Chci ukončit pojištění

Jak postupovat?

Postup ukončení se může lišit podle druhu pojištění. Najděte v seznamu potřebnou kategorii a vyberte si způsob ukončení pojištění, který preferujete. Naši specialisté vám rádi vysvětlí všechny nutné náležitosti a případná rizika spojená s ukončením pojištění.

Životní pojištění

Telefon

Zavolejte na speciální telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin. Náš specialista vám vysvětlí jak postupovat, které dokumenty doložit a zároveň vám poskytne veškeré informace o dopadech souvisejících s ukončením pojištění.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat i dopisem. Dopis předejte na kterékoli naší pobočce nebo pošlete poštou na adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté požadavek zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Na pobočce nebo prostřednictvím svého pojišťovacího poradce sepíšete ukončení pojištění.

S předčasným ukončením pojištění je vždy spojena finanční ztráta. Proto si chceme být jisti, že vám byly poskytnuty úplné informace.

Náš specialista vás bude kontaktovat v případě, že ukončení pojištění nebude sepsáno vaším pojišťovacím poradcem, který pojištění sjednal, a seznámí vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením pojištění.

Tento krok je před uplynutím pojistné doby pro klienta značně nevýhodný. Při předčasném ukončení pojištění je vypláceno pouze odbytné/odkupné, jehož výše, obzvlášť v prvních letech pojištění, nedosáhne výše vložených prostředků. Sjednání nové pojistné smlouvy je spojeno s počátečními náklady (např. provize pojišťovacího poradce) a správními náklady (např. zajišťování změn v průběhu pojištění apod.). Náš specialista vám rád poradí, jak omezit finanční ztráty.

Upozornění

 • U životního pojištění nám zákon ukládá povinnost fyzicky identifikovat klienta. Současně jste vázáni k této identifikaci poskytnout řádnou součinnost. Pokud předáte váš pokyn k ukončení pojištění na pobočce, náš pracovník rovnou provede vaši identifikaci a postoupí pokyn ke zpracování.
 • Pokud žádáte v souvislosti s vaší pojistnou smlouvou k životnímu pojištění o výplatu odbytného/odkupného, a jestliže částka k vyplacení je vyšší než 25 000 Kč, je třeba nechat si ověřit podpis na naší pobočce, na Czech Pointu, u notáře atd.

Ukončení životního pojištění

Osobně

Na pobočce nebo prostřednictvím svého pojišťovacího poradce sepíšete ukončení pojištění.

S předčasným ukončením pojištění je vždy spojena finanční ztráta. Proto si chceme být jisti, že vám byly poskytnuty úplné informace.

Náš specialista vás bude kontaktovat v případě, že ukončení pojištění nebude sepsáno vaším pojišťovacím poradcem, který pojištění sjednal, a seznámí vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením pojištění.

Tento krok je před uplynutím pojistné doby pro klienta značně nevýhodný. Při předčasném ukončení pojištění je vypláceno pouze odbytné/odkupné, jehož výše, obzvlášť v prvních letech pojištění, nedosáhne výše vložených prostředků. Sjednání nové pojistné smlouvy je spojeno s počátečními náklady (např. provize pojišťovacího poradce) a správními náklady (např. zajišťování změn v průběhu pojištění apod.). Náš specialista vám rád poradí, jak omezit finanční ztráty.

Upozornění

 • U životního pojištění nám zákon ukládá povinnost fyzicky identifikovat klienta. Současně jste vázáni k této identifikaci poskytnout řádnou součinnost. Pokud předáte váš pokyn k ukončení pojištění na pobočce, náš pracovník rovnou provede vaši identifikaci a postoupí pokyn ke zpracování.
 • Pokud žádáte v souvislosti s vaší pojistnou smlouvou k životnímu pojištění o výplatu odbytného/odkupného, a jestliže částka k vyplacení je vyšší než 25 000 Kč, je třeba nechat si ověřit podpis na naší pobočce, na Czech Pointu, u notáře atd.

Telefon

Zavolejte na speciální telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin. Náš specialista vám vysvětlí jak postupovat, které dokumenty doložit a zároveň vám poskytne veškeré informace o dopadech souvisejících s ukončením pojištění.

 

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat i dopisem. Dopis předejte na kterékoli naší pobočce nebo pošlete poštou na adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté požadavek zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Úrazové pojištění

Telefon

Zavolejte na speciální telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V dopisu uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

Ukončení úrazového pojištění

Telefon

Zavolejte na speciální telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V dopisu uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

Pojištění majetku a odpovědnosti

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V dopisu uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

Příklady dokumentů potřebných k ukončení pojištění

Při změně vlastníka nemovitosti např. výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu.

Je-li důvodem ukončení pojištění úmrtí pojistníka/pojištěného, pak je nezbytné předložit úmrtní list popř. v některých případech také rozhodnutí o dědickém řízení.

Ukončení pojištění majetku nebo odpovědnosti

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V dopisu uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

Příklady dokumentů potřebných k ukončení pojištění

Při změně vlastníka nemovitosti např. výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu.

Je-li důvodem ukončení pojištění úmrtí pojistníka/pojištěného, pak je nezbytné předložit úmrtní list popř. v některých případech také rozhodnutí o dědickém řízení.

Pojištění motorového vozidla

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V dopisu uvedťe číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

Příklady dokumentů potřebných k ukončení pojištění motorového vozidla

Prodej vozidla – technický průkaz se záznamem o přepisu vozidla na nového vlastníka, případně kupní smlouva

Vyřazení vozidla – technický průkaz se záznamem o uložení RZ do depozita

Zánik vozidla – technický průkaz se záznamem o zániku vozidla (Potvrzení o převzetí autovraku k ukončení pojištění nestačí – pojištění podle zákona zaniká k datu zápisu zániku vozidla na registru vozidel)

Odcizení vozidla – protokol od Policie České republiky s nahlášeným odcizením

Ukončení pojištění motorového vozidla

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V dopisu uvedťe číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

 

Příklady dokumentů potřebných k ukončení pojištění motorového vozidla

Prodej vozidla – technický průkaz se záznamem o přepisu vozidla na nového vlastníka, případně kupní smlouva

Vyřazení vozidla – technický průkaz se záznamem o uložení RZ do depozita

Zánik vozidla – technický průkaz se záznamem o zániku vozidla
(Potvrzení o převzetí autovraku k ukončení pojištění nestačí – pojištění podle zákona zaniká k datu zápisu zániku vozidla na registru vozidel)

Odcizení vozidla – protokol od Policie České republiky s nahlášeným odcizením

Napište nám

Napište nám zprávu nebo zahajte online chat.

Najít pobočku

Vyhledejte nejbližší pobočky nebo se podívejte na mapu.

Zavolejte nám

Zavolejte nám nebo si nechte zavolat od nás.

Zavolejte nám

241 114 114
Asistenční služba

Volejte kdykoliv

Klientská linka Po - Pá: 8-19 h
So - Ne: 9-17 h
Svátky - zavreno
Nebo zavoláme zpět