Oznámení pojistné události při diagnóze COVID-19

Hlášení pro zdravotnický personál z řad klientů Generali České pojišťovny

V případě hospitalizace si připravte následující dokumenty:

  • Vyplněný formulář pobytu v nemocnici
  • Kopii propouštěcí zprávy
  • Čestné prohlášení

V případě úmrtí budeme potřebovat:

  • Vyplněnou žádost o pojistné plnění
  • Úmrtní list pojištěného
  • Poslední lékařskou zprávu z nemocnice
  • Usnesení o dědictví – pokud máte k dispozici
  • Čestné prohlášení
  • Formulář pro identifikaci klienta

 

 

Dokumenty nám pošlete e-mailem na covid@generaliceska.cz nebo poštou na adresu Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno.