Chci ukončit pojištění

Jak postupovat?

Postup ukončení pojištění se může lišit podle druhu pojištění. Najděte v seznamu potřebnou kategorii a vyberte si způsob ukončení pojištění, který preferujete. Naši specialisté vám rádi vysvětlí všechny nutné náležitosti a případné dopady spojené s ukončením pojištění.

Životní pojištění

Telefon

Zavolejte na klientskou telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin. Náš specialista vám vysvětlí, jak postupovat, které dokumenty doložit a zároveň vám poskytne veškeré informace o dopadech souvisejících s ukončením pojištění.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat i dopisem. V případě, že pokyn k ukončení pojištění nebude sepsán vaším pojišťovacím zprostředkovatelem, který pojištění sjednal, můžeme vás kontaktovat a seznámit vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením pojištění.

Dopis předejte na kterékoli naší pobočce nebo pošlete poštou na adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

S předčasným ukončením pojištění je vždy spojena finanční ztráta. Proto si chceme být jisti, že vám byly poskytnuty všechny důležité informace.

Při předčasném ukončení rezervotvorného pojištění (například kapitálové nebo investiční pojištění) je vypláceno pouze odkupné (odbytné), jehož výše ovšem nikdy nedosahuje výše vložených prostředků.

Náš specialista s vámi rád probere, jak vaši situaci řešit.

Upozornění

 • Na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jsme povinni provést vaši identifikaci, k čemuž jste nám povinen poskytnout potřebnou součinnost. Pokud předáte váš pokyn k ukončení pojištění přímo na pobočce, může být ihned provedena vaše identifikace a dojde k postoupení pokynu ke zpracování.
 • V případě, že žádáte o výplatu odkupného (odbytného) převyšujícího částku 25 000 Kč, je třeba nechat si ověřit podpis na naší pobočce, na Czech Pointu, u notáře atd.

Ukončení životního pojištění

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

S předčasným ukončením pojištění je vždy spojena finanční ztráta. Proto si chceme být jisti, že vám byly poskytnuty všechny důležité informace.

Při předčasném ukončení rezervotvorného pojištění (například kapitálové nebo investiční pojištění) je vypláceno pouze odkupné (odbytné), jehož výše ovšem nikdy nedosahuje výše vložených prostředků.

Náš specialista s vámi rád probere, jak vaši situaci řešit.

Upozornění

 • Na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jsme povinni provést vaši identifikaci, k čemuž jste nám povinen poskytnout potřebnou součinnost. Pokud předáte váš pokyn k ukončení pojištění přímo na pobočce, může být ihned provedena vaše identifikace a dojde k postoupení pokynu ke zpracování.
 • V případě, že žádáte o výplatu odkupného (odbytného) převyšujícího částku 25 000 Kč, je třeba nechat si ověřit podpis na naší pobočce, na Czech Pointu, u notáře atd.

Telefon

Zavolejte na klientskou telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin. Náš specialista vám vysvětlí, jak postupovat, které dokumenty doložit a zároveň vám poskytne veškeré informace o dopadech souvisejících s ukončením pojištění.

 

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat i dopisem. V případě, že pokyn k ukončení pojištění nebude sepsán vaším pojišťovacím zprostředkovatelem, který pojištění sjednal, můžeme vás kontaktovat a seznámit vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením pojištění.

Dopis předejte na kterékoli naší pobočce nebo pošlete poštou na adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Úrazové pojištění

Telefon

Zavolejte na klientskou telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

Ukončení úrazového pojištění

Telefon

Zavolejte na klientskou telefonní linku 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

Pojištění majetku a odpovědnosti

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

V některých případech je třeba k ukončení pojištění doložit další dokumenty

Při změně vlastníka nemovitosti je třeba doložit doklad prokazující změnu vlastnictví, např. výpis z katastru nemovitostí.

Je-li důvodem ukončení pojištění úmrtí pojistníka nebo pojištěného, pak je nezbytné předložit úmrtní list popř. v některých případech také rozhodnutí o dědickém řízení.

Ukončení pojištění majetku nebo odpovědnosti

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

V některých případech je třeba k ukončení pojištění doložit další dokumenty

Při změně vlastníka nemovitosti je třeba doložit doklad prokazující změnu vlastnictví, např. výpis z katastru nemovitostí.

Je-li důvodem ukončení pojištění úmrtí pojistníka nebo pojištěného, pak je nezbytné předložit úmrtní list popř. v některých případech také rozhodnutí o dědickém řízení.

Pojištění motorového vozidla

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uvedťe číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

K ukončení pojištění motorového vozidla je třeba doložit tyto dokumenty

Při prodeji vozidla – technický průkaz se záznamem o přepisu vozidla na nového vlastníka, případně kupní smlouva

Při vyřazení vozidla z registru vozidel – technický průkaz se záznamem o uložení registrační značky do depozita

Při zániku vozidla – technický průkaz se záznamem o zániku vozidla (Potvrzení o převzetí autovraku k ukončení pojištění nestačí – pojištění zaniká ke dni zápisu zániku vozidla na registru vozidel)

Při odcizení vozidla – protokol od Policie České republiky s nahlášeným odcizením

Ukončení pojištění motorového vozidla

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Celkový postup
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění

Následně je možné pokyn k ukončení pojištění i s potřebnými doklady doručit Generali České pojišťovně dopisem nebo osobně.

Dopis

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uvedťe číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

K ukončení pojištění motorového vozidla je třeba doložit tyto dokumenty:

 • Při prodeji vozidla – technický průkaz se záznamem o přepisu vozidla na nového vlastníka, případně kupní smlouva
 • Při vyřazení vozidla z registru vozidel – technický průkaz se záznamem o uložení registrační značky do depozita
 • Při zániku vozidla – technický průkaz se záznamem o zániku vozidla (Potvrzení o převzetí autovraku k ukončení pojištění nestačí – pojištění zaniká k dni zápisu zániku vozidla na registru vozidel)
 • Při odcizení vozidla – protokol od Policie České republiky s nahlášeným odcizením

Napište nám

Napište nám zprávu nebo zahajte online chat.

Najít pobočku

Vyhledejte nejbližší pobočky nebo se podívejte na mapu.

Zavolejte nám

Zavolejte nám nebo si nechte zavolat od nás.

Zavolejte nám

241 114 114
Asistenční služba

Volejte kdykoliv

Klientská linka Po - Pá: 8-19 h
So - Ne: 9-17 h
Svátky - zavreno
Nebo zavoláme zpět