MEZINÁRODNÍ SANKCE

Co jsou mezinárodní sankce?

  • Základním právním předpisem upravujícím tuto oblast v České republice je zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Jsou právním nástrojem používaným za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.
  • Jsou vyhlášeny Organizací spojených národů (OSN), Evropskou unií (EU) či jednotlivými státy
  • Jsou uplatňovány vůči státům, územím, fyzickým a právnickým osobám či jiným subjektům, které porušují lidská práva, způsobují etnické, teritoriální či náboženské konflikty, podporují terorismus nebo porušují jiné mezinárodní normy a principy.
  • Mohou spočívat ve zmrazení majetku či finančních prostředků, ale např. také v omezení obchodu a služeb, včetně poskytování pojištění
  • Jejich účelem je zejména ochrana lidských práv a svobod, udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti
  • Jejich závaznost je založena na principech mezinárodního práva, demokracie a respektu vůči základním lidským právům a svobodám, nikoli na ekonomických zájmech.

 

Územní výluka

Sankcionované země 1. kategorie

Kromě osob uvedených na sankčních seznamech naše společnost neposkytuje s výjimkou případů podmíněných zvláštním předchozím schválením pojistné krytí, pojistné plnění a neodpovídá za náhradu jakékoli škody v případě, že by se pojistná služba zcela nebo zčásti týkala některého z následujících států / geografického území:
 
• Afghánistán
• Barma (Myanmar)
• Bělorusko
• Írán
• Krymský region
• Luhanský, Doněcký, Záporožský a Chersonský region
• Ruská federace
• Severní Korea
• Sýrie
• Venezuela
 

Sankcionované země 2. kategorie

Kromě osob uvedených na sankčních seznamech naše společnost neposkytuje s výjimkou případů podmíněných zvláštním předchozím schválením pojistné krytí, pojistné plnění a neodpovídá za náhradu jakékoli škody v případě, že by se pojistná služba zcela nebo zčásti týkala některého z následujících států / geografického území:  
 
Kuba
Libye
 
Kuba je v případě přítomnosti amerického prvku (tzv. US nexus) považována za plně sankcionovanou a postupuje se jako u zemí 1. kategorie.
 

Sankcionované země 3. kategorie

V souvislosti se sankcemi uvalenými na níže uvedené státy neposkytujeme služby a neodpovídáme za náhradu škody osobám uvedeným na sankčních seznamech. Jednotlivé případy s přítomností těchto států proto vyžadují předchozí schválení.
 
Balkánské státy (omezeně)
Burundi
Středoafrická republika
Demokratická republika Kongo
Eritrea
Guinea
Guinea-Bissau
Hong Kong
Irák
Libanon
Mali
Nikaragua
Somálsko
Jižní Súdán
Súdán
Jemen
Zimbabwe
 
Poslední aktualizace proběhla 19. 10. 2022.
 
 

Kde mohu najít informace k mezinárodním sankcím?

Seznamy sankcionovaných států, osob či dalších subjektů a další související informace můžete najít na následujících odkazech: