Informace o převodu pojistného kmene společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Převod kmene

Dne 21. 12. 2020 došlo k převzetí pojistného kmene společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. společností Generali Česká pojišťovna a.s.

Po převzetí pojistného kmene se klienti společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. automaticky stali klienty společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. Ta se tak stala jejich novým pojistitelem.

Tato změna pojistitele se týká zahraničních pojistných smluv uzavřených se společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (tj. pojistných smluv s pojistným rizikem či pojistným závazkem mimo území České republiky).

Pro klienty společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. uvádíme následující informace:

 

Důležité informace o společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Informace o společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Název společnosti:
Generali Česká pojišťovna a.s.

Sídlo:

Spálená 75/16,
Nové Město,
110 00 Praha 1

IČO:
452 72 956

DIČ:
CZ699001273

Informace o registraci:
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1464

Orgán dohledu:
Česká národní banka,
Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1,
www.cnb.cz

Důležité kontakty pro klienty

Do 20. 12. 2020 platí všechny současné kontaktní informace, které má Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. uvedené na svých webových stránkách. Od 21. 12. 2020 platí nové kontaktní údaje, které budou:

Klientský servis:
Generali Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno

Klientská linka: (+420) 241 114 114
Na linku (+420) 241 114 114 mohou klienti volat jako na kterékoliv jiné národní číslo dle tarifu svého operátora. Je tedy možné volat i v rámci volných minut či neomezených tarifů bez dopadu na cenu hovoru.
Na lince (+420) 241 114 114 nás klienti mohou kontaktovat v pracovních dnech v 8-19 hodin, případně o víkendu v 9-17 hodin.

Kancelář ombudsmana Generali Česká pojišťovna a.s.:
Kancelář ombudsmana
P. O. BOX 305
659 05 Brno

Asistenční služba:
Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 1658/121
140 00 Praha 4
(+420) 241 114 114
medical@europ-assistance.cz
Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Tato změna pojistitele nemá žádný vliv na trvání pojistné smlouvy, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly sjednány. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že bude vše řádně vyřešeno společností Generali Česká pojišťovna a.s. plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou.

Právo na pojistné plnění je možné uplatnit u společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. následujícími způsoby:

Elektronicky prostřednictvím příslušného formuláře na webových stránkách společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., telefonicky na zákaznické lince 241 114 114, či písemně na adrese Generali Česká pojišťovna a.s. P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Převzetí pojistného kmene společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. společností Generali Česká pojišťovna a.s. dává klientům možnost aktuální pojistnou smlouvu, uzavřenou se společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., vypovědět. Klienty, kterých se tato zákonná možnost týká, bude Generali Česká pojišťovna a.s. informovat dopisem. Pokud se klient rozhodne své právo vypovědět pojistnou smlouvu uplatnit, musí být společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. výpověď doručena do jednoho měsíce od doručení takového dopisu. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím osmi dnů od doručení výpovědi. Věříme, že s námi i nadále zůstanete a využijete nejen možností špičkového pojištění, ale také oceníte naše rychlé a profesionální služby v momentě, kdy se něco přihodí. Pokud se přece jen rozhodnete pojištění ukončit, můžete tak učinit také prostřednictvím formuláře (PDF formulář ke stažení).

Formulář lze odeslat poštou na adresu Generali Česká pojišťovna a.s. P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Převodem pojistného kmene došlo také ke změně v osobě správce osobních údajů, kterým se stala Generali Česká pojišťovna a.s. Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů. Kontaktovat mohou také pověřence pro ochranu osobních údajů na dpo@generaliceska.cz.

Co zůstává stejné?

  • pojistné smlouvy a rozsah pojištění
  • pojistné podmínky
  • rychlá a kvalitní likvidace
  • číslo účtu pro platby pojistného
  • přátelský přístup ke klientům

Co se změní?

  • pojistitel: Generali Česká pojišťovna a.s.
  • kontaktní adresa: Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno

 

Mohlo by vás zajímat

Jak mohu od 21. 12. 2020 nahlásit škodu?

On-line:
Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.
Své škody budete moci hlásit prostřednictvím formuláře, který bude od 21. 12. 2020 k dispozici na webových stránkách Generali České pojišťovny a.s.

Telefonicky:
Své škody můžete hlásit na klientské lince 241 114 114 každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Písemně:
Své škody můžete hlásit i písemně. Příslušné formuláře ke každému typu pojištění naleznete  na webových stránkách Generali České pojišťovny a.s.
Vyplněný formulář můžete odevzdat na kterékoliv pobočce případně zaslat poštou na adresu:
Generali Česká pojišťovna a.s.
P. O. BOX 305
659 05 Brno

Prodlouží se doba likvidace?

Převod pojistného kmene nemá negativní vliv na dobu likvidace pojistných událostí.

Změní se mi likvidátor?

Převod pojistného kmene není důvodem ke změně vašeho likvidátora. V případě dotazů se na likvidátora, který vaší škodu řeší, můžete i nadále s důvěrou obrátit. Převod pojistného kmene nemá negativní vliv na dobu likvidace pojistných událostí. V případě škody se samozřejmě můžete spolehnout, že bude vyřešena plně v souladu s Vaší pojistnou smlouvou a v zákonem stanovených lhůtách. Veškeré požadavky, které v souvislosti s vaší škodou budete od 21. 12. 2020 mít, s vámi vyřeší Generali Česká pojišťovna a.s.

Jaký dopad na pojistné smlouvy má pojistného kmene České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. na Generali Českou pojišťovnou a.s.?

Převod pojistného kmene České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. na Generali Českou pojišťovnou a.s. nemá žádný dopad na trvání vašich pojistných smluv ani na rozsah sjednaného pojištění. Všechny pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak jste si je sjednali. V případě škody se samozřejmě můžete spolehnout, že bude vyřešena plně v souladu s vaší pojistnou smlouvou.
Veškeré požadavky, které v souvislosti s vaší pojistnou smlouvou budete od 21. 12. 2020 mít, s vámi bude řešit Generali Česká pojišťovna a.s.

Jaký dopad má převod pojistného kmene na nahlášené a doposud nevyřešené nebo nevyplacené škody?

Škody, které jste nahlásili společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., budou řádně dořešeny v souladu s vaší pojistnou aktuální smlouvou společností Generali Česká pojišťovna a.s.
Škody, které budou nahlášeny po 21. 12. 2020, budete hlásit Generali České pojišťovně a.s., která je bude řešit v souladu s vašimi pojistnými smlouvami.