24.10.2023

SRNA index: méně evidovaných nehod a přitom další nárůst průměrné škody po střehu se zvěří

Od letošního dubna do září (včetně) došlo na českých silnicích podle policejních dat k 5195 srážkám se zvěří. Nehody za sebou podle odhadů zanechaly škody překračující 370 milionů korun. Skutečné číslo bude ale vyšší.

Uplynulý půlrok, během kterého SRNA index monitoruje střety vozidel se zvěří, pokračuje trend menšího počtu nehod, ale nárůstu škody, které za sebou takové kolize zanechávají. Vzhledem k tomu, že Policie ČR změnila v řadě krajů metodiku evidence nehod se zvěří, ne všechny střety končí v oficiálních statistikách. Meziroční srovnání výsledků pak hovoří jasně: uplynulé pololetí bylo zaznamenáno 5195 střetů se zvěří, což je meziroční pokles o 30 %. Nižší jsou i celkové odhadované škody, a to za 373 milionů Kč – meziročně o 15 % méně. 

POLICIE UPOUŠTÍ OD EVIDENCE VŠECH NEHOD
Policie ČR šetří již v osmi krajích (na mapě uvedeny šrafovaně) nehody se zvěří v tzv. zkráceném režimu. Klade důraz na to, aby tyto nehody byly zpracovány co nejrychleji a nejefektivněji. Snižování administrativní zátěže však vede k tomu, že čísla uváděná v oficiálních statistikách nemají s realitou popisující počty nehod se zvěří mnoho společného. 
Příkladem mohou být poslední pololetní výsledky na Vysočině. Před rokem ve stejném období v kraji bylo evidováno 1017 střetů, nyní statistiky přinesly číslo pouze 47. U kraje, který dlouhodobě patřil k územím s nejvyšším počtem střetů se zvěří v Česku, jde o nejdramatičtější rozdíl mezi oficiální evidencí nehod a realitou. 
„Pro nadcházející období připravujeme inovace SRNA indexu, aby i přes změnu evidence nehod Policií ČR co nejvíce postihl skutečnou situaci o střetech motorových vozidel se zvířaty na českých silnicích a přinesl užitečné informace,“ vysvětluje Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu. 

ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZVĚŘÍ NA VOZIDLECH NA VZESTUPU
O tom, že čísla sražené zvěře jsou ve skutečnosti vyšší, než uvádí statistiky, hovoří i data pojišťovny. „Za sledované pololetí od dubna do září jen naše pojišťovna s klienty řešila 4053 pojistných událostí, za které jsme vyplatili přes 190 milionů korun,“ upřesňuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 
Podle jeho slov průměrná škoda po následcích střetů se zvěří meziročně znovu narostla a nyní dosahuje 50 000 Kč. Škody stále rostou kvůli řadě faktorů, mezi ty nejvýznamnější patří stále poměrně vysoká inflace, ale i vysoké ceny materiálů na opravu, náhradních dílů a také práce v autoservisech. Motoristé přitom většinu škod hradí z havarijního pojištění, případně z připojištění střetu se zvěří. 

MILIONOVÉ ŠKODY V KRAJÍCH ROSTOU
Uplynulé jarní a letní období potvrdilo, že střety se zvěří pro motoristy zůstávají na českých silnicích stále extrémně vysokým rizikem. Dokazuje to i způsobená škoda na majetku a na zdraví. Ze 14 sledovaných krajů meziročně narostla v osmi z nich. Nejhorší situace – daná délkou silniční sítě – je ve Středočeském, kraji, kde byla výše škod odhadnuta na 98 milionů Kč. Následuje se 40 miliony Kč Moravskoslezský kraj a po něm pak Královéhradecký, v něm byl počet škod po střetu se zvěří za uplynulé pololetí odhadnutý na více než 35 milionů Kč. 

SRAŽENÉ ZVĚŘI DOMINUJE SRNČÍ
Oficiální statistiky o druhu sražené zvěře přináší za devět měsíců letošního roku jasná čísla. Nejvíce kolizí s motorovými vozidly má na svědomí srnční zvěř – konkrétně jde o 6445 střetů, což v celkových číslech představuje 78 %. S dramatickým odstupem následují práce divoké (9% podíl), zajíc (4 %), pes (3 %), daněk (2 %) a jelen (2 %). 

NEJRIZIKOVĚJŠÍ KRAJE A ÚSEKY V NICH
Nejvíce střetů se zvěří se za dlouhodobě sledované odbobí odehrálo ve Středočeském kraji, kde jich bylo celkem 1803, což představuje nárůst o 10 %. V tomto kraji se také nachází jeden ze tří nejhorších úseků pro střet se zvěří v Česku vůbec. Jde o úsek silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 99 metrech odehrálo 6 nehod. Jde o místo přesně na pomezí dvou krajů. Odhad hmotné škody dosáhl 310 tisíc.  

Co do četnosti srážek se zvěří figuruje na druhém místě Moravskoslezský kraj, kde se událo 771 nehod (meziročně o 6 % méně). Vůbec nejhorším místem na severu Moravy je na silnici I/58 mezi Petřvaldem a Starou Vsí nad Ondřejnicí. Pod koly tu v dlouhodobě sledovaném odbobí skončilo 10 zvířat, a to na 218metrové pasáži před začátkem krátkého lesního úseku. Dle odhadů policie činila hmotná škoda 380 tisíc korun.

Třetí kraj, ve kterém se odehrálo nejvíce srážek se zvěří, je Olomoucký. Za sledovaný půlrok se tu stalo 707 nehod, což představuje meziroční nárůst o 11 %. Nejkritičtější místo v tomto kraji představuje 216metrový úsek na silnici III/150 u obce Želatovice poblíž odbočky na Újezdec. Stalo se zde deset nehod s vyčíslenou škodou 470 tisíc koroun. 

Nejvíce rizikové úseky se mohou v rámci krajů vzájemně střídat. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich podle našich dat koncentrují případy srážek se zvěří,“ připomíná Michal Bíl z CDV.

 

INFOGRAFIKA KE STAŽENÍ ZDE

Zpět na tiskové zprávy