Podněty a stížnosti

Jednou z klíčových hodnot naší pojišťovny je otevřenost vůči klientům. Víme, že na různé věci se můžeme dívat každý jinak a naše pohledy se mohou vzájemně lišit. Naším cílem je nalezení nejvhodnějšího řešení k uspokojení potřeb vás, našich klientů. Neváhejte se na nás proto obrátit v případě vašich podnětů. Pokud nás chcete kontaktovat kvůli pojistné události, placení pojistného či jiné záležitosti, využijete obecný formulář.

 

 

Informace o střetu zájmů při distribuci pojištění a případné oznámení střetu zájmu.
 

Mimosoudní řešení sporů

V případě životního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem. U neživotního pojištění se spotřebitelé mohou obracet na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. nebo Českou obchodní inspekcí. V případě pojistných smluv uzavřených on-line mají spotřebitelé možnost využít platformu Online Dispute Resolution.