Myslíte na to, jak zabezpečit
sebe i rodinu v horších chvílích?

Proč je důležité se zabezpečit?

Co může v životě nastat

 • dlouhodobý výpadek příjmů z důvodu nemoci či úrazu
 • potřeba peněz na kvalitní léčbu
 • potřeba konzultace navržené léčby

S čím vám může životní pojištění pomoci

 • dorovnání výpadku příjmu v případě pracovní neschopnosti
 • zajištění potřebných peněz na kvalitní léčbu
 • konzultace se specialistou ohledně navržené léčby

Ve všech těchto případech máte náhradní příjem z pojištění

Život je to nejdůležitější co máte, a proto je potřeba na něj myslet

Ochránit váš život před všemi nástrahami nedokážeme, ale umíme vám pomoct v těch nejtěžších chvílích a zabezpečit vás a vaši rodinu.

Víte, že?

95 %

Invalidita nastává v 95 % z důvodu nemoci.

42 dní

Průměrná délka pracovní neschopnosti v ČR je 42 dní.

10 %

Většina pracovních neschopností je z důvodu nemoci, pouze u 10 % je příčinou úraz.

2. místo

ČR je dle statistik na druhém místě ve světě v onemocnění nádoru ledvin.

32 %

Největším strašákem je pro českou populaci onemocnění srdce (z 32 % příčina úmrtí)

Co se může stát?

Infarkt myokardu
Pan Petr

Infarkt myokardu

pan Petr, 45 let, manželka, dvě děti, živitel rodiny

Co se přihodilo?

Petr najednou pocítil výraznou bolest, která vystřelovala do levé ruky, krku a mezi lopatky. Měl pocit nedostatku vzduchu, začal se potit, chtělo se mu zvracet a dostavila se slabost a mdloby. Diagnóza zněla - infarkt myokardu.

Jaká rizika si Petr pojistil?

Riziko pojistná částka / denní dávka
Pracovní neschopnost s výplatou plnění od 29. dne pracovní neschopnosti 500 Kč
Hospitalizace od 1. dne 500 Kč
Závažná onemocnění 500 000 Kč
Invalidita (II. a III. stupeň) - renta 10 000 Kč

Kolik peněz jsme Petrovi vyplatili?

Petrovi prodělaný infarkt způsobil přiznání invalidity, po nezbytné rekonvalescenci se mohl vrátit do práce, i když musel změnit profesi.

Pracovní neschopnost – 350 dní 161 000 Kč
Hospitalizace – 30 dní 15 000 Kč
Hospitalizace v lázních – 30 dní 15 000 Kč
Závažná onemocnění 500 000 Kč
Invalidita (II. a III. stupeň) 10 000 Kč
Celkem vyplaceno: 691 000 Kč
+ 10 000 Kč každý měsíc do budoucna (2 400 000 Kč/20let)

Jak Petr vyplacené peníze využil?

 • Pokryl pokles jeho příjmu a zajistil tak rodině stávající životní standard
 • Připlatil si za nadstandardní pokoj při hospitalizaci
 • Připlatil si nadstandardní rehabilitační léčbu – při samotné diagnóze, v rámci rekonvalescence i jako prevence do budoucna
 • Na koupi podpůrných přípravků, např. léků na ředění krve, které po několika měsících nehradí zdravotní pojišťovna
1/3

Téměř třetina Čechů umírá na nemoci srdce.

Infarkt postihuje častěji muže než ženy a riziko stoupá s věkem.

6 %

Až šest procent ze všech postižených tvoří lidé pod 45 let.

Spočítám si to Ikona spočítám si to
Cévní mozková příhoda
Pan Ondřej

Cévní mozková příhoda

pan Ondřej, 42 let, manželka, jedno dítě, živitel rodiny

Co se přihodilo?

U Ondřeje se objevily zvláštní pocity – celková slabost a mravenčení v pravé části těla. Proběhla magnetická rezonance k potřebné diagnostice a odhalení celkového poškození. Diagnóza zněla - prodělaná cévní mozková příhoda.

Jaká rizika si Ondřej pojistil?

Riziko pojistná částka / denní dávka
Pracovní neschopnost s výplatou plnění od 29. dne pracovní neschopnosti 500 Kč
Hospitalizace od 1. dne 500 Kč
Závažná onemocnění 500 000 Kč
Invalidita (II. a III. stupeň) 500 000 Kč
Ztráta soběstačnosti - renta na 30 let (II, III. a IV. stupeň) 10 000 Kč

Kolik peněz jsme Ondřejovi vyplatili?

Ondřej bohužel díky prodělané diagnóze přestal býti práce schopný. Díky následkům se nemohl vrátit do zaměstnání, byla mu přiznána invalidita II. stupně a byl i uznán částečně nesoběstačný.

Pracovní neschopnost – 350 dní 161 000 Kč
Hospitalizace – 30 dní 15 000 Kč
Hospitalizace v lázních – 30 dní 15 000 Kč
Závažná onemocnění 500 000 Kč
Invalidita (II. a III. stupeň) 500 000 Kč
Ztráta soběstačnosti - renta na 30 let (II., III. a IV. stupeň) 10 000 Kč/každý měsíc
Celkem vyplaceno: 1 191 000 Kč
+ 10 000 Kč každý měsíc do budoucna (3 600 000 Kč/30 let)

Jak Ondřej vyplacené peníze využil?

 • Udržel stávající životní standard rodiny
 • Připlatil si nadstandardní rehabilitační léčbu – při samotné diagnóze, v rámci rekonvalescence i jako prevence do budoucna
 • Objednal si pobyt v lázních bez ohledu na to, co předepíše ošetřující lékař
 • Zajistil si průběžnou pomoc logopeda a ošetřovatelky
30 000

Každoročně se v ČR vyskytne CMP u více než 30 000 osob.

CMP je druhá nejčastější příčina úmrtí po kardivaskulárních onemocněních.

%

Velké procento pacientů s tímto onemocněním ztrácí soběstačnost.

Spočítám si to Ikona spočítám si to
Rakovina prsu
Paní Marie

Rakovina prsu

paní Marie, 48 let, manžel, jedno dítě

Co se přihodilo?

U Marie se po preventivní prohlídce formou mamografu a následném dovyšetření na základě histologického nálezu potvrdil zhoubný nádor v prsu.

Jaká rizika si Marie pojistila?

Riziko pojistná částka / denní dávka
Pracovní neschopnost s výplatou plnění od 29. dne pracovní neschopnosti 500 Kč
Hospitalizace od 1. dne 500 Kč
Závažná onemocnění 500 000 Kč

Kolik peněz jsme Marii vyplatili?

Marie podstoupila nevyhnutelnou navrženou léčbu formou chemoterapie. Bohužel vzhledem k vedlejším účinkům léčby nebyla schopna chodit do práce. Po samotné léčbě následovala nezbytná rekonvalescence, psychická i fyzická, aby se mohla Marie vrátit zpět do běžného života.

Pracovní neschopnost – 190 dní 81 000 Kč
Hospitalizace – 10 dní 5 000 Kč
Hospitalizace v lázních – 30 dní 15 000 Kč
Závažná onemocnění 500 000 Kč
Celkem vyplaceno: 601 000 Kč

Jak Marie vyplacené peníze využila?

 • Pokryla pokles jejího příjmu
 • Na koupi podpůrných prostředků během léčby (Webenzym, Nutridrinky)
 • Zajistila si průběžnou pomoc psychologa
 • Na pořízení pomůcek jako např. paruku, implantát
Každá 8.

Rakovinou prsu onemocní každá 8. žena.

Od 20 let se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou prsu.

Přes 500 lidí

Každý den je kvůli rakovině hospitalizováno přes 500 lidí.

Spočítám si to Ikona spočítám si to
Meningitida
Lucka

Meningitida

Lucka, 4 roky

Co se přihodilo?

U Lucky vše začalo neustávající bolestí hlavy. Po důkladném vyšetření v podobě lumbální punkce výsledek potvrdil diagnózu – virová meningitida.

Na jaká rizika byla Lucka pojištěna?

Riziko pojistná částka / denní dávka
Ošetřovné od 10. dne 500 Kč
Hospitalizace od 1. dne 300 Kč
Závažná onemocnění 500 000 Kč

Kolik peněz jsme rodině Lucky vyplatili?

Lucce byla nasazena léčba v podobě nitrožilně podávaných anitbiotik, která zabrala. Bohužel si tato nemoc u Lucky vyžádala doživotní poškození zrakového a sluchového aparátu.

Ošetřovné – 90 dní 40 500 Kč
Hospitalizace – 14 dní 4 200 Kč
Hospitalizace v lázních – 30 dní 9 000 Kč
Závažná onemocnění 500 000 Kč
Celkem vyplaceno: 553 700 Kč

Jak rodina Lucky vyplacené peníze využila?

 • Udržela životní standard rodiny
 • Zajistila jí nadstandardní pokoj při hospitalizaci
 • Objednala pobyt ve špičkovém lázeňském zařízení
 • Pořídila specializované pomůcky – odlehčené brýle, naslouchátko
Mladí lidé

Nejohroženějšími věkovými skupinami jsou děti do 5 let a mladí lidé ve věku 15–25 let.

6 let 382 lidí

Za posledních šest let onemocnělo v ČR 382 lidí, z toho bylo 161 dětí

Každý pátý

Každému pátému člověku zůstanou trvalé následky.

Spočítám si to Ikona spočítám si to