The Human Safety Net

The Human Safety Net (THSN) je celosvětová iniciativa skupiny Generali zaměřená na pomoc lidem ze znevýhodněných skupin. Jejím cílem je chránit a zlepšovat životy jednotlivců, jejich rodin, ale i celých komunit. Vytvářet pro nich příležitosti, které jim umožní žít kvalitnější a šťastnější život. Aktuálně je do tohoto hnutí zapojeno 26 zemí světa a Česká republika je jednou z nich. 

Více o projektech v jednotlivých zemích se dozvíte na www.thehumansafetynet.org.

Jak funguje The Human Safety Net v České republice?

V České republice se zaměřujeme na pomoc znevýhodněným rodinám a dětem do 6 let věku a spolupracujeme s těmito třemi neziskovými organizacemi:

  • Nadace Leontinka
  • SOS dětské vesničky
  • Nadační fond Vita et Futura.

Ve spolupráci s naší partnerskou organizací Nadace Leontinka podporujeme rodiny se zrakově postiženými dětmi a naše pomoc míří především do sféry sociálních služeb rané péče, která poskytuje podporu, poradenství a vedení více než 1 000 rodinám s dětmi se zrakovým postižením.

Více o aktivitách Nadace Leontinka najdete na www.nadaceleontinka.cz.

V rámci spolupráce s SOS dětskými vesničkami se zaměřujeme na podporu preventivních programů, konkrétně služby SOS Kompas, která zajišťuje přizpůsobenou podporu k posílení vysoce rizikových rodin, pomáhá je udržet pohromadě a zabraňuje odebrání dítěte od rodičů. Od poradenství po rozvoj dovedností mají děti a rodiče k dispozici zdroje, které potřebují k překonání svých obtíží. Součástí této služby je model Thrive to five (Velká pětka), jež využívá metod umožňující nápravu a pomoc dětem, které zažily týrání, zanedbávání nebo ztratily nejbližšího člověka a s tím veškerou jistotu a víru, že svět kolem nich může být přátelský a vstřícný.

Více o aktivitách SOS dětské vesničky najdete na www.sos-vesnicky.cz.

V rámci Nadačního fondu Vita et Futura se zaměřujeme na podporu v oblasti neonatologie, především pak pracovišť poskytujících nejvyšší stupeň péče o novorozence, a to v plném rozsahu, vyjma chirurgické korekce závažných vrozených vývojových vad.  Jedním z podporovaných míst, se kterým Nadační fond úzce spolupracuje, je porodnice u sv. Apolináře v Praze.

Více o aktivitách Nadačního fondu Vita et Futura najdete na www.vitaetfutura.cz.

Děkujeme za každého z vás!

Tým THSN

Logo THSN