Pojištění koní

Stojíme při vás, ať už se vašim koním postaví do cesty cokoliv.

Výhody našeho pojištění koní

 • Volitelná pojistná částka (hodnota koně)
 • Pojištění veterinárních nákladů s vysokým limitem plnění
 • Místo pojištění (ČR, Evropa, svět)
 • Volitelná spoluúčast
 • Státní podpora na uhrazené pojistné
 • Pojištění lze sjednat pro všechny kategorie koní (od hříbat po sportovní profesionály)

Pojistná nebezpečí

Základní pojištění pro případy uhynutí a utracení koně z důvodu:
 • Nákazy a živelní události
 • Úrazu, operace, porodní škody, zmetání
 • Získané nemoci a akutní otravy
Připojištění
 • Náklady na léčení (ošetření a léčení koně na klinice) s limitem plnění až 100 000 Kč
 • Náklady na léčení ve stáji (ošetření a léčení koně veterinářem v místě ustájení) s limitem plnění až 30 000 Kč
 • Březí klisna (zmetání, porod mrtvého hříběte, vrozené vady, nemoci a úrazy hříběte do 6. měsíce stáří)
 • Ztráta schopnosti závodit – pro dostihové koně ve věku 2–4 let

 

 

Které koně lze pojistit??

 • Hříbata (starší 6 měsíců))
 • Sportovní a dostihové koně
 • Plemenné hřebce a klisny
 • Ostatní lichokopytníky
 • Hobby a užitkové koně (jezdecké, tažné)

Pro sjednání pojištění využijte formulář

Úrazové pojištění jezdců

S námi vás ani úraz nemusí zaskočit.
 • Nonstop ochrana napříč celým světem
 • Peníze za každý den léčení, a to i bez neschopenky
 • Pojištění pro aktivní sportovce i osoby provozující extrémní sporty
 • Úhrada hospitalizace v nemocnici

Vyhledat pobočku