlouvu, sjednanou u společnosti Generali Pojišťovna a.s. a společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. vypovědět, a to do jednoho měsíce od doručení písemné informace o převodu části pojistného kmene. V takovém případě pojištění zaniklo uplynutím osmi dnů od doručení výpovědi.

V důsledku převodu pojistných kmenů došlo také ke změně v osobě správce vašich osobních údajů, kterým se stala Generali Česká pojišťovna a.s. Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na této stránce. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a s výkonem všech vašich práv je vám k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na dpo@generaliceska.cz.

Nároky z vašich stávajících smluv nebo dosud nevyřešených škodních událostí nahlášených společnosti Generali Pojišťovna a.s. nebo společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., změny pojistných smluv nebo případné nároky vyplývající z vašich dřívějších pojistných smluv sjednaných původně u výše uvedených společností můžete řešit pohodlně na všech obchodních místech a pobočkách společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., elektronicky na www.generaliceska.cz, korespondenčně na adrese:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.,
 • P. O. BOX 305, 659 05 Brno

nebo telefonicky na Klientské lince (+420) 241 114 114.

 

 

 

Co pro vás tato změna znamená?

Co zůstává stejné?

 1. Vaše pojistné smlouvy a rozsah pojištění.
 2. Pojistné podmínky.
 3. Rychla a kvalitní likvidace.
 4. Přátelský přístup ke klientům.

Co se změnilo?

 • Pojistitel, kterým je nově Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Kontaktní adresa. Ta je nyní:
  Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno
 • Rozšířili jsme produktovou nabídku.

 

Věříme, že pro vás nadále zůstaneme partnerem pro zajištění všech oblastí vašeho života.

 

 

 

Důležité informace

Informace o společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Název společnosti: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo: Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 72 956
DIČ: CZ699001273
Informace o registraci:
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026
Webové stránky:
www.generaliceska.cz

Orgán dohledu:

Česká národní banka,
Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1,
www.cnb.cz

Důležité kontakty pro klienty

Klientský servis:
Generali Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno
Klientská linka: (+420) 241 114 114
Na linku (+420) 241 114 114 mohou klienti volat jako na kterékoliv jiné národní číslo dle tarifu svého operátora. Je tedy možné volat i v rámci volných minut či neomezených tarifů bez dopadu na cenu hovoru.

Na lince (+420) 241 114 114 nás klienti mohou kontaktovat v pracovních dnech od 8 – 19 hodin.

Kancelář ombudsmana Generali Česká pojišťovna a.s.:

Kancelář ombudsmana
P. O. BOX 305
659 05 Brno

Asistenční služba:

Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 1658/121
140 00 Praha 4
(+420) 241 114 114
medical@europ-assistance.cz

Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.