Pojištění odpovědnosti občana

Za způsobení újmy někomu jinému

Pojištění odpovědnosti pro vaší rodinu.

-15 %
sleva 15 %
 • Vztahuje se i na další členy společné domácnosti
 • Platí na škody způsobené domácími mazlíčky i hospodářskými zvířaty
 • Možnost každý rok vyčerpat až dvojnásobek limitu plnění, počet událostí není omezen
 • Poskytuje ochranu po celé kontinentální Evropě
 • V základním rozsahu částečně zahrnuje i pojištění odpovědnosti z nemovitosti
Sjednat on-line
Se slevou 15 %
Nebo volejte: 241 114 114 241 114 114
 

Hledáte pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Pojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli vám kryje záda v práci. Jedná se o "pojistku na blbost", která vás jistí v zaměstnání, při pracovních činnostech vykonávaných na základě pracovní smlouvy, dohodě o provedení práce nebo obdobné smlouvy.

Zjistěte více o pojištění pro zaměstnance.

 

Proč pojištění odpovědnosti od Generali České pojišťovny?

15 milionů Limit pojistného plnění.

Neradi něco necháváme náhodě. Ze zkušeností moc dobře víme, že stát se může opravdu cokoliv. Proto si u nás můžete zvolit limit pojistného plnění ve výši až 15 000 000 korun.

z 5 Hodnocení, na které jsme pyšní.

U nás opravdu platí, že jste na prvním místě. Proto si velmi vážíme toho, jak nás zákazníci hodnotí. V případě pojištění odpovědnosti jsme si vybojovali hvězdiček z 5.

15 % Sleva při sjednání on-line.

Máme za to, že sjednání pojištění by nemělo trvat déle, než je nutné. Proto jej můžete sjednat on-line během několika kliknutí. A navíc se slevou 15 %.

5 000 Zástupy zkušených poradců.

Jsme vám ještě blíž. K dispozici máte téměř 5000 zkušených poradců a 550 obchodních míst po celém Česku.

Rozsah pojištění

Pro případ škody způsobené jiným osobám.

Újma na zdraví, majetku i finanční škody. Zejména při:

 • Vedení a provozu domácnosti
 • Rekreaci a zábavě, včetně sportu
 • Vlastnictví a opatrování domácích a hospodářských zvířat
 • A v souvislosti s odpovědností z nemovitosti
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na vás, a zároveň jsou pojištěni i všechny fyzické osoby, které spolu s vámi spolu trvale žijí ve společné domácnosti a podílí se na jejím chodu.

 

Limity pojistného plnění na jednu pojistnou událost.

 

 • Základ: 2 000 000 Kč
 • Nadstandard: 6 000 000 Kč
 • Individuál: až do 15 000 000 Kč
Možnost ročně vyčerpat až dvojnásobek limitu plnění, počet událostí není omezen.

 


Co lze připojistit?

PŘIPOJIŠTĚNÍ PRONAJÍMATELE

Připojištění pro majitele nemovitosti, kteří mají povinnost nahradit škody v souvislosti s pronájmem nemovitosti.

Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu nebo újmu v souvislosti s pronájmem nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě a také se vztahuje i na škodu nebo újmu způsobenou nájemcem, pokud byla náhrada vzniklé škody nebo újmy uplatněna vůči pojištěnému jako pronajímateli.

Často kladené dotazy

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti z nemovitosti, které je součástí odpovědnosti občana?

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu nebo újmu v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou bytu, stavby nebo jiné nemovitosti, včetně vedlejších staveb, stavebních součástí a pozemků tvořících příslušenství k věci hlavní, včetně jejich svépomocné obsluhy a údržby.

Pojištění se vztahuje na nemovitosti, které se, včetně veškerého příslušenství, nacházejí na území ČR, nejsou ve stavbě či v demolici, neslouží k výrobním či průmyslovým účelům, nejsou pozemní komunikací, v případě vodních ploch, lesů a polí, jsou součástí pozemku příslušného ke stavbě, která je předmětem pojištění. Pojištění se vztahuje i na hroby a hrobky, pokud je pojištěný jejich vlastníkem, nájemcem nebo je z jiného důvodu po právu drží.

Vztahuje se pojištění i na odpovědnost vlastníka nemovitosti v případě, že probíhá rekonstrukce?

Ne, odpovědnost je u nemovitostí ve stavbě nebo demolici z pojištění vyloučena. Je však možné sjednat samostatné pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti ve stavbě či demolici.

Studentka vysoké školy bude na stáži v nemocnici, vztahuje se pojištění odpovědnosti občana i na škodu způsobenou při této stáži?

Ano, pojištění odpovědnosti občana se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu v souvislosti s výkonem praxe, stáže nebo rekvalifikačního kurzu na území ČR, a to včetně škody nebo újmy způsobené při těchto činnostech na svěřených nebo užívaných movitých věcech, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení (např. přístroje, které studentka při stáži v nemocnici obsluhuje nebo používá).

Pracuji jako řidič, mám uzavřenou dohodu o provedení práce. Vztahuje se toto pojištění na škody, které způsobím na služebním vozidle při jeho řízení?

Nikoliv, pojištění odpovědnosti občana se nevztahuje na škody způsobené v souvislosti s pracovněprávními či služebními vztahy. Je však možné sjednat samostatné pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání.

Syn nechtěně rozsedne brýle svojí mamince, když je u ní na nedělním obědě. Vztahuje se pojištění i na tento případ?

Ne, ve výluce z pojištění jsou všechny škody způsobené osobám blízkým pojištěnému.

Hodnocení


Dokumenty

Pojistné podmínky Můj majetek 2.0
(počátek pojištění od 25. 5. 2024)
Pojistné podmínky Můj majetek
(počátek pojištění od 21. 11. 2020)
Informační dokument o pojistném produktu 2.0
(počátek pojištění od 25. 5. 2024)
Informační dokument o pojistném produktu
(počátek pojištění od 21. 11. 2020)