Chci ukončit pojištění

Jak postupovat?

Postup ukončení pojištění se může lišit podle druhu pojištění. Najděte v seznamu potřebnou kategorii a vyberte si způsob ukončení pojištění, který preferujete. Naši specialisté vám rádi vysvětlí všechny nutné náležitosti a případné dopady spojené s ukončením pojištění.

Životní a úrazové pojištění

Na co si dát pozor při ukončení životního pojištění?

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Víte, že s předčasným ukončením rezervotvorného pojištění (například kapitálového nebo investičního pojištění) je vždy spojena finanční ztráta? Že vám bude vypláceno pouze tzv. odkupné (odbytné), jehož výše nikdy nedosahuje výše vložených prostředků? Proto zvažte, zda není vhodnější raději pojištění dle vašich stávajících potřeb upravit a neplatit tak zbytečně počáteční náklady na smlouvě nové. A nezapomeňte, že s novou smlouvou je rovněž spojeno nové zdravotní oceňování.

Jak mám podat pokyn k ukončení pojištění?

Informace na telefonu

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Jak postupovat při podání pokynu k ukončení pojištění
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění
 • Jak podat pokyn k ukončení pojištění

Vyberte si způsob podání pokynu k ukončení

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

Dopisem

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat i dopisem. V případě, že pokyn k ukončení pojištění nebude sepsán vaším pojišťovacím zprostředkovatelem, který pojištění sjednal, můžeme vás kontaktovat a seznámit vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením vašeho pojištění.

V dopise uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a vlastnoručně podepište.

Dopis nám můžete:

 1. Předat na kterékoli pobočce Generali České pojišťovny
 2. Poslat poštou na adresu:
  • Generali Česká pojišťovna a.s.
  • P. O. Box 305
  • 659 05 Brno
 3. Ofocený dopis vložte jako přílohu do našeho kontaktního formuláře 
 4. (Abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu – to je ta, kterou u vás evidujeme.)

Co bude následovat?

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace (u kapitálového nebo investičního pojištění).

Důležité upozornění ke smlouvám kapitálového a investičního pojištění

 • Na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jsme povinni provést vaši identifikaci, bez toho nemůžeme váš požadavek vyřídit. Pokud předáte váš pokyn k ukončení pojištění přímo na pobočce, můžeme ihned provést vaši identifikaci a předat pokyn ke zpracování.
 • V případě, že žádáte o výplatu odkupného (odbytného) převyšujícího částku 25 000 Kč, nechte si ověřit podpis na naší pobočce, na Czech Pointu, u notáře atd.

Co když si výpověď pojištění z jakéhokoli důvodu ještě rozmyslím?

Nebojte se, ještě není nic ztraceno. Stačí postupovat následovně:

 • Vyplňte formulář pro odvolání pokynu k ukončení pojištění, který stáhnete na této stránce.
 • Vytiskněte a podepište.
 • Formulář ofoťte a
  • jako přílohu vložte do kontaktního formuláře (abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu – to je adresa, kterou u vás evidujeme),
  • nebo podepsaný formulář předejte na kterékoli naší pobočce,
  • nebo zašlete na výše uvedenou adresu.
 • Podepsaný formulář musíme obdržet do data uvedeného v dopise, který jsme vám zaslali po přijetí pokynu k ukončení pojištění. V případě, že jste od nás tento dopis neobdržel/a kontaktujte nás na klientské telefonní lince 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin.
 • Po obdržení podepsaného formuláře na odvolání pokynu k ukončení pojištění vás budeme informovat o způsobu vyřízení.

Ukončení životního a úrazového pojištění

Na co si dát pozor při ukončení životního pojištění?

Víte, že s předčasným ukončením rezervotvorného pojištění (například kapitálového nebo investičního pojištění) je vždy spojena finanční ztráta? Že vám bude vypláceno pouze tzv. odkupné (odbytné), jehož výše nikdy nedosahuje výše vložených prostředků? Proto zvažte, zda není vhodnější raději pojištění dle vašich stávajících potřeb upravit a neplatit tak zbytečně počáteční náklady na smlouvě nové. A nezapomeňte, že s novou smlouvou je rovněž spojeno nové zdravotní oceňování.

 

Jak mám podat pokyn k ukončení pojištění?

Informace na telefonu

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • Jak postupovat při podání pokynu k ukončení pojištění
 • Jaké dokumenty je potřeba doložit
 • Dopady související s ukončením pojištění
 • Jak podat pokyn k ukončení pojištění

 

Vyberte si způsob podání pokynu k ukončení

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete předat:

Dopisem

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat i dopisem. V případě, že pokyn k ukončení pojištění nebude sepsán vaším pojišťovacím zprostředkovatelem, který pojištění sjednal, můžeme vás kontaktovat a seznámit vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením vašeho pojištění.

V dopise uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a vlastnoručně podepište.

Dopis nám můžete:

 1. Předat na kterékoli pobočce Generali České pojišťovny
 2. Poslat poštou na adresu:
  • Generali Česká pojišťovna a.s.
  • P. O. Box 305
  • 659 05 Brno
 3. Ofocený dopis vložte jako přílohu do kontaktního formuláře 
 4. (Abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu – to je adresa, kterou u vás evidujeme.)

 

 

Co bude následovat?

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace (u kapitálového nebo investičního pojištění).

Důležité upozornění ke smlouvám kapitálového a investičního pojištění

 • Na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jsme povinni provést vaši identifikaci, bez toho nemůžeme váš požadavek vyřídit. Pokud předáte váš pokyn k ukončení pojištění přímo na pobočce, můžeme ihned provést vaši identifikaci a předat pokyn ke zpracování.
 • V případě, že žádáte o výplatu odkupného (odbytného) převyšujícího částku 25 000 Kč, nechte si ověřit podpis na naší pobočce, na Czech Pointu, u notáře atd.

Co když si výpověď pojištění z jakéhokoli důvodu ještě rozmyslím?

Nebojte se, ještě není nic ztraceno. Stačí postupovat následovně:

 • Vyplňte formulář pro odvolání pokynu k ukončení pojištění, který stáhnete na této stránce.
 • Vytiskněte a podepište.
 • Formulář ofoťte a
  • jako přílohu vložte do kontaktního formuláře (abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu – to je adresa, kterou u vás evidujeme),
  • nebo podepsaný formulář předejte na kterékoli naší pobočce,
  • nebo zašlete na výše uvedenou adresu.
 • Podepsaný formulář musíme obdržet do data uvedeného v dopise, který jsme vám zaslali po přijetí pokynu k ukončení pojištění. V případě, že jste od nás tento dopis neobdržel/a kontaktujte nás na klientské telefonní lince 241 114 114 v pracovních dnech od 8 do 19 hodin.
 • Po obdržení podepsaného formuláře na odvolání pokynu k ukončení pojištění vás budeme informovat o způsobu vyřízení.
Pojištění majetku a odpovědnosti

Jak mám podat pokyn k ukončení pojištění?

Vyberte si způsob podání pokynu k ukončení

Prostřednictvím webového formuláře

K ukončení pojištění můžete využít webový formulář. Ten pečlivě vyplňte, vytiskněte a podepište.

Jak mám formulář doručit?

Pro doručení formuláře si můžete vybrat jednu z níže uvedených možností:

 • Ofocený formulář vložte jako přílohu do online kontaktního formuláře (abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu, kterou u vás evidujeme).
 • Předejte na kterékoli naší pobočce
 • Pošlete poštou na adresu:
  • Generali Česká pojišťovna a.s.
  • P. O. Box 305
  • 659 05 Brno

Dopisem

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete podat:

Prostřednictvím Moje Generali

Tento snadný a rychlý způsob ukončení pojištění můžete využít v následujících případech:

 • Změna v osobě vlastníka
 • Přestěhování
 • Odchod ze zaměstnání (pojištění odpovědnosti z výkonu povolání)

Jak na to?
Přihlaste se do Moje Generali a v detailu pojištění, které si přejete zrušit, klikněte na Ukončit pojištění. Pak už jen stačí vyplnit žádanku.

Jaké dokumenty je třeba doložit?

 • Při změně vlastníka nemovitosti doklad prokazující změnu vlastnictví, například výpis z katastru nemovitostí.
 • Při úmrtí pojistníka nebo pojištěného úmrtní list, popřípadě v některých případech také rozhodnutí o dědickém řízení.

Co bude následovat?

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Co když si to s výpovědí pojištění z jakéhokoli důvodu ještě rozmyslím?

Nebojte, ještě není nic ztraceno. Stačí postupovat následovně:

 • Vyplňte formulář odvolání pokynu k ukončení pojištění, který stáhnete na této stránce.
 • Vytiskněte a podepište.
 • Formulář ofoťte a
  • jako přílohu vložte do kontaktního formuláře (abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu - to je adresa, kterou u vás evidujeme),
  • nebo podepsaný formulář předejte na kterékoli naší pobočce,
  • nebo zašlete na výše uvedenou adresu.
 • Podepsaný formulář musíme obdržet nejpozději poslední den platnosti pojištění.

Poté od nás obdržíte dopis o platnosti pojistné smlouvy.

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Ukončení pojištění majetku nebo odpovědnosti

Jak mám podat pokyn k ukončení pojištění?

Prostřednictvím webového formuláře

K ukončení pojištění můžete využít webový formulář. Ten pečlivě vyplňte, vytiskněte a podepište.

Jak mám formulář doručit?

Pro doručení formuláře si můžete vybrat jednu z níže uvedených možností:

 • Ofocený formulář vložte jako přílohu do online kontaktního formuláře (abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu - to je adresa, kterou u vás evidujeme).
 • Předejte na kterékoli naší pobočce
 • Pošlete poštou na adresu:
  • Generali Česká pojišťovna a.s.
  • P. O. Box 305
  • 659 05 Brno

 

 

Dopisem

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

 

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete podat:

 

Prostřednictvím Moje Generali

Tento snadný a rychlý způsob ukončení pojištění můžete využít v následujících případech:

 • Změna v osobě vlastníka
 • Přestěhování
 • Odchod ze zaměstnání (pojištění odpovědnosti z výkonu povolání)

Jak na to?
Přihlaste se do Moje Generali a v detailu pojištění, které si přejete zrušit, klikněte na Ukončit pojištění. Pak už jen stačí vyplnit žádanku.

 

Jaké dokumenty je třeba doložit?

 • Při změně vlastníka nemovitosti doklad prokazující změnu vlastnictví, například výpis z katastru nemovitostí.
 • Při úmrtí pojistníka nebo pojištěného úmrtní list, popřípadě v některých případech také rozhodnutí o dědickém řízení.

Co bude následovat?

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Co když si to s výpovědí pojištění z jakéhokoli důvodu ještě rozmyslím?

Nebojte se, ještě není nic ztraceno. Stačí postupovat následovně:

 • Vyplňte formulář odvolání pokynu k ukončení pojištění, který stáhnete na této stránce.
 • Vytiskněte a podepište.
 • Formulář ofoťte a
  • jako přílohu vložte do kontaktního formuláře (abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu - to je adresa, kterou u vás evidujeme),
  • nebo podepsaný formulář předejte na kterékoli naší pobočce,
  • nebo zašlete na výše uvedenou adresu.
 • Podepsaný formulář musíme obdržet nejpozději poslední den platnosti pojištění.

Poté od nás obdržíte dopis o platnosti pojistné smlouvy.

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Pojištění motorového vozidla

Jak mám podat pokyn k ukončení pojištění?

Vyberte si způsob podání pokynu k ukončení

Prostřednictvím webového formuláře

K ukončení pojištění můžete využít webový formulář. Ten pečlivě vyplňte, vytiskněte a podepište.

Jak mám formulář doručit?

Pro doručení formuláře si můžete vybrat jednu z níže uvedených možností:

 • Ofocený formulář vložte jako přílohu do online kontaktního formuláře (abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu, kterou u vás evidujeme).
 • Předejte na kterékoli naší pobočce
 • Pošlete poštou na adresu:
  • Generali Česká pojišťovna a.s.
  • P. O. Box 305
  • 659 05 Brno

Dopisem

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete podat:

Prostřednictvím Moje Generali

Tento snadný a rychlý způsob ukončení pojištění můžete využít v následujících případech:

 • Změna v osobě vlastníka
 • Přestěhování
 • Odchod ze zaměstnání (pojištění odpovědnosti z výkonu povolání)

Jak na to?
Přihlaste se do Moje Generali a v detailu pojištění, které si přejete zrušit, klikněte na Ukončit pojištění. Pak už jen stačí vyplnit žádanku.

Jaké dokumenty je třeba doložit?

 • Při prodeji vozidla – technický průkaz/osvědčení o registraci s přepisem vozidla na nového vlastníka, případně kupní smlouva, nebo faktura.
 • Při vyřazení vozidla z registru vozidel – technický průkaz se záznamem o vyřazení (pokud ho máte k dispozici), případně jiný doklad, který bude prokazovat, kdy k vyřazení vozidla z registru (například potvrzení o provedeném úkonu vydané na úřadě, nebo ofocenou obrazovku z Portálu občana). Nemáte vůbec žádný doklad? Uveďte nám tuto informaci do požadavku na ukončení a zároveň nám uveďte datum, kdy došlo k vyřazení vozidla z registru – do tohoto data musí být vozidlo ze zákona pojištěno.
 • Při odcizení vozidla – protokol od Policie České republiky s nahlášeným odcizením.

Co bude následovat?

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Co když si to s výpovědí pojištění z jakéhokoli důvodu ještě rozmyslím?

Nebojte se, ještě není nic ztraceno. Stačí postupovat následovně:

 • Vyplňte formulář odvolání pokynu k ukončení pojištění, který stáhnete na této stránce.
 • Vytiskněte a podepište.
 • Formulář ofoťte a jako přílohu vložte do kontaktního formuláře.
  • Nebo podepsaný formulář předejte na kterékoli naší pobočce.
  • Nebo zašlete na výše uvedenou adresu
 • Podepsaný formulář musíme obdržet nejpozději poslední den platnosti pojištění.

Poté od nás obdržíte dopis o platnosti pojistné smlouvy.

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Ukončení pojištění motorového vozidla

Jak mám podat pokyn k ukončení pojištění?

Prostřednictvím webového formuláře

K ukončení pojištění můžete využít webový formulář. Ten pečlivě vyplňte, vytiskněte a podepište.

Jak mám formulář doručit?

Pro doručení formuláře si můžete vybrat jednu z níže uvedených možností:

 • Ofocený formulář vložte jako přílohu do online kontaktního formuláře (abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu - to je adresa, kterou u vás evidujeme).
 • Předejte na kterékoli naší pobočce
 • Pošlete poštou na adresu:
  • Generali Česká pojišťovna a.s.
  • P. O. Box 305
  • 659 05 Brno

 

 

Dopisem

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat dopisem. V něm uveďte číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka. Nezapomeňte také připojit potřebné dokumenty.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • P. O. Box 305
 • 659 05 Brno

Osobně

Pokyn k ukončení pojištění můžete podat:

 

Prostřednictvím Moje Generali

Tento snadný a rychlý způsob ukončení pojištění můžete využít v následujících případech:

 • Změna v osobě vlastníka
 • Přestěhování
 • Odchod ze zaměstnání (pojištění odpovědnosti z výkonu povolání)

Jak na to?
Přihlaste se do Moje Generali a v detailu pojištění, které si přejete zrušit, klikněte na Ukončit pojištění. Pak už jen stačí vyplnit žádanku.

 

Jaké dokumenty je třeba doložit?

 • Při prodeji vozidla – technický průkaz/osvědčení o registraci s přepisem vozidla na nového vlastníka, případně kupní smlouva, nebo faktura.
 • Při vyřazení vozidla z registru vozidel – technický průkaz se záznamem o vyřazení (pokud ho máte k dispozici), případně jiný doklad, který bude prokazovat, kdy k vyřazení vozidla z registru (například potvrzení o provedeném úkonu vydané na úřadě, nebo ofocenou obrazovku z Portálu občana). Nemáte vůbec žádný doklad? Uveďte nám tuto informaci do požadavku na ukončení a zároveň nám uveďte datum, kdy došlo k vyřazení vozidla z registru – do tohoto data musí být vozidlo ze zákona pojištěno.
 • Při odcizení vozidla – protokol od Policie České republiky s nahlášeným odcizením.

Co bude následovat?

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás budou kontaktovat k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Co když si to s výpovědí pojištění z jakéhokoli důvodu ještě rozmyslím?

Nebojte se, ještě není nic ztraceno. Stačí postupovat následovně:

 • Vyplňte formulář odvolání pokynu k ukončení pojištění, který stáhnete na této stránce.
 • Vytiskněte a podepište.
 • Formulář ofoťte a
  • jako přílohu vložte do kontaktního formuláře (abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíte uvést autorizovanou e-mailovou adresu - to je adresa, kterou u vás evidujeme),
  • nebo podepsaný formulář předejte na kterékoli naší pobočce,
  • nebo zašlete na výše uvedenou adresu.
 • Podepsaný formulář musíme obdržet nejpozději poslední den platnosti pojištění.

Poté od nás obdržíte dopis o platnosti pojistné smlouvy.

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 241 114 114, která je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

Napište nám

Napište nám zprávu nebo zahajte online chat.

Najít pobočku

Vyhledejte nejbližší pobočky nebo se podívejte na mapu.

Zavolejte nám

Zavolejte nám nebo si nechte zavolat od nás.

Zavolejte nám

241 114 114
Asistenční služba

Volejte kdykoliv

Klientská linka Po - Pá: 8-19 h
So - Ne: 9-17 h
Svátky - zavreno
Nebo zavoláme zpět