Pojištění odpovědnosti občana

Za způsobení újmy někomu jinému

Pojištění odpovědnosti pro vaší rodinu.

-15 %
sleva 15 %
 • Vztahuje se i na další členy společné domácnosti
 • Platí i na škody způsobené domácími mazlíčky
 • Možnost každý rok vyčerpat až dvojnásobek limitu plnění, počet událostí není omezen
 • Poskytuje ochranu po celé kontinentální Evropě
 • V základním rozsahu částečně zahrnuje i pojištění odpovědnosti z nemovitosti
Sjednat on-line
Se slevou 15 %
Nebo volejte: 241 114 114 241 114 114
 

Proč pojištění odpovědnosti od Generali České pojišťovny?

15 milionů Limit pojistného plnění.

Neradi něco necháváme náhodě. Ze zkušeností moc dobře víme, že stát se může opravdu cokoliv. Proto si u nás můžete zvolit limit pojistného plnění ve výši až 15 000 000 korun.

z 5 Hodnocení, na které jsme pyšní.

U nás opravdu platí, že jste na prvním místě. Proto si velmi vážíme toho, jak nás zákazníci hodnotí. V případě pojištění odpovědnosti jsme si vybojovali hvězdiček z 5.

15 % Sleva při sjednání on-line.

Máme za to, že sjednání pojištění by nemělo trvat déle, než je nutné. Proto jej můžete sjednat on-line během několika kliknutí. A navíc se slevou 15 %.

6 000 Zástupy zkušených poradců.

Jsme vám ještě blíž. K dispozici máte téměř
6 000 zkušených poradců a 900 obchodních míst po celém Česku.

Rozsah pojištění

Pro případ škody způsobené jiným osobám.

Újma na zdraví, majetku i finanční škody. Zejména při:

 • Vedení a provozu domácnosti
 • Rekreaci a zábavě, včetně sportu
 • Chovu domácích a hospodářských zvířat
 • A v souvislosti s odpovědností z nemovitosti
Pojištění se vztahuje i na další členy společné domácnosti (manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka, děti a další).

Limity pojistného plnění na jednu pojistnou událost.

 • Základ: 2 000 000 Kč
 • Nadstandard: 6 000 000 Kč
 • Individuál: až do 15 000 000 Kč
Možnost ročně vyčerpat až dvojnásobek limitu plnění, počet událostí není omezen.

Co lze připojistit?

PŘIPOJIŠTĚNÍ PRONAJÍMATELE

Připojištění pro majitele nemovitosti, kteří mají povinnost nahradit škody v souvislosti s pronájmem nemovitosti.

Vztahuje se na povinnost vlastníka bytu, stavby nebo jiné nemovitosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě a také se vztahuje i na újmu způsobenou nájemcem, pokud byla náhrada vzniklé újmy uplatněna vůči pojištěnému jako pronajímateli.

PŘIPOJIŠTĚNÍ SPORT PLUS

Sportujete? Pak je to připojištění přímo pro vás. Kryjeme vám záda, pokud při sportu někomu nechtěně způsobíte škodu.

Vztahuje se na povinnost sportovce (nikoliv profesionála) nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem sportovní činnosti.

PŘIPOJIŠTĚNÍ STATUTÁRŮ

Pojištění újmy, která souvisí s výkonem funkce člena voleného orgánu, spolku nebo třeba společenství vlastníků.

Vztahuje se na povinnost člena voleného orgánu nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena voleného orgánu spolku nebo společenství vlastníků, vč. výkonu funkce předsedy společenství vlastníků.

ODPOVĚDNOST ZA VELKÁ DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Ať už máte jednoho koně nebo stádo ovcí, je lepší mít pojištění pro případy, že něco provedou.

Vztahuje se na povinnost vlastníka nebo opatrovatele velkých domácích a hospodářských zvířat nahradit újmu způsobenou velkým domácím anebo hospodářským zvířetem ve vlastnictví pojištěného a vztahuje se i na újmy způsobené v době, kdy zvíře ve vlastnictví pojištěného užívala nebo opatrovala jiná osoba.

Často kladené dotazy

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti z nemovitosti, které je součástí odpovědnosti občana?

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v běžném občanském životě v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou bytu, stavby nebo jiné nemovitosti, včetně vedlejších staveb, stavebních součástí a pozemků tvořících příslušenství k věci hlavní, včetně jejich svépomocné obsluhy a údržby.

Pojištění se vztahuje pouze na byty, stavby nebo jiné nemovitosti, které se, včetně veškerého příslušenství, nacházejí na území ČR, nejsou ve stavbě či v demolici, nejsou veřejně přístupnou pozemní komunikací, neslouží k výrobním či průmyslovým účelům a jsou ve vlastnictví, držbě, nájmu nebo správě pojištěné osoby. Zároveň nesmí přesáhnout podlahovou plochou 450 m² na jeden byt nebo obytnou stavbu, v případě užitkových staveb nepřesáhnou zastavěnou plochou 350 m² na jednu užitkovou stavbu, v případě vodních ploch nepřesáhnou 350 m² na jednu vodní plochu, v případě pozemků nepřesáhnou celkovou plochou 3 500 m² na jeden pozemek a v případě vodních ploch jsou součástí pozemku, na kterém se nachází obytná stavba, která je také předmětem pojištění. Pojištění se vztahuje i na hroby a hrobky, pokud je pojištěný jejich vlastníkem, nájemcem nebo je z jiného důvodu po právu drží.

Vztahuje se pojištění i na odpovědnost vlastníka nemovitosti v případě, že probíhá rekonstrukce?

Ne, odpovědnost je u nemovitostí ve stavbě nebo demolici z pojištění vyloučena. Je však možné sjednat samostatné pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti ve stavbě či demolici.

Studentka vysoké školy bude na stáži v nemocnici, vztahuje se pojištění odpovědnosti občana i na škodu způsobenou při této stáži?

Ano, pojištění odpovědnosti občana se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu v souvislosti s výkonem praxe, stáže nebo rekvalifikačního kurzu na území ČR. 

Pracuji jako řidič, mám uzavřenou dohodu o provedení práce. Vztahuje se toto pojištění na škody, které způsobím na služebním vozidle při jeho řízení?

Nikoliv, pojištění odpovědnosti občana se nevztahuje na škody způsobené v souvislosti s pracovněprávními či služebními vztahy. Je však možné sjednat samostatné pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání.

Syn nechtěně rozsedne brýle svojí mamince, když je u ní na nedělním obědě. Vztahuje se pojištění i na tento případ?

Ne, ve výluce z pojištění jsou všechny škody způsobené osobám blízkým pojištěnému.

Hodnocení

Dokumenty