Cestujte bez obav po celý rok

S celoročním cestovkem s opakovanými výjezdy

Cestovní pojištění na celý rok

-20 %
sleva 20 %
 • Pojistné krytí až 100 000 000 Kč
 • Nonstop asistenční služba v češtině
 • Na cesty po Evropě i po světě
 • Platí celý rok od zaplacení pojistného
 • Výjezdy až na 90 dní v kuse
 • Levnější varianta než opakovaná sjednání
Sjednat on-line
Se slevou 20 %
Nebo volejte: 241 114 114 241 114 114
 

Cestujte tam a zpět po celý rok

Ať už jste vášniví cestovatelé nebo často podnikáte pracovní cesty, pohodlné celoroční cestovní pojištění vás vyjde mnohem levněji než opakovaná sjednání. Zkrátka jednou se pojistíte, a celý rok můžete opakovaně vyjíždět do zahraničí. Pokaždé až na 90 dní.


Kdy se hodí celoroční cestovko

Vášnivé cestování

Pro všechny dobrodruhy, kteří během roku neustále cestují a vždy na zpáteční cestě přemýšlí, do jaké země pojedou nebo poletí příště.

Pracovní cesty

Často jezdíte za prací nebo podnikáním do zahraničí? Již základní typ cesty se vztahuje na turistickou cestu, pracovní cestu i rekreační sport.

Sportování a soutěže

Pojištění je vhodné pro amatérské i profesionální sportovce, kteří vyjíždění do zahraničí na soutěže, utkání, zápasy nebo soustředění.

Škola a studium

Když se vám zasteskne po rodině nebo se potřebujete často vracet domů během studia v zahraničí, výměnného pobytu či stáže.

Proč cestovní pojištění od Generali České pojišťovny?

100 milionů Jistíme vás.

Stát se může cokoliv, proto si u nás můžete zvolit limit pojistného krytí pro pojištění léčebných výloh až do výše 100 milionů korun.

77 Kryjeme přes 77 sportů bez příplatku.

Neomezujte se na dovolené a sportujte bez obav. Více než 77 sportů kryjeme už v základu, další si můžete připojistit.

20 % Rychle a ještě se slevou.

Pojistěte se snadno a rychle několika kliknutími, my vám za to dáme ještě on-line slevu 20 %.

5 000 Zástupy zkušených poradců.

Jsme vám ještě blíž. K dispozici máte téměř 5000 zkušených poradců a 550 obchodních míst po celém Česku.

Varianty pojištění

Typy cest

Turistika, práce nebo rekreační sport

Turistickou, pracovní a sportovní cestou se rozumí běžná turistická a poznávací cesta nebo pobyt, studijní pobyt a rekreační (ne organizovaný) sport a provozování běžných pracovních činností, včetně charitativních a dobrovolných činností a stáže.

Organizovaný sport

Organizovaným sportem se rozumí sport provozovaný při organizovaných soutěžích amatérských či profesionálních sportovců pořádaných jakoukoliv organizací a veškerá příprava k této činnosti. Organizovaným sportem není ani při splnění výše uvedených podmínek rizikový sport, který je řazen pod rizikovou cestu dle tabulky rozdělení sportů uvedené v pojistných podmínkách.

Riziková cesta

Rizikovou cestou se rozumí rizikové sporty a další aktivity, definované v tabulce rozdělení sportů uvedené v pojistných podmínkách, provozované individuálně i organizovaně. Pokud sport, který plánujete provozovat, nenaleznete v pojistných podmínkách, vždy nás kontaktujte. Rádi vám poradíme, jak pojištění správně objednat.

Co lze připojistit?

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Mějte o starost méně. Kryjeme rizika trvalých následků i smrti způsobené úrazem. Za úrazy, které naše pojištění pokrývá, vyplácíme denní odškodné.

Zahrnuje trvalé následky úrazu, smrt úrazem a denní odškodné za vyjmenované úrazy, pokud k úrazu došlo v době trvání vašeho pojištění.

 • Trvalé následky úrazu: pojistná částka 200 000 Kč nebo 400 000 Kč

 • Smrt úrazem: pojistná částka 100 000 Kč nebo 200 000 Kč

 • Denní odškodné za vyjmenované úrazy: 200 Kč

ODPOVĚDNOST V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ

Stát se to může každému z nás. Někomu něco nechtěně rozbijete nebo třeba neúmyslně způsobíte úraz. I v takových situacích stojíme při vás.

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ vzniku povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu při činnostech v běžném občanském životě. Takže když se něco pokazí a vy jste zodpovědní za způsobenou škodu, toto pojištění vám pomáhá pokrýt vzniklé náklady.

Jde o škodu způsobenou pojištěným:

 • činností v běžném občanském životě,
 • provozováním sportovní rekreační činností,
 • příležitostným používáním (nikoliv vlastnictvím) plachetnic a jiných nemotorových plavidel,
 • vlastnictvím nebo opatrovnictvím domácích a drobných zvířat běžně chovaných v domácnostech v České republice pro zálibu nebo potřebu rodiny.

Odpovědnost v běžném občanském životě: limit plnění 5 000 000 Kč nebo 10 000 000 Kč nebo 15 000 000 Kč

OSOBNÍ VĚCI A ZAVAZADLA

Víme, že na vašich osobních věcech a zavazadlech záleží. Pojištění věcí osobní potřeby se vztahuje od krádeže, přes ztrátu až po povodeň.

Slouží k ochraně věcí osobní potřeby, které si sebou berete na cestu nebo si je prokazatelně v průběhu cesty pořídíte. Vztahuje se na poškození nebo zničení věci přírodními katastrofami, vodou z vodovodního zařízení, krádež věci vloupáním, poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při dopravní nehodě.

 • Osobní věci a zavazadla: limit plnění 20 000 nebo 50 000 Kč
 • Zpoždění zavazadel při přepravě: limit plnění 5 000 Kč

U letecky přepravovaných zavazadel vám náleží náhrada v případě zpoždění delšího než 6 hodin po příletu do cílového místa v zahraničí.

POBYT V NEMOCNICI

Ať už během pracovní cesty nebo na dovolené, pobyt v nemocnici nikdy nebývá oblíbenou destinací. I tam však stojíme při vás.

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu v zahraničí, pokud je z lékařského hlediska nezbytná a trvá déle než 48 hodin.

Limit plnění: 1 500 Kč/den a celkem max. 20 000 Kč.

SPOLUÚČAST NA VĚCI PŮJČENÉ

Pronajímáte si při svých cestách dopravní prostředky? V případě jejich neúmyslného poškození za vás uhradíme spoluúčast z pojištění této věci.

V případě neúmyslného poškození kola, elektrokola, elektrokoloběžky, osobního motorového vozidla, karavanu a obytného vozu, motocyklu, plachetnice do délky 20 metrů, vodního skútru a motorového člunu do výkonu motoru o 300 HP, hausbótu pronajatého v oficiální půjčovně hradíme spoluúčast z pojištění pronajaté věci. Vždy si ověřte, že je vámi pronajatá věc pojištěná.

Spoluúčast na věci půjčené: limit plnění 30 000 Kč

NADSTANDARDNÍ ASISTENČNÍ A PRÁVNÍ SLUŽBY

Pokud se na cestách dostanete do úzkých, naše komplexní asistenční služby a právní pomoc jsou vám ihned k dispozici.

Pojištění se sjednává pro případ:

 • úhrady nákladů, které vynaložíte na pořízení náhradních cestovních dokladů, jízdenky nebo letenky při jejich ztrátě nebo odcizení s limitem plnění 10 000 Kč
 • zajištění právní pomoci za účelem odvrácení hrozící vazby nebo propuštění z vazby a/nebo složení stanovené kauce za účelem propuštění z vazby s limitem plnění 300 000 Kč
 • úhrady nákladů spojených s převozem věcí pojištěného, který v zahraničí zemřel do ČR a dále úhrady nákladů na pohřeb nebo kremaci pojištěného v zahraničí s limitem plnění 150 000 Kč
 • potřeby ochrany vašich práv u soudu či v kontaktu s úřady v případě dopravní nehody, sporu ze spotřebitelských vztahů, nároku na náhradu škody nebo újmy na zdraví a s limitem plnění 200 000 Kč
 • zajištění asistenčních služeb v opuštěné domácnosti v případě stavu nouze s limitem plnění 35 000 Kč
 • přivolání náhradního pracovníka s limitem plnění 50 000 Kč

V případě škody máte povinnost vždy kontaktovat asistenční centrálu.

PŘERUŠENÍ NASTOUPENÉ CESTY

Musíte ukončit svou dovolenou dříve, než jste plánovali? Pomůžeme vám zajistit předčasný návrat a uhradíme dosud nespotřebované služby.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku přerušení nastoupené cesty, ke kterému dojde v době trvání vašeho pojištění. Finanční ztrátu představují náklady za nevyužité služby, které jste uhradili.

Uhradíme pouze tyto náklady:

 • za pobyt a stravu v hotelu, v rekreačním objektu nebo v obdobném ubytovacím zařízení,
 • za předem sjednané a zaplacené výlety a podobné aktivity vzniklé nejdříve od dne následujícího po dni, ve kterém došlo k pojistné události.

Pojištění se dále sjednává pro případ nutnosti úhrady nákladů za náhradní dopravu do České republiky, které vám vzniknou nuceným předčasným ukončením zahraniční cesty v důsledku pojistné události.

Pojištění se také sjednává pro případ nutnosti úhrady nákladů, které nenávratně vynaložíte v souvislosti s preventivním testem a preventivní karanténou k vyloučení podezření na onemocnění COVID-19, pokud byla tato opatření nařízena k tomu příslušným úřadem mimo území České republiky, včetně úhrady nutných nákladů za náhradní dopravu do České republiky, pokud není možné z důvodu nařízeného preventivního testu a/nebo preventivní karantény k vyloučení onemocnění Covid-19 využít původně plánovaný a zajištěný dopravní prostředek.

V případě škody máte povinnost vždy kontaktovat asistenční centrálu.

Limit plnění: 30 000 Kč

VETERINÁRNÍ PÉČE

Ať je váš mazlíček nejspokojenější v teple domova nebo vás rád doprovází na cestách, péči mu zajistíte i v zahraničí.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku nákladů vynaložených na nezbytně nutné léčení vašeho psa nebo kočky v případě jejich úrazu nebo akutního onemocnění v zahraničí v době trvání pojištění, maximálně po dobu 10 dní.

Uhradíme 70 % prokazatelně vynaložených nákladů na léčení do limitu plnění 30 000 Kč.

Dokumenty